Aτομικές Διαφορές στην Εκμάθηση Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςAτομικές Διαφορές στην Εκμάθηση Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας / Individual Differences in Second/Foreign Language Learning
ΚωδικόςΕΔΞΓ 577
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016520

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςAτομικές Διαφορές στην Εκμάθηση Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600132980
Τύπος Προσφοράς
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος
Ειδικού Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/ητές θα: 1. έχουν αποκτήσει εξοικείωση με τις γνωστικές και επιτελικές λειτουργίες του εγκεφάλου 2. κατανοήσει τη συμβολή τους στην εκμάθηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας, 3. μπορούν να αναγνωρίσουν τα συμπτώματα ελλειμματικής συμπεριφοράς (π.χ. φτωχή εργαζόμενη μνήμη) και του αντίκτυπου που έχει στη σχολική επίδοση 4. έχουν αναπτύξει δεξιότητες και εφαρμόσει στρατηγικές προκειμένου να υποστηριχθούν και να ενισχυθούν ευάλωτες/οι μαθήτριες/ητές
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το ερευνητικό ενδιαφέρον για τις ατομικές διαφορές (π.χ. έφεση, γλωσσικό προφίλ, στρατηγικές εκμάθησης, κ.ά.) που παρατηρούνται ανάμεσα σε μαθήτριες/ητές μέσα στην τάξη είναι μεγάλο. Το μάθημα εξετάζει τις γνωστικές και επιτελικές λειτουργίες του εγκεφάλου (π.χ. μνήμη, προσοχή/εστίαση, επικαιροποίηση) που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τη μάθηση και την καλή σχολική επίδοση. Επίσης, διερευνά στρατηγικές και διδακτικές παρεμβάσεις που μπορούν να υιοθετηθούν προκειμένου να υποστηριχθούν οι πιο ευάλωτες/οι μαθήτριες/ητές.
Λέξεις Κλειδιά
ατομικές διαφορές, γνωστικές και επιτελικές λειτουργίες, υποστήριξη και ενίσχυση μαθητών/τριών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών802,9
Προφορική παρουσίαση782,8
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική παρουσίαση επιστημονικού άρθρου 30% Γραπτή εργασία 60% Συμμετοχή 10%
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Alloway, T. P. (2006). How does Working Memory work in the classroom? Educational Research and Reviews, 1(4), 134-139. Alloway, T.P. (2011). Improving Working Memory. Supporting Students' Learning. Sage. Alloway, T.P. & Alloway, R. (2013). The Working Memory Advantage. Train your brain to function stronger, smarter, faster. Simon & Schuster Paperbacks. Andersson, U. (2010). The contribution of Working Memory capacity to foreign language comprehension in children. Memory, 18(4), 458-472. Baddeley, A. D. (2003). Working Memory and Language: An overview. Journal of Communication Disorders, 36, 189-208. Baddeley, A. D., & Hitch, G. J. (2019). The phonological loop as a buffer store: An update. Cortex: A journal devoted to the study of the nervous system and behavior, 112, 91–106. Bathelt, J., Holmes, J., Astle, D. E., & Centre for Attention Learning and Memory (CALM) Team (2018). Data-Driven Subtyping of Executive Function-Related Behavioral Problems in Children. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 57(4), 252–262. Bowden, H.W. Sanz, C. & Stafford, C.A. (2005). Individual differences: Age, sex, working memory, and prior knowledge. In Sanz, C. (Ed.) Mind and context in adult second language acquisition (pp. 105-140). Georgetown University Press. Dörneyi, Z., & Skehan, P. (2003). Individual differences in Second Language Learning. In C. J. Doughty, & M. Long (Eds.), The Handbook of Second Language Acquisition (pp. 589-630). Blackwell Publishing. Gathercole, S.E., & Alloway, T.P. (2008). Working Memory and Learning: A practical guide for teachers. Sage. Gathercole, S. E., Willis, C. S., Emslie, H., & Baddeley, A. D. (1992). Phonological Memory and vocabulary development during the early school years: A longitudinal study. Developmental Psychology, 28(5), 887-898. Holmes, J., Guy, J., Kievit, R. A., Bryant, A., Mareva, S., CALM Team, & Gathercole, S. E. (2021). Cognitive Dimensions of Learning in Children with Problems in Attention, Learning, and Memory. Journal of educational psychology, 113(7), 1454–1480. Huang, Τ., Loerts, Η., & Steinkrauss, R. (2020): The impact of second- and third-language learning on language aptitude and working memory, International Journal of Bilingual Education and Bilingualism. DOI: 10.1080/13670050.2019.1703894 Hummel, K. M. (2009). Aptitude, Phonological Memory, and second language proficiency in non-novice adult learners. Applied Psycholinguistics, 30, 225-249. Juffs, A., & Harrington, M. (2011). Aspects of Working Memory in L2 learning. Language Teaching, 44(2), 137-166. Karousou, A., & Nerantzaki, T. (2022). Phonological memory training and its effect on second language vocabulary development. Second Language Research, 38(1), 31-54. Kempe, V., & Brooks, P. J. (2011). Individual differences in adult second language learning: A cognitive perspective. Scottish Languages Review, 23, 15-22. Kidd, E., Donnelly, S., & Christiansen, M. H. (2018). Individual differences in language acquisition and processing. Trends in Cognitive Sciences, 22(2), 154-169, Kuhn, J.-T. (2016). Controlled attention and storage: An investigation of the relationship between working memory, short-term memory, scope of attention, and intelligence in children. Learning and Individual Differences, 52, 167–177. Linck, J. A., & Weiss, D. J. (2015). Can Working Memory and Inhibitory Control Predict Second Language Learning in the Classroom? SAGE Open, 5(4). Maridaki-Kassotaki, K. (2002). The relation between Phonological Memory skills and reading ability in Greek-speaking children: Can training of Phonological Memory contribute to reading development? European Journal of Psychology of Education, 17(1), 63-73. Masoura, E. V., & Gathercole, S. E. (1999). Phonological Short-term Memory and Foreign Language Learning. International Journal of Psychology, 34(5/6), 383-388. Monette, S., Bigras, M., & Guay, M. C. (2011). The role of the executive functions in school achievement at the end of Grade 1. Journal of Experimental Child Psychology, 109, 158-173. Robinson, P. (1995). Attention, Memory, and the “Noticing” Hypothesis. Language Learning, 45(2), 283-331. Schwieter, J., & Wen, Z. (Eds.). (2022). The Cambridge Handbook of Working Memory and Language (Cambridge Handbooks in Language and Linguistics). Cambridge University Press. Service, E. (1992). Phonology, Working Memory, and Foreign-Language Learning. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 45A(1), 21-50. Skehan, P. (1991) Individual differences in second language learning. Studies in Second Language Acquisition, 13, 275–298. St. Clair-Thompson, H. L., & Gathercole, S. E. (2006). Executive functions and achievements in school: Shifting, Updating, Inhibition, and Working Memory. The Quarterly Journal. St Clair-Thompson, H. L. (2011). Executive functions and working memory behaviours in children with a poor working memory. Learning and Individual Differences, 21(4), 409–414. Ullman, M. T., & Lovelett, J. T. (2018). Implications of the declarative/procedural model for improving second language learning: The role of memory enhancement techniques. Second Language Research, 34(1), 39-65. Wen, Z., Biedroń, A., & Skehan, P. (2017). Foreign language aptitude theory: Yesterday, today and tomorrow. Language Teaching, 50(1), 1-31. Wen, Z., & Li, S. (2019). Working Memory in L2 Learning and Processing. In J. Schwieter & A. Benati (Eds.), The Cambridge Handbook of Language Learning (Cambridge Handbooks in Language and Linguistics, pp. 365-389). Cambridge University Press. White, M. J. (2021). Phonological working memory and non-verbal complex working memory as predictors of future English outcomes in young ELLs. International Journal of Bilingualism, 25(1), 318-337.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-12-2023