ΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (1)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (1) / Field Exercises
ΚωδικόςGGN 898Ε
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΜάρκος Τρανός
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002554

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΟΛΥΗΜΕΡΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ (1)
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600130423
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1. έχουν μελετήσει επί τόπου τη γεωλογική δομή και εξέλιξη των Ελληνίδων οροσειρών, ύστερα από τη θεωρητική παρουσίαση τους στις παραδόσεις του μαθήματος και θα είναι σε θέση να συγκρίνουν τη γεωλογική δομή και εξέλιξη των Ελληνίδων με εκίνη άλλων ανάλογων γειτονικών ορογενετικών ζωνών. 2. εξασκηθούν στην αναγνώριση βασικών γεωλογικών σψηματισμών των Ελληνίδων και θα ενημερωθούν για την πιθανή οικονομική σημασία τους. 3. γνωρίσουν επί τόπου τα προβλήματα και τις βασικές αρχές κατασκευής των μεγάλων τεχνικογεωλογικών έργων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γεωλογική τομή με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ κατά μήκοσ των Ελληνίδων στη Βόρεια Ελλαδα, αναγνώριση -μελέτη των γεωτεκτονικών ζωνών των Ελληνίδων (σύσταση, δομή, εξέλιξη)και η γεωτεκτονική τους σημασία. Μελέτη τεχνικογεωλογικών έργων (φράγματα, σύραγγες, οδοποιία), φαινόμενα κατολισθήσεων.....
Λέξεις Κλειδιά
γεωτεκτονικές ζώνες, ορογενές, ορογένεση, ηπειρωτικός φλοιός, ωκεάνιος φλοιός, λιθόσφαιρα;, εφαρμοσμένη Γεωλογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
 • γεωλογικοί χ'αρτες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Άσκηση Πεδίου
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
γραπτή εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Γεωλογία και Γεωτεκτονική εξέλιξη της Ελλάδος
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις, οδηγός Άσκησης Υπαίθρου
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-06-2014