ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ / PHYSICAL GEODESY
ΚωδικόςΑ15
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΓεώργιος Βέργος
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000872

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2025-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2014-2024)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 18
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γεωδαισίας και ΤοπογραφίαςΥποχρεωτικό Επιλογής Τομέα846
Κτηματολόγιου, Φωτογραμμετρίας και χαρτογραφίαςΕπιλογή Άλλου Τομέα846
Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών ΈργωνΕπιλογή Άλλου Τομέα846

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600128810
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Βασικές παράμετροι του πεδίου βαρύτητας της Γης, κατανόηση ειδικών μεθόδων προσέγγισης του πεδίου βαρύτητας και των αναγωγών βαρύτητας. Ανάλυση προβλημάτων προσέγγισης του πεδίου βαρύτητας μέσω του βέλτιστου συνδυασμού επίγειων, από αέρα και δορυφορικών δεδομένων. Δορυφορικές τεχνολογίες και μεθοδολογίες αιχμής στον υπολογισμό του πεδίου βαρύτητας. Εφαρμογές των συστημάτων υψών και του γεωειδούς σε προβλήματα του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και των γεωεπιστημών. Χρήση αλγορίθμων προσδιορισμού των παραμέτρων του πεδίου βαρύτητας σε διάφορες κλίμακες και των τοπογραφικών διορθώσεων για εφαρμογές στην επιστήμη του Αγρονόμου και Τοπογράφου Μηχανικού και τις γεωεπιστήμες. Ανάπτυξη λογισμικού και προγραμματισμός για τις προσεγγίσεις του πεδίου βαρύτητας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Τα συνοριακά προβλήματα τιμών και το γεωειδές. Χαρακτηριστικά του πεδίου βαρύτητας, το διαταρακτικό δυναμικό. Οι συναρτήσεις Legendre και η ανάπτυξη του πεδίου βαρύτητας σε σφαιρικές αρμονικές. Ψηφιακά μοντέλα εδάφους και τοπογραφικές αναγωγές. Ολοκληρωματικές, στοχαστικές και φασματικές μέθοδοι προσδιορισμού των υψομέτρων του γεωειδούς, των ανωμαλιών και διαταραχών βαρύτητας, των αποκλίσεων της κατακορύφου. Το γεωειδές σε τοπική, περιφερειακή και παγκόσμια κλίμακα. H ενοποίηση συστημάτων υψών μέσω του γεωειδούς. Οι εφαρμογές του βαρυτημετρικού γεωειδούς. Το πρόβλημα του Molodensky. Διακριτές μέθοδοι. Από αέρα και από δορυφόρους μετρήσεις της βαρύτητας και των παραγώγων του δυναμικού βαρύτητας. H δορυφορική αλτιμετρία.
Λέξεις Κλειδιά
Πεδίο Βαρύτητας, Προσδιορισμός Γεωειδούς, Συνοριακά Προβλήματα Τιμών, Μέθοδοι Συνδυασμού στο Pεδίο Βαρύτητας
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο39
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική γραπτή εξέταση και αξιολόγηση θέματος εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Φυσική γεωδαισία, Κατσάμπαλος Κώστας, Τζιαβός Ηλίας, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11452
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
K. Κατσάμπαλος και Η. Ν. Τζιαβός, 1991: Φυσική Γεωδαισία. Πανεπιστημιακό σύγγραμμα, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ζήτη, 1991. Δ. Αραμπέλος και Η.Ν. Τζιαβός, 2007: Εισαγωγή στο πεδίο βαρύτητας. Πανεπιστημιακό σύγγραμμα, Θεσσαλονίκη, Εκδόσεις Ζήτη, 2007. W.A. Heiskanen and H. Moritz, 1967: Physical Geodesy. W.H. Freeman, San Francisco, 1967. M.G. Sideris, 1994: Geoid Determination by FFT techniques. Lecture notes, International School for the Determination and Use of the Geoid, Milan, October 10‐15, 1994. M.G. Sideris, 1997: The gravity field in surveying and geodesy. Lecture notes, Department of Geomatics Engineering, University of Calgary, 1994. W. Torge, 1989: Gravimetry. Walter de Gruyter, Berlin‐New York, 1989. I.N. Tziavos, 1992: Numerical considerations of FFT methods in gravity field modeling. Wiss. Arb. d. Fachr. Verm.wesen, Univ. Hannover, Nr. 188, Hannover, 1993.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-09-2013