Συστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣυστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι / Electrical Power Systems I
Κωδικός024
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΓρηγόριος Παπαγιάννης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000972

Πρόγραμμα Σπουδών: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 247
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό536

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣυστήματα Ηλεκτρικής Ενέργειας Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600130480
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να κατανοήσουν τη δομή και τη λειτουργία των σταθμών παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας τόσο των συμβατικών καυσίμων όσο και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Να κατανοήσουν τη λειτουργία των βασικών συνιστωσών των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας σε μόνιμη κατάσταση, σε σφάλματα και σε μεταβατικά φαινόμενα. Να κατανοήσουν τα βασικά χαρακτηριστικά και τον τρόπο λειτουργίας για τις σύγχρονες γεννήτριες και τους μετασχηματιστές ισχύος. Να κατανοήσουν τη δομή των δικτύων μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Να κατανοήσουν τη λειτουργίας κοντών γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τις τεχνικές ελέγχου της πτώσης τάσης και του ελέγχου των απωλειών πάνω στις γραμμές μεταφοράς Να εξοικειωθούν με τις τεχνικές της αντιστάθμισης άεργης ισχύος από τους καταναλωτές. Να ενημερωθούν για τη δομή των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και τις μεθόδους προστασίας από ηλεκτροπληξία
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικές έννοιες, κυκλώματα εναλλασσόμενου ρεύματος, τριφασικά συστήματα, ενεργή και άεργη ισχύς. Το σύστημα ανά μονάδα (per-unit). Ιστορική εξέλιξη των συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας, σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύστημα μεταφοράς, δίκτυα διανομής. Λειτουργία συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας, το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Βασικά στοιχεία λειτουργίας σύγχρονων γεννητριών και μετασχηματιστών ισχύος Εναέριες ΓΜ και καλώδια, κατασκευαστικά στοιχεία. Κυκλωματικό ισοδύναμο της κοντής γραμμής μεταφοράς, σχέσεις ισχύος. Ρύθμιση τάσης, αντιστάθμιση άεργης ισχύος. Προστασία από ηλεκτροπληξία. Βασικές αρχές ηλεκτρολογικού σχεδίου.
Λέξεις Κλειδιά
Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, σύστημα per-unit, Γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, μεταφορά και διανομή ΗΕ, οικονομικά της ΗΕ
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Διαφάνειες για όλα τα μαθήματα θεωρίας και εργαστηριακών ασκήσεων προσφέρονται στον ιστότοπο του μαθήματος. Αμφίδρομη επικοινωνία με τους φοιτητές γίνεται μέσα από τον ίδιο ιστότοπο αλλά και με ομαδικές αποστολές μηνυμάτων και υλικού.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,6
Εργαστηριακή Άσκηση180,6
Εξετάσεις842,8
Σύνολο1806
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1)Συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, Τόμος Α, Λαμπρίδης Δημήτρης, Ντοκόπουλος Πέτρος, Παπαγιάννης Γρηγόρης
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-11-2020