ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ / PERFORMANCE IN EXTREME ENVIRONMENTS
Κωδικός02Α
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τη Θεσσαλονίκη
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΚοσμάς Χριστούλας
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID400000284

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600129154
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 230 ΕΡΓΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές/-τριες θα μπορούν να κατανοήσουν τις αντιδράσεις και προσαρμογές του οργανισμού στις διαφορετικές περιβαλλοντικές συνθήκες, καθώς και την επίδραση του περιβάλλοντος στην αθλητική απόδοση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το περιβαλλοντικό στρες. Η απόδοση σε θερμά και υγρά περιβάλλοντα. Ο εγκλιματισμός σε θερμά και υγρά περιβάλλοντα. Η απόδοση και ο εγκλιματισμός σε κρύο περιβάλλον. Η απόδοση κατά την οξεία έκθεση στο υψόμετρο. Η χρόνια έκθεση και ο εγκλιματισμός στο υψόμετρο. Μοντέλα προπόνησης στο υψόμετρο. Οι αθλητικοί αγώνες στο υψόμετρο. Η απόδοση σε υπερβαρικές συνθήκες. Η επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην άσκηση και στην απόδοση στις πόλεις. Η επίδραση του περιβάλλοντος στους βιορυθμούς. Η διατήρηση των φυσιολογικών πλεονεκτημάτων του εγκλιματισμού.
Λέξεις Κλειδιά
ΑΠΟΔΟΣΗ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, ΥΨΟΜΕΤΡΟ, ΕΓΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις52
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων30
Σύνολο82
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική γραπτή εξέταση με συνδυασμό ερωτήσεων πολλαπλών επιλογών και ανάπτυξης.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-05-2016