ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ / LABORATORY BIOCHEMISTRY OF EXERCISE
Κωδικός036
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΒασίλειος Μούγιος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID400000224

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600129069
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα έχουν πραγματοποιήσει μια σύντομη γνωριμία με τις αρχές που διέπουν την έρευνα στο χώρο της βιοχημείας, με βασικές μεθόδους που χρησιμοποιούνται στη βιοχημεία της άσκησης και με τρόπους επεξεργασίας και παρουσίασης πειραματικών δεδομένων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Χημικοί υπολογισμοί 2. Εργαστηριακά όργανα 3. Καλές εργαστηριακές πρακτικές 4. Το φασματοφωτόμετρο 5. Δοκιμασία μέγιστης έντασης και συλλογή δειγμάτων αίματος 6. Προσδιορισμός γαλακτικού οξέος 7. Δοκιμασία μέτριας έντασης και συλλογή δειγμάτων αίματος 8. Προσδιορισμός γλυκόζης 9. Προσδιορισμός γλυκερόλης 10. Προσδιορισμός κρεατινικής κινάσης 11. Προσδιορισμός κορτιζόλης 12. Αναζήτηση βιβλιογραφίας 13. Παρουσίαση αποτελεσμάτων
Λέξεις Κλειδιά
βιοχημεία, εργαστήριο, αθλητισμός, γαλακτικό οξύ, γλυκόζη, γλυκερόλη, κρεατινική κινάση, κορτιζόλη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Οι φοιτητές/-ήτριες εκπαιδεύονται στην ηλεκτρονική αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας. Η επικοινωνία του διδάσκοντα με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες υποβοηθείται ηλεκτρονικά.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις2
Εργαστηριακή Άσκηση20
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων2
Παρουσίαση εργασίας2
Σύνολο26
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
20% από τη δεξιότητα στις εργαστηριακές αναλύσεις 40% από την τήρηση εργαστηριακού ημερολογίου 20% από προφορική παρουσίαση αποτελεσμάτων 20% από γραπτή εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Εργαστηριακές σημειώσεις
Τελευταία Επικαιροποίηση
17-09-2013