ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ / Didactics of Geology
ΚωδικόςGGN 771E
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Κωστόπουλος
Γνωστικό ΑντικείμενοΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΠΠΔΕ 2
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002619

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600130419
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
καλή γνώση βασικής γεωλογίας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ο φοιτητής να γνωρίσει τους σκοπούς της εκπαίδευσης και διδασκαλίας των φυσικών επιστημών με βάση τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και να αναπτύξει δεξιότητες στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και παρουσίαση ολοκληρωμένου σχεδίου μαθήματος μέσα από ατομικές ή συνεργατικές διεργασίες. Ο φοιτητής να αντιμετωπίσει συθνήκες πραγματικής διδασκαλίας με την τοποθέτησή του σε πραγματική τάξη μέσης εκπαίδευσης, να οργανώσει και υλοποιήσει διδασκαλία με την εποπτεία και βοήθεια του εκπαιδευτικού
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιστορική εξέλιξη της Επιστήμης της Γεωλογίας και η Γεωλογία στην ελληνική εκπαίδευση. Σκοποί της Εκπαίδευσης και της Διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών και της Γεωλογίας. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών Γεωλογίας & Γεωγραφίας. Θεωρίες Μάθησης. Διδακτικά Εργαλεία - Το πείραμα στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών. Διδακτική Μεθοδολογία της Γεωλογίας - Σχεδιασμός της Διδασκαλίας. Αξιολόγηση – Εκπαιδευτική Αξιολόγηση. Ασκήσεις Οργάνωσης και Διεξαγωγή της Διδασκαλίας. Ασκήσεις Οργάνωσης και Διεξαγωγή της Διδασκαλίας . Άσκηση Αφηγηματικού σεναρίου. Άτυπες μορφές διδασκαλίας. Τεχνικές διδασκαλίας ενηλίκων -Κατάρτιση - Επιμόρφωση. Ανοιχτή επιστήμη (Open Science) - Ένα διαθεματικό και διεπιστημονικό εργαλείο Δια Βίου Μάθησης. Μικροδιδασκαλία. Πρακτική άσκηση σε Σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Λέξεις Κλειδιά
Διδασκαλία, Διδακτική, Σχέδιο Μαθήματος, Πρακτική Εφαρμογή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος. 2) Ο διδάσκων επικοινωνεί με τους φοιτητές μέσω e-mail και τηλεφωνικά.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις301
Εργαστηριακή Άσκηση200,7
Άσκηση Πεδίου100,3
Πρακτική (Τοποθέτηση)200,7
Εκπόνηση μελέτης (project)100,3
Σύνολο903
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ενδιάμεση αξιολόγηση μέσω ατομικών και ομαδικών εργασιών και δραστηριοτήτων. Τελική αξιολόγηση μέσω γραπτών εξετάσεων ανάπτυξης σχεδίου μαθήματος
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Φέρμελη Γεωργία & Δερμιτζάκης Μιχαήλ Δ. Εκδόσεις Κοράλι - Γκέλμπεσης Γιώργος Αθήνα (2008) Ματσαγκούρα Γ. Θεωρία της Διδασκαλίας: Η Προσωπική Θεωρία ως Πλαίσιο Στοχαστοκριτικής Ανάλυσης. Αθήνα: Gutenberg, 2000. Ματσαγκούρα Γ. Στρατηγικές Διδασκαλίας Η Κριτική Σκέψη στη Διδακτική Πράξη. Αθήνα: Gutenberg, 2002. Ματσαγκούρα Γ. Η Εξέλιξη της Διδακτικής: Επιστημολογική Θεώρηση. Αθήνα: Gutenberg, 1995. Κοκκοτα Π. Σύγχρονες Προσεγγίσεις στη Διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, Αθήνα 1998.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
http://www.iep.edu.gr/el/component/k2/content/9-sxolika-biblia
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-10-2017