Μέθοδοι, Τεχνικές και η Χρήση τεχνολογίας στη διδασκαλία της προφοράς στη Δεύτερη/ Ξένη Γλώσσα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜέθοδοι, Τεχνικές και η Χρήση τεχνολογίας στη διδασκαλία της προφοράς στη Δεύτερη/ Ξένη Γλώσσα / Methods, Techniques and the Use of Technology in Second/Foreign Language Pronunciation Teaching
ΚωδικόςΕΔΞΓ 532
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016511

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜέθοδοι, Τεχνικές και η Χρήση τεχνολογίας στη διδασκαλία της προφοράς στη Δεύτερη/ Ξένη Γλώσσα
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600132969
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
•Γνώση βασικών εννοιών των θεωριών φωνολογικής κατάκτησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας •Κατανόηση των βασικών παραμέτρων που επηρεάζουν την απόκτηση της προφοράς •Γνώση βασικών μεθοδολογικών στοιχείων για τη διδασκαλία της προφοράς σε ξένους μαθητές •Ικανότητα σχεδιασμού ενός αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της προφοράς μετά από μια κριτική ανάλυση των παραμέτρων που επηρεάζουν το σχεδιασμό του •Ικανότητα σχεδιασμού διδακτικού υλικού για τη διδασκαλία της προφοράς μέσα σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο •Ικανότητα σύγκρισης και αντιπαράθεσης του αγγλικού και ελληνικού φωνητικού/φωνολογικού συστήματος με στόχο τον εντοπισμό ενδεχόμενων δυσκολιών στην προφορά της αγγλικής από έλληνες μαθητές •Γνώση της χρήσης της τεχνολογίας για τη διδασκαλία της προφοράς
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα προσφέρει ένα βασικό θεωρητικό υπόβαθρο για τη απόκτηση του φωνολογικού συστήματος της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Στη βάση εμπειρικών μελετών εξετάζει και αξιολογεί τις παραμέτρους που επηρεάζουν την απόκτηση της προφοράς της δεύτερης/ξένης γλώσσας. Στη συνέχεια δίνει βασικό υπόβαθρο για τη δημιουργία αναλυτικού προγράμματος για τη διδασκαλία της προφοράς και παρουσιάζει διαφορετικά μοντέλα διδασκαλίας της προφοράς μέσα στο επικοινωνιακό πλαίσιο διδασκαλίας της ξένης γλώσσας. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση τεχνικών και υλικού για τη διδασκαλία της προφοράς καθώς και στην αξιοποίηση της τεχνολογίας για την περαιτέρω εξάσκηση και βελτίωση της προφοράς των μαθητών. Τέλος το μάθημα προσφέρει παραδείγματα δραστηριοτήτων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη διδασκαλία των τεμαχιακών και υπερτεμαχιακών στοιχείων της προφοράς.
Λέξεις Κλειδιά
Φωωολογική κατάκτηση, ξένη γλώσσα, διδασκαλία προφοράς, σχεδιασμός αναλυτικού προγράμματος, τεχνολογία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών632,3
Εξετάσεις953,5
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Τελική εξέταση (60%) Εργασία: Δημιουργία διδακτικού υλικού (40%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Avery, P. & Ehrlich, S. (1992) Teaching American English Pronunciation. Oxford: Oxford University Press. Bohn, O. S. & Murno, M. J. (eds) (2007) Language Experience in Second Language Speech Learning: In Honour of James Emil Flege. Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins Publishing Company. Bowen, T. & Marks, J. (1992) The Pronunciation Book: Student-centred Activities for Pronunciation Work. Burnt Mill, Harlow: Longman. Brazil, D. (1997) The Communicative Value of Intonation in English. CUP. Brazil, D., Coulthard, M & Johns, C. (1980) Discourse Intonation and Language Teaching. Longman. Brown, A. (ed) (1992) Approaches to Pronunciation Teaching. MEP/British Council. Brown, A. (ed.) Teaching English Pronunciation: A book of Readings. Routledge. Brown, G. (1990) Listening to spoken English (2nd edn). London: Longman. Carr, P. (1999) English Phonetics and Phonology. An introduction. Oxford: Blackwell Publishers. Celce-Murcia, M., Brinton, D. M. & Goodwin, J. M. (1996) Teaching Pronunciation. A Reference for Teachers of English to Speakers of Other Languages. CUP. Fitzpatrick, F. (1995) A Teacher’s Guide to Practical Pronunciation. Phoenix ELT. Fraser, H. (2001) Teaching Pronunciation: A Handbook for Teachers and Trainers. Sydney: TAFE Access Division. García-Mayo, M.P & García-Lecumberri, M. L. (eds.) (2003) Age and the Acquisition of English as a Foreign Language. Clevedon: Multilingual Matters. Gimson, A. C. (1994) [1970] An introduction to the pronunciation of English (revised by A. Cruttenden). London: Edward Arnold. Hooke, R. & Rowell, J. (1982) A Handbook of English Pronunciation. London: Edware Arnold. Ioup, G. & Weinberger, S. H. (eds) (1987) Interlanguage Phonology: The acquisition of a Second Language Sound System. New York: Newbury House. Jenkins, J. (2000) The Phonology of English as an International Language. Oxford: Oxford University press. Jones, D. (2003) English Pronouncing Dictionary. Edited by Roach, P., Hartman, J. & Setter, J. Cambridge University Press. Kelly, G. (2000) How to Teach Pronunciation. Longman. Kelly, G. (2000) How to Teach Pronunciation. Longman. Kenworthy, J. (1987) Teaching English Pronunciation. London: Longman. Kenworthy, J. (2000) The Pronunciation of English: A Workbook. London: Arnold. Kreidler, C. W. (1989) The pronunciation of English. Oxford: Blackwell Publishers. Ladefoged, P. (1993) A course in Phonetics (3rd edn). Harcourt Brace College Publishers. Leather, J. (ed) (1999) Phonological issues in language learning. Oxford: Blackwell Publishers. Morley, J. (ed) (1987) Current Perspectives on Pronunciation.: Practices Anchored in Theory. Alexandria, VA: TESOL. Morley, J. (ed) (1994) Pronunciation Pedagogy and Theory: New Views, New Dimensions. Alexandria, VA: TESOL. Munro Mackenzie, M. D. (1967) Modern English Pronunciation Practice. London: Longman. O’Connor, J. (1967) Better English Pronunciation. (2nd ed. 1981). CUP. O’Connor, J. D. & Arnold, G. F. (1973) Intonation of Colloquial English (2nd edn). London: Longman. Pennington, M. C. (1996) Phonology in English Language Teaching. London: Longman. Prator, C. H. & Robinett, B. J. (1985) A Manual of American English Pronunciation (4th ed). New York: Holt, Rinehart & Winston. Roach, P. (1991) English Phonetics and Phonology: a practical course (2nd edn). Cambridge University Press. Wells, J. (2000) Longman Pronounciation Dictionary. London: Longman. Wells, J. C. (1982) Accents of English. 3 vols. Cambridge University Press. Yavas, M. (2006) Applied English Phonology. Oxford: Blackwell Publishers. ELT books on pronunciation Baker, A. (2006) Ship or Sheep? Cambridge:CUP Baker, A. (2006) Tree or Three? Cambridge:CUP Baker, A. & Goldstein, S. (1990) Pronunciation Pairs: an introductory course for students of English. Cambridge:CUP. Bowler, B. Cunningham, S. & Parminter, S. (1991) Headway Pronunciation. Oxford:Oxford University Press. Bradford, B. (1988) Intonation in Context. Cambridge:CUP Brazil, D. (1997) Pronunciation for Advanced Learners of English. Cambridge:CUP. Dale, P. & Pans, L. (1994) English Pronunciation for International Students. Prentice Hall Regents. Gilbert, J. B. (1993) Clear Speech. (2nd ed). Cambridge:CUP. Hancock, M. (1996) Pronunciation Games. Cambridge:CUP. Hancock, M. (2003) English Pronunciation in Use. Cambridge: CUP. Haycraft, B. And Lee, W. (1982) It depends how you say it. Pergamon Press. Hewings, M. (1993) Pronunciation Tasks: a Course for Pre-Intermediate learners. Cambridge:CUP. Hewings, M. (2007)English Pronunciation in Use. Advanced. Cambridge: CUP. Hewings, M. & Goldstein, S. (1998) Pronunciation Plus. Practice through Interaction. Cambridge:CUP. Marks, J. (2007) English Pronunciation in Use. Elementary. Cambridge: CUP. Marks, J. & Bowen, T. (1993) The pronunciation Book. Longman. Mortimer, C. (1985) Elements of Pronunciation. Cambridge:CUP O’Connor, J. D. & Fletcher, C. (1989) Sounds English. Longman. Rogerson, P. & Gilbert, J. B. (1990) Speaking Clearly. Cambridge:CUP. Taylor, L. (1993) Pronunciation in Practice. Prentice Hall International Tench, P. (1981) Pronunciation Skills. Macmillan. Trim, J. (1995) English Pronunciation Illustrated. Cambridge:CUP. Wendon, L. (1984) The Pictogram System. Pictogram. Spelling and Pronunciation Carney, E. (1997) English Spelling. Routledge. Huxford, L. (1994) Spelling: Key stage 1-2. Stanley Thornes. Laycock, L. & Washtell, A. (1996) Spelling and Phonics: Key stage 1. Scholastic Shemesh, R. & Waller, S. (2000) Teaching English Spelling: A practical Guide. Cambridge University Press. Washtell, A. & Laycock, L. (1996) Spelling and Phonics: Key stage 2. Scholastic.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-12-2023