ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ / Design and Organization of Production Systems
ΚωδικόςΟΙ0107
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΕυθυμιος Κατσωρας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20002086

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600130538
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να κατανοήσουν οι φοιτητές τη σημασία της σωστής επιλογής της θέσης τοποθέτησης εργοστασίων και της οργάνωσή τους τόσο από άποψη μέσων και μεθόδων παραγωγής, όσο και διοικητικής δομής, έτσι ώστε να μπορούν να λάβουν στο μέλλον τις σχετικές αποφάσεις.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στην οργάνωση και διοίκηση εργοστασίων. Εκλογή θέσης: ανάλυση παραγόντων, μεθοδολογία εκλογής θέσης. Σχεδίαση παραγωγής: επιλογή δυναμικότητας, επιλογή παραγωγικής διαδικασίας, προσδιορισμός αναγκαίου εξοπλισμού και εργατικού δυναμικού, χωροταξική διάταξη παραγωγής (διάταξη σταθερού προϊόντος, λειτουργική διάταξη, διάταξη γραμμής παραγωγής (απλές γραμμές παραγωγής, παράλληλες γραμμές παραγωγής, γραμμές παραγωγής συνδυασμού προϊόντων, γραμμές μεταφοράς), διάταξη κατά ομάδες), σχεδίαση παραγωγής με χρήση Η/Υ. Σχεδίαση διακίνησης υλικών: καθοριστικά συστήματα διακίνησης υλικών, στοχαστικά συστήματα διακίνησης υλικών, σχεδίαση διακίνησης υλικών με χρήση Η/Υ. Οργάνωση εργασίας: σχεδίαση μεθόδων εργασίας, μέτρηση εργασίας. Σχεδίαση διοικητικής οργάνωσης: ανάλυση έργου, σύνθεση οργάνωσης, σύγχρονες τάσεις οργάνωσης. Οικονομικός σχεδιασμός: Οικονομική σκοπιμότητα δημιουργίας εργοστασίου: προκαταρκτική σχεδίαση, εκτίμηση δαπανών, εκτίμηση εσόδων, εκτίμηση αποδοτικότητας. Ανάλυση νεκρού σημείου: ανάληψη προγράμματος ανάπτυξης, επιλογή παραγωγικής διαδικασίας. Χρονική αξία του χρήματος: υπολογισμός τόκου, συνεχής ανατοκισμός, παρούσα και μέλλουσα αξία χρηματικών ποσών. Μέθοδοι αξιολόγησης επενδύσεων: ανάλυση χωρίς χρονική αξία χρήματος, ανάλυση με χρονική αξία χρήματος, ανάλυση σε συνθήκες αβεβαιότητας. Οικονομικός σχεδιασμός με χρήση Η/Υ. Διοίκηση βιομηχανικής επιχείρησης: εσωτερική και εξωτερική ανάλυση, διαμόρφωση επιχειρηματικού σχεδίου δράσης, υλοποίηση επιχειρηματικού σχεδίου δράσης, αξιολόγηση και έλεγχος επιχειρηματικού σχεδίου δράσης.
Λέξεις Κλειδιά
στρατηγική διοίκηση εργοστασίων, οργάνωση εργοστασίων, επιχειρηματικό σχέδιο, σχεδίαση παραγωγικής δυναμικότητας, χωροταξική διάταξη εξοπλισμού, αξιολόγηση επενδύσεων.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Στο θεωρητικό μέρος του μαθήματος κάποιες από τις διαλέξεις των καθηγητών υποστηρίζονται από παρουσίαση διαφανειών στο λογισμικό Microsoft Office PowerPoint 2003. Οι συγκεκριμένες διαφάνειες ως έγγραφα PDF υπάρχουν στην ιστοσελίδα του μαθήματος (http://eclass.auth.gr/MENG209/), στην οποία έχουν πρόσβαση όσοι φοιτητές έχουν συμπεριλάβει το μάθημα στη δήλωση μαθημάτων στην αρχή του εξαμήνου. Στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος κάποιες από τις ασκήσεις που παρουσιάζονται επιλύονται με τη βοήθεια λογιστικών φύλλων excel.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο βαθμός του μαθήματος (TΒ) προκύπτει από τα αποτελέσματα στην εξέταση προόδου (BΠ), στην τελική εξέταση (BE) και στην προαιρετική εργασία (ΒΘ) ως εξής: ΣΥΝΘΗΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΒΑΘΜΟΥ ΒΕ < 5 ΤΒ = ΒΕ ΒΕ ≥ 5 και ΒΠ < 5 ΤΒ = 5 + (ΒΕ-5)*0,5 + ΒΘ*0,2 ΒΕ, ΒΠ ≥ 5 ΤΒ = 5 + (ΒΕ-5)*0,5 + (ΒΠ-5)*0,4 + ΒΘ*0,2 Η διαδικασία αξιολόγησης των φοιτητών κοινοποιείτραι στην ιστοσελίδα του μαθήματος http://eclass.auth.gr/MENG209/).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Ψωϊνός Δ.Π., Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων, Πρώτος Τόμος «Σκοπιμότητα Δημιουργία και Σχεδίαση», εκδόσεις Ζήτη, 2008. Παππής Κ., Διοίκηση Παραγωγής Σχεδιασμός Παραγωγικών Συστημάτων, εκδόσεις Αθ. Σταμούλης, 2001.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Γεωργιάδης Π., “Οργάνωση και Διοίκηση Εργοστασίων, Σημειώσεις από πανεπιστημιακές παραδόσεις”, ηλεκτρονική έκδοση, 2004.
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-10-2015