ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ / LOGISTICS AND SUPPLY CHAIN MANAGEMENT
Κωδικός10602-LSC-105
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΜιχαήλ Μαντάς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600001098

Πρόγραμμα Σπουδών: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (2018-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 22
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΥΣΙΔΑΣ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600131424
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καμία.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: - προγραμματίσουν, σχεδιάσουν και εκτελέσουν τις κύριες και υποστηρικτικές λειτουργίες της Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ), - επιλέξουν τον κατάλληλο τύπο λειτουργίας της ΔΕΑ λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά του προϊόντος/υπηρεσίας και τις απαιτήσεις που αυτά επιβάλουν στη λειτουργία της ΔΕΑ, - εφαρμόσουν μια συστημική και ολιστική προσέγγιση στη λειτουργία της ΔΕΑ με τη θεώρηση των ισχυρών αλληλεξαρτήσεων ανάμεσα στις διαφορετικές συνιστώσες κόστους της ΔΕΑ, - εφαρμόσουν κατάλληλες μεθόδους και εργαλεία για τη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού και της λειτουργίας της ΔΕΑ με κύρια έμφαση σε προβλήματα χωροθέτησης εγκαταστάσεων, μαθηματικής προτυποποίησης προβλημάτων μεταφορών, καθώς και διαχείρισης αποθεμάτων και αποθήκευσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
Περιεχόμενο Μαθήματος
Σκοπός του μαθήματος είναι να εισάγει βασικές έννοιες και τεχνικές/μεθόδους που αφορούν στο σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και τη λειτουργία σύγχρονων εφοδιαστικών αλυσίδων επιχειρήσεων και οργανισμών. Το μάθημα αναδεικνύει το στρατηγικό ρόλο και τη σπουδαιότητα της εταιρικής λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και παρουσιάζει αναδυόμενες τάσεις και σύγχρονες προοπτικές στη Διοίκηση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στο παγκόσμιο επιχειρηματικό και διεθνές εμπορικό περιβάλλον. Ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στη βελτιστοποίηση αποφάσεων σχεδιασμού του δικτύου της εφοδιαστικής αλυσίδας, την αξιολόγηση του επιπέδου εξυπηρέτησης και της απόδοσης των λειτουργιών που σχετίζονται με τη διαχείριση των αποθεμάτων και τη μεταφορά εμπορευμάτων. Το μάθημα καλύπτει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: i) λειτουργία της εφοδιαστικής αλυσίδας, ii) διαχείριση ζήτησης/παραγγελιών και επίπεδο εξυπηρέτησης, iii) διαχείριση αποθεμάτων, iv) εισαγωγή στις εμπορευματικές μεταφορές, v) σχεδιασμός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας, vi) μαθηματική προτυποποίηση και επίλυση προβλημάτων μεταφοράς και διανομής και vii) τα logistics στην Ελλάδα και τον κόσμο με κύρια εστίαση σε θέματα διεθνούς εμπορίου.
Λέξεις Κλειδιά
λειτουργία εφοδιαστικής αλυσίδας, σχεδιασμός δικτύου εφοδιαστικής αλυσίδας, διαχείριση παραγγελιών και επίπεδο εξυπηρέτησης, εμπορευματικές μεταφορές, διαχείριση αποθεμάτων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Τα κύρια βοηθήματα ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια του μαθήματος είναι: - Ηλεκτρονική αλληλογραφία (email) και σπανιότερα επικοινωνία μέσω skype. - Διαμοιρασμός αρχείων (π.χ. εργασιών) μέσω Dropbox και eLearning (Moodle) (π.χ. περιγραφή μαθήματος, υλικό διαλέξεων, μελέτες περίπτωσης κτλ.). - Εκτεταμένη χρήση Microsoft Office (κυρίως Word και Powerpoint)
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων22
Συγγραφή εργασίας / εργασιών80
Εξετάσεις39
Σύνολο180
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η πολιτική βαθμολόγησης του μαθήματος συζητιέται στην τάξη κατά την 1η διάλεξη, παρουσιάζεται στην περιγραφή του μαθήματος (course syllabus) και βασίζεται στα εξής κριτήρια: - Ενεργός συμμετοχή στην τάξη (συμπεριλαμβάνεται η παρουσίαση της εργασίας του μαθήματος): 15% - Τελικό παραδοτέο/έκθεση εργασίας: 25% - Τελικές εξετάσεις: 60%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν παρέχεται βιβλιογραφία μέσω του συστήματος Εύδοξος.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Chopra, S., P. Meindl, (2015), Supply Chain Management: Strategy, Planning, and Operation, 6th Edition, Pearson Education. 2. Bowersox, D.J., D.J. Closs, M. Bixby Cooper, and J.C. Bowersox, (2013), Supply Chain Logistics Management, 4th Edition, McGraw-Hill. 3. Simchi-Levi, D., P. Kaminsky, and E. Simchi-Levi, (2008), Designing and Managing the Supply Chain: Concepts, Strategies, and Case Studies, 3rd International Edition, McGraw-Hill. 4. Jonsson, P., (2008), Logistics and Supply Chain Management, McGraw-Hill. 5. Chopra, S. and P. Meindl (Επιμέλεια Λ. Τσιρώνης), (2014), Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας: Στρατηγική, Προγραμματισμός και Λειτουργία, Εκδόσεις Τζιόλα. 6. Bowersox, D.J., D.J. Closs, M. Bixby Cooper, and J.C. Bowersox (Επιμέλεια: Α. Νεάρχου, Φ. Βούζας και Π. Ρεπούσης), (2016), Logistics: Εφοδιαστική και Διοίκηση Δικτύων Διανομής, Broken Hill. 7. Jacobs, F.R. and R.B. Chase (Επιμέλεια Δ. Ασκούνης, Ι. Μαρινάκης, Α. Νεάρχου), (2012), Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εκδόσεις Π.Χ. Πασχαλίδης.
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-09-2019