Ήχοι και Ομιλία

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΉχοι και Ομιλία / Sounds and Speech
ΚωδικόςΓλ 536
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016477

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 12
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΥποχρεωτικό1110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΉχοι και Ομιλία
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600132951
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Αυξημένη έκθεση σε εμπειρικά δεδομένα από διαφορετικές γλώσσες - Εξοικείωση των φοιτητών με διάφορα φωνολογικά μοντέλα και προτάσεις - Ενίσχυση των αναλυτικών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι ζωτικής σημασίας για την κατασκευή και την ανάπτυξη θεωρητικών επιχειρημάτων, όπως η αναγνώριση (φωνολογικών) σχημάτων, η επίλυση προβλημάτων και η τυπική συλλογιστική
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
‘Εχοντας ως βάση θεμελιώδεις αρχές της φωνητικής και της φωνολογίας (π.χ. τη διάκριση φωνήματος και αλλόφωνου, θεωρία χαρακτηριστικών, βασική συλλαβική δομή), το μάθημα αυτό παρέχει μια επισκόπηση των διαφορετικών φωνητικών ή/και φωνολογικών φαινομένων τόσο σε τεμαχιακό όσο και σε υπερτεμαχιακό επίπεδο, ενώ παράλληλα εξετάζει θεωρητικά μοντέλα, συμπεριλαμβανομένων των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούν κανόνες και περιορισμούς. Φέτος, επικεντρωνόμαστε στην υπερτεμαχιακή φωνολογία και ιδιαίτερα σε θέματα συλλαβικού βάρους. Θα διερευνήσουμε διάφορες αναπαραστάσεις διάρκειας και φθογγικού χρόνου, πλήθος φωνολογικών φαινομένων και θεωρητικών μοντέλων. Χρησιμοποιώντας δεδομένα από πληθώρα γλωσσών, θα εξετάσουμε τα διπλά σύμφωνα, το βάρος της συλλαβικής έμβασης, την αντέκταση, τη μορφολογική έκταση/συγκοπή και άλλα φαινόμενα.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1585,7
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
- 2 Εργασίες μικρής έκτασης επίλυσης προβλημάτων: 24% - 1 Ομαδική Παρουσίαση: 16% - 1 Ατομική Παρουσίαση σχετική με το τελικό άρθρο: 20% - 1 Άρθρο: 40%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
GENERAL BIBLIOGRAPHY Cairns, C. & E. Raimy (eds.). 2010. Handbook of the Syllable. Leiden: Brill. de Lacy, P. (ed.). 2007. The Cambridge handbook of phonology. Cambridge University Press. Goldsmith, J., J. Riggle & A. Yu (eds). 2011. The handbook of phonological theory, 2nd ed. Wiley. Gussenhoven, C. & H. Jacobs. 2011. Understanding phonology. London: Hodder Education. Hall, T.Α. 2007. Segmental features. In Paul de Lacy (ed.), The Cambridge handbook of phonology, 311–334. Cambridge: Cambridge University Press. Hayes, B., R. Kirchner & D. Steriade (eds.). 2004. Phonetically based phonology. Cambridge University Press. Inkelas, S. 2014. The Interplay of Morphology and Phonology. Oxford Surveys in Syntax and Morphology 8. Oxford University Press. Kager, R. 1999. Optimality Theory. Cambridge University Press. Kager, R. 2007. Feet and metrical stress. In The Cambridge handbook of phonology, P. de Lacy (ed.), pp. 195-227. Cambridge: Cambridge University Press. Kula, N., B. Botma & K. Nasukawa (eds.). 2011. The Continuum Companion to Phonology. Bloomsbury Publishing. McCarthy, J. & A. Prince. 1993. Generalized alignment. Yearbook of Morphology: 79–153. Odden, D. 2013. Introducing phonology. Second edition. Cambridge: Cambridge University Press. Oostendorp, M. van., C. Ewen, B. Hume, & K. Rice (eds.) 2011. Blackwell Companion to Phonology. Wiley. Ryan, K. 2016. Phonological weight. Language and Linguistics Compass 10(12). 720–733. doi:10.1111/lnc3.12229. Zec, D. 2007. The syllable. In Paul de Lacy (ed.), The Cambridge handbook of phonology, 161–194. Cambridge: Cambridge University Press. SOME MORE SPECIFIC BIBLIOGRAPHY Blumenfeld, L. 2011. Coercion and minimality. Linguistic Review 28(2). 207–240. doi:10.1515/tlir.2011.006. Davis, S. 1999a. On the representation of initial geminates. Phonology 16: 93-104. Davis, S. 1999b. On the Moraic Representation of Underlying Geminates: Evidence from Prosodic Morphology. In H. van der Hulst, R. Kager, and W. Zonneveld (eds.), The Prosody-Morphology Interface, Cambridge: Cambridge University Press, pp. 39-61 Davis, S. 2003. The controversy over geminates and syllable weight. In Caroline Fery & Ruben van de Vijver (eds.), The Syllable in Optimality Theory, pp. 77-98. Cambridge: Cambridge University Press. Davis, S. 2011. Geminates. In The Blackwell Companion to Phonology, Marc van Oostendorp, Colin J. Ewen, Elizabeth Hume & Keren Rice (eds). Chapter 37, pp. 873-897. Wiley. Dmitrieva, O. 2012. Gemination Typology and the Perception of Consonant Duration. Ph.D. thesis, University of Stanford. Fitzgerald, C. 2016. Morphology in the Muskogean languages. Language and Linguistics Compass 10(12). 681–700. doi:10.1111/lnc3.12227. Gordon, M. 2005. A Perceptually-Driven Account of Onset-Sensitive Stress. Natural Language & Linguistic Theory 23(3). Kluwer Academic Publishers. 595–653. doi:10.1007/s11049-004-8874-9. Gordon, M. 2006. Syllable Weight: Phonetics, Phonology, Typology. Originally 1999 UCLA Ph.D. thesis. London/New York: Routledge. Ham, W. 2001. Phonetic and Phonological Aspects of Geminate Timing. New York/London: Routledge. Hayes, B. 1989. Compensatory lengthening in moraic phonology. Linguistic Inquiry 20: 253-306. Hume, E., J. Muller & A. van Engelenhoven. 1997. Non-moraic geminates in Leti. Phonology 14: 371-402. Kavitskaya, D. 2017. Compensatory Lengthening And Structure Preservation Revisited Yet Again. On looking into words (and beyond): Structures, Relations, Analyses , 41–58. Berlin: Language Science Press. Kawahara, S. 2007. Sonorancy and geminacy. University of Massachusetts Occasional Papers 32: 145-186. McCarthy, J.J. & A. Prince. 1999. Faithfulness and identity in prosodic morphology. In R. Kager, H. van der Hulst & W. Zonneveld (eds.), The Prosody-Morphology Interface, pp. 218–309. Cambridge: Cambridge University Press. Morén, B. 1999. Distinctiveness, Coercion and Sonority: A Unified Theory of Weight. Ph.D. dissertation, University of Maryland. Muller, J. 2001. The Phonology and Phonetics of Word-Initial Geminates. Ph.D. dissertation, Ohio State University. Prince, A. & P. Smolensky. 1993/2004. Optimality Theory: Constraint Interaction in Generative Grammar. Blackwell [first circulated as Prince & Smolensky (1993) Technical reports of the Rutgers University Center of Cognitive Science]. Ringen, C. & R. Vago. 2011. Geminates: heavy or long? In Charles Cairns & Eric Raimy (eds.), Handbook of the Syllable, pp. 155-169. Leiden: Brill. Ryan, K. 2014. Onsets contribute to syllable weight: Statistical evidence from stress and meter. Language 90(2): 309–341. Ryan, K. to appear. Prosodic weight: categories and continua. Oxford: Oxford University Press. Topintzi, N. 2010. Onsets: Suprasegmental and Prosodic Behaviour. Cambridge: Cambridge University Press. Topintzi, N. & S. Davis. 2017. On the Weight of Edge Geminates. In Haruo Kubozono (ed.), Phonetics and Phonology of Geminate Consonants, 260–282. Oxford: Oxford University Press. Topintzi, N. & A. Nevins. 2017. Moraic onsets in Arrernte. Phonology 34(3): 615–650. doi:10.1017 /S0952675717000306. Topintzi, N. & E. Zimmermann. Submitted. Containment as the key to the “heavy-vs-long” geminate debate. Linguistic Inquiry. Tranel, B. 1991. CVC light syllables, geminates, and moraic theory. Phonology 8: 291-302.
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-02-2020