ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ / Fisheries Culture
Κωδικός202Ε
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΔασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000111

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600130671
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: α) έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις που αφορούν τις ιχθυοκαλλιέργειες γενικότερα, τα συστήματα παραγωγής, τις τεχνολογίες και τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται και τις επιδράσεις τους στο περιβάλλον. β) έχουν κατανοήσει τις σύγχρονες μεθόδους εκτροφής ειδών ψαριών κυρίως του γλυκού νερού, όπως της Πέστροφας, του Κυπρίνου και του Χελιού. γ) έχουν διδαχθεί ειδικά κεφάλαια για κάθε ένα είδος από τα παραπάνω, σχετικά με τις τεχνολογίες της παραγωγής τους και την τεχνική υποδομή που απαιτείται για την εκτροφή τους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Γενικά περί ιχθυοκαλλιεργειών, κριτήρια επιλογής κατάλληλων ειδών για εκτροφή. Χαρακτηριστικά κατάλληλων νερών για ιχθυοκαλλιέργειες. Συστήματα παραγωγής ιχθυοκαλλιεργειών. Περιγραφή εκτατικών ιχθυοκαλλιεργειών (λίμνες - ποτάμια), ημιεντατικών ιχθυοκαλλιεργειών (λιμνοθάλασσες - παράκτιες λίμνες), Τεχνολογίες εντατικών ιχθυοκαλλιεργειών. Κατάσταση της ιχθυοκαλλιέργειας διεθνώς και στην Ελλάδα. Ανάλυση δυνατών - αδυνατών σημείων του τομέα στην Ελλάδα, Βελτιστοποίηση των υφιστάμενων τεχνολογιών εκτροφής, Ορθολογική διαχείριση εσωτερικών ιχθυοτρόφων υδάτων, Βελτιστοποίηση αλληλεπίδρασης υδατοκαλλιεργειών και περιβάλλοντος. Εκτροφή Πέστροφας: Γενικά στοιχεία, Επιλογή θέσεων εγκατάστασης εκτροφείου πέστροφας, Προέλευση, Ποσότητα και Ποιότητα νερού, Απαραίτητες εγκαταστάσεις, Τεχνητή αναπαραγωγή, Διατροφή, στοιχεία κοινών Ασθενειών. Εκτροφή Κυπρίνου: Γενικά στοιχεία για τον κυπρίνο, Επιλογή θέσης ίδρυση κυπρινοτροφείου, Ποιότητα και Ποσότητα νερού, Τύποι και Κατασκευή δεξαμενών. Τύποι Αναπαραγωγής (Φυσική, Ημιελεγχόμενη, Ελεγχόμενη, Τεχνητή), Εκτροφή, Διατροφή, υπολογισμός Ιχθυοχωρητικότητας, στοιχεία κοινών Ασθενειών.
Λέξεις Κλειδιά
Ιχθυοκαλλιέργεια, Εκτροφή Πέστροφας, Εκτροφή Κυπρίνου, Εκτροφή χελιού
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση13
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων15
Πρακτική (Τοποθέτηση)6
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων10
Εξετάσεις20
Σύνολο90
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Α) Ν. Παπαγεωργίου (1984). Η ΠΕΣΤΡΟΦΑ ΚΑΙ Η ΕΚΤΡΟΦΗ ΤΗΣ. Εκδόσεις: Α.Π.Θ. Β) Ν. Παπαγεωργίου (1984). ΕΚΤΡΟΦΗ ΚΥΠΡΙΝΟΥ & ΧΕΛΙΟΥ. Εκδόσεις: Α.Π.Θ. Γ) Γ. Φώτης & Π. Αγγελίδης (2003). EΚΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑ ΙΧΘΥΩΝ .Εκδόσεις: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΑΙΔΕΙΑ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
A) N. Papageorgiou (1984). Trout Culture. Editions: AUTH B) N. Papageorgiou (1984). Carp and Eel Culture. Editions: AUTH C) C. Fotis & P. Angelidis (2003). Fish Culture and Fish Pathology. Editions: Sychroni Paidia
Τελευταία Επικαιροποίηση
22-02-2019