ΦΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ / SPECTRAL AND STOCHASTIC METHODS
ΚωδικόςΓΠ0216
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000082

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Γεωπληροφορική (2014-2015)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Σύγχρονες Γεωδαιτικές ΕφαρμογέςΥποχρεωτικό217,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΑΣΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600128837
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Συνιστώνται τα μαθήματα του προπτυχιακού κύκλου: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ, ΘΕΩΡΙΑ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΦΑΣΜΑΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΣΤΗ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ, ΦΥΣΙΚΗ ΓΕΩΔΑΙΣΙΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τη στοχαστική και φασματική προσέγγιση των συνιστωσών του πεδίου βαρύτητας της Γης. Οι δορυφορικές αποστολές CHAMP, GRACE, GOCE και το πεδίο βαρύτητας. Οι φασματικές και στοχαστικές μέθοδοι σε εφαρμογές στις γεωεπιστήμες. Ανάπτυξη λογισμικού για τον υπολογισμό διαφόρων συνιστωσών του πεδίου βαρύτητας με φασματικές και στοχαστικές μεθόδους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι μετασχηματισμοί Fourier και Hartley στο επίπεδο και τη σφαίρα. Οι μετασχηματισμοί Hankel και Radon. Τα συστήματα εισόδου-εξόδου και οι φασματικές τεχνικές. Παραμετρική σημειακή προσαρμογή. Στοχαστική προσέγγιση του πεδίου βαρύτητας. Συνδυασμός φασματικών και στοχαστικών μεθόδων, εφαρμογές στο πεδίο βαρύτητας της Γης. Φασματική ανάλυση δεδομένων επάνω σε σφαίρα. Σφαιρική αρμονική ανάλυση και σύνθεση. Εφαρμογές των φασματικών τεχνικών στις γεωεπιστήμες. Ισοστασία και πεδίο βαρύτητας. Φασματικές και υβριδικές μέθοδοι στη μοντελοποίηση τοπογραφικών μαζών.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις30
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο30
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελικές γραπτές εξετάσεις, ατομικές εργασίες και προφορική παρουσίαση.
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Φυσική γεωδαισία, Κατσάμπαλος Κώστας, Τζιαβός Ηλίας, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11452 Εισαγωγή στο πεδίο βαρύτητας της γης, Αραμπέλος Δημήτριος Ν., Τζιαβός Ηλίας Ν., Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11271
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Arabelos, D. and Tziavos, I.N. (1990). Sea surface heights in the Mediterranean sea from GEOSAT altimeter data. J. Geophys. Res., 95, 17947-17956. Arabelos, D. and Tziavos, I.N. (1996). Combination of ERS-1 and TOPEX altimetry for precise geoid and gravity recovery in the Mediterranean Sea. Geophys. J. Int., 125, 285-302. Barzaghi, R., Fermi, A., Tarantula, S. and Sansò, F. (1993). Spectral techniques in inverse Stokes and overdetermined problems. Surveys in Geophysics, 14, 461-475. Basic, T. and Rapp, R.H. (1992). Ocean wide prediction of gravity anomalies and sea surface heights using GEOS3, SEASAT and GEOSAT altimeter data, and ETOPO5U bathymetric data. Report No 416, Department of Geodetic Science and Surveying, The Ohio State University, Columbus, Ohio. Bendat, J.S. and Piersol, A.G. (1980). Engineering applications of correlation and spectral analysis. John Wiley and Sons, New York. Bendat, J.S. and Piersol, A.G. (1986). Random data: Analysis and measurement procedures. 2nd edition, John Wiley and Sons, New York. Bottoni, G.P. and Barzaghi, R. (1993). Fast collocation, Bull. Géod., 67, 119-126. De Min, E. (1994). On the numerical evaluation of Stokes' integral. Bulletin of International Geoid Service, No 3, 41- 46. Eren, K. (1980). Spectral analysis of GEOS3 altimeter data and frequency domain collocation. Report No 297, Department of Geodetic Science and Surveying, The Ohio State University, Columbus, Ohio. Grote, T., 1993: A regional cm-quasigeoid in northwestern Germany. Paper presented at the General Meeting of IAG, Beijing, China. Hwang, C. (1989). High precision gravity anomaly and sea surface height estimation from Geos3/Seasat altimetry data. Report No 399, Department of Geodetic Science and Surveying, The Ohio State University, Columbus, Ohio. Li, J. and Sideris, M.G. (1997). Marine gravity and geoid determination by optimal combination of satellite altimetry and shipborne gravimetry data. Presented at the XXI IUGG General Assembly, Boulder, Colorado, July 2-4, 1995. Journal of Geodesy, 71(4), 209-216. Li, J. (1996). Detailed marine gravity field determination by combination of heterogeneous data. UCGE Report No 20102, M. Sc. Thesis, Dept. of Geomatics Eng., The Univ. of Calgary, Canada. Mainville, A., Forsberg, R. and Sideris, M.G.(1992). Global Positioning System testing of geoids computed from geopotential models and local gravity data. A case study. JGR, 97(B7), 11137-11147. Marple, S.L.Jr. (1987). Digital spectral analysis with applications. Prentice-Hall Signal Processing Series, USA. Olgiati, A., Balmino, G. and Sarrailh, M. (1995). Gravity anomalies from satellite altimetry: comparison between computation via geoid heights and via deflections of the vertical. Bull. Géod., 69(4), 252-260. Sansò, F. and Sideris, M.G. (1995). On the similarities and differences between system theory and least-squares collocation in physical geodesy. Presented at the XXI IUGG General Assembly, Boulder, Colorado, July 2-4, 1995. Sideris, M.G. (1996). On the use of heterogeneous noisy data in spectral gravity field modeling methods. Journal of Geodesy, 70(8), 470-479. Tscherning, C.C. (1974). A FORTRAN IV program for the determination of the anomalous potential using stepwise least-squares collocation. Report No 212, Department of Geodetic Science and Surveying, The Ohio State University, Columbus, Ohio. Tziavos, I.N., Li, J. and Sideris, M.G. (1996). Optimal spectral combination of satellite altimetry and marine gravity data. Presented at the XXI EGS General Assembly, The Hague, Netherlands, 6-10 May, 1996, in Proceedings (Tziavos and Vermeer eds), "Techniques for local geoid determination", pp. 41-56, Masala, 1996. Zhang, C. and Sideris, M.G. (1994). Gravity disturbances from GEOSAT data and forward geopotential models in the Labrador Sea. International Association of Geodesy Symposia 113, convened and edited by H. Sünkel and I. Marson, pp. 376-385. Zhang, C. and Sideris, M.G. (1996). On the analytical inversion of the Hotine formula for estimating gravity disturbances in the oceans. Marine Geodesy, vol. 19(2), 115-136.
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-09-2013