ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ / Wood Structure and Properties
Κωδικός043Υ
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000052

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600130622
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση της δομής και των φυσικών, μηχανικών και χημικών ιδιοτήτων του ξύλου καθώς και των ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ των ειδών, ικανότητα διερεύνησης της δομής του ξύλου και της μεταβλητότητάς της καθώς και του προσδιορισμού των ιδιοτήτων με τις κατάλληλες τεχνικές, συσκευές και μικροσκόπια, γνώση και αναγνώριση των σφαλμάτων του ξύλου σε ιστάμενα δέντρα και μετά την υλοτομία τους, ικανότητα αξιολόγησης της ποιότητας του παραγόμενου ξύλου από τα δάση, ικανότητα συσχετισμού των χαρακτηριστικών του ξύλου με τις χρήσεις του.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Φυσικά, μακροσκοπικά χαρακτηριστικά και αναγνώριση βασικών ειδών ξύλου. Μικροσκοπική δομή, χημική σύσταση και υποδομή ξύλου. Μηχανισμός παραγωγής ξύλου. Μεταβλητότητα και ελαττώματα δομής. Πυκνότητα, υγροσκοπικότητα, ρίκνωση και διόγκωση ξύλου. Μηχανικές, θερμικές, ηλεκτρικές και ακουστικές ιδιότητες. Φυσική αντοχή του ξύλου.
Λέξεις Κλειδιά
αναγνώριση ξύλου, ιδιότητες του ξύλου, αξιοποίηση του ξύλου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση πολυμεσικών εφαρμογών στην αίθουσα διδασκαλίας αλλά και κατά τις εργαστηριακές ασκήσεις. Ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση26
Άσκηση Πεδίου
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων46
Πρακτική (Τοποθέτηση)15
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων6
Συγγραφή εργασίας / εργασιών15
Εξετάσεις3
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Τσουμής, Γεώργιος, 2009. Δομή και Ιδιότητες Ξύλου. Εκδόσεις Γαρταγάνης. (Κωδ. Εύδοξου 2268)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Βουλγαρίδης Ηλίας, 2015. Ποιότητα και χρήσεις του Ξύλου. Διαθέσιμο ελεύθερα στο αποθετήριο Κάλλιπος: http://hdl.handle.net/11419/5260
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-10-2020