ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ / Wood Products-Standardization
Κωδικός105Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000097

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΙΟΝΤΑ ΞΥΛΟΥ-ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600130661
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 010Υ ΑΓΓΛΙΚΑ II
 • 043Υ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ
 • 064Υ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ
 • 106Ε ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΥΓΚΟΛΛΗΜΕΝΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΞΥΛΟΥ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις διεργασίες εκπόνησης, έκδοσης και εφαρμογής των προτύπων, τα σημαντικά οφέλη της τυποποίησης για τον έλεγχο και την βελτίωση της καταλληλότητας των προϊόντων, των διεργασιών και των υπηρεσιών, και θα έχουν τις ικανότητες αναζήτησης των κατάλληλων προτύπων για τις ερευνητικές ή επαγγελματικές τους δραστηριότητες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αρχές τυποποίησης, ορολογία, χαρακτηριστικά, ιδιότητες, ποιότητα και διαστάσεις ξύλου και προϊόντων ξύλου. Προδιαγραφές. Μέθοδοι και δοκιμές ποιοτικού ελέγχου ξύλου και προϊόντων ξύλου. Τυποποίηση και πρότυπα, Εξέλιξη της τυποποίησης, Φορείς τυποποίησης- Εθνικοί φορείς – ΕΛΟΤ, Η τυποποίηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, Ο διεθνής οργανισμός Τυποποίησης ISO, Διαδικασία εκπόνησης- έγκρισης των προτύπων, Αρχές της τυποποίησης, Οφέλη της τυποποίησης, Τεχνικές επιτροπές της CENσχετικές με τα προϊόντα ξύλου, Πρότυπα και ποιοτικός έλεγχος προϊόντων ξύλου, Τυποποίηση και ορολογία προϊόντων ξύλου, Πρότυπα ποιοτικής διαχείρισης - ISO 9000, Πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης - ISO 14000
Λέξεις Κλειδιά
τυποποίηση, προτυπα, ποιότητα ξύλου, ποιοτικός έλεγχος ξύλου και προιόντων ξύλου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις2
Εργαστηριακή Άσκηση1
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Σύνολο3
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
I, Μπαρμπούτη Σημειώσεις-Πανεπιστημιακές παραδόσεις
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Εγχειρίδια και σχετικά άρθρα ελληνικών και διεθνών περιοδικών
Τελευταία Επικαιροποίηση
01-02-2018