ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ / Laboratory techniques and biological applications
ΚωδικόςABA1
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΒιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΜαργαρίτα Χατζοπούλου-Κλαδαρά
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID40003393

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Class ID
600132816
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα αυτό έχει ως κύριο σκοπό την υψηλής ποιότητας εξειδικευμένη κατάρτιση νέων επιστημόνων σχετικά με τεχνογνωσίες στον χώρο της μοριακής βιολογίας, γενετικής και βιοϊατρικής. Δίνεται έμφαση σε ερευνητικές προσεγγίσεις και τεχνολογίες αιχμής, με σκοπό την προετοιμασία των φοιτητών για μια σταδιοδρομία στην ακαδημαϊκή και εφαρμοσμένη έρευνα και τεχνολογία. Οι φοιτητές αναπτύσσουν θεωρητικές δεξιότητες σε τεχνολογίες αιχμής και ικανότητα στην εφαρμογή τους
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
-Ηλεκτρονική μικροσκοπία, Συνεστιακή μικροσκοπία και εφαρμογές -Απομόνωση και υβριδισμός νουκλεϊκών οξέων -Βασικές αρχές κλωνοποίησης, κλασσικές και σύγχρονες μέθοδοι. Περιγραφή διάφορων συστημάτων έκφρασης -Τεχνολογίες PCR και Real-Time Quantitative PCR -Κλασσικές και σύγχρονες μέθοδοι αλληλούχισης -Βασικές αρχές της μελέτης μακρομοριακών αλληλεπιδράσεων με την τεχνική των δυο Υβριδίων και παραλλαγές αυτής -Βασικές αρχές ανοσοκατακρήμνισης χρωματίνης και εφαρμογές -Ορθές πρακτικές στη συλλογή και τον χειρισμό των βιολογικών υλικών των πειραματοζώων -Βασικές αρχές πρωτεομικής ανάλυσης -Εισαγωγή στη Βιοαναλυτική Χημεία, Μεταβολομική και εφαρμογές -Ειδικές διαγνωστικές μέθοδοι στην πειραματική ιστοπαθολογική ανάλυση. -Βασικές αρχές μηχανισμού RNA Interference (RNAi). Μέθοδοι αποσιώπησης γονιδιακής έκφρασης με μικρά RNA (microRNA) -Φασματομετρία μάζας και συζευγμένες τεχνικές ( LC-MS). Εφαρμογές στη Βιοανάλυση -Τεχνολογίες μικροσυστυχιών (RNA, DNA, MicroRNA, Protein) στην ανάλυση βιολογικών συστημάτων- Ανάλυση δεδομένων– Νεότερες εξελίξεις -Βασικές αρχές κυτταροκαλλιέργιας, τεχνικές μέθοδοι τρισδιάστατων και οργανοτυπικών μοντέλων καλλιέργιας. -Βασικές αρχές λειτουργικής γονιδιωματικής και τεχνικές μέθοδοι λειτουργικής επαλήθευσης μοριακών στόχων σε in vitrο/ in vivo μοντέλα ασθενειών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
26-11-2015