Aτομικές Διαφορές στην Εκμάθηση Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςAτομικές Διαφορές στην Εκμάθηση Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας / Individual Differences in Second/Foreign Language Learning
ΚωδικόςΕΔΞΓ 577
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016520

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςAτομικές Διαφορές στην Εκμάθηση Δεύτερης/ Ξένης Γλώσσας
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600132980
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • ΕΔΞΓ 570 Εκμάθηση Δεύτερης/Ξένης γλώσσας
 • ΕΔΞΓ 593 Μέθοδοι Έρευνας
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Ανασκόπηση των ατομικών διαφορών που παρατηρούνται στην εκμάθηση δεύτερης/ξένης γλώσσας. Εξοικείωση με τη γνωστική λειτουργία του εγκεφάλου, συγκεκριμένα την εργαζόμενη μνήμη (φωνολογική, οπτικο-χωρική) και τις επιτελικές λειτουργίες (επικαιροποίηση, ανασταλτικός μηχανισμός, κλπ.). Εξοικείωση και αναγνώριση των συμπτωμάτων της φτωχής εργαζόμενης μνήμης που παρουσιάζει μέρος του μαθητικού πληθυσμού, και ο αντίκτυπος που έχει στην σχολική επίδοση. Εύρεση τρόπων υποστήριξης και ενίσχυσης των μαθητών/τριών με φτωχή εργαζόμενη μνήμη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
H έρευνα που σχετίζεται με τις ατομικές διαφορές μέσα στην τάξη είναι εκτενής και έχει ασχοληθεί με ατομικά χαρακτηριστικά όπως π.χ. η προσωπικότητα του μαθητή, τα κίνητρα κατά την διάρκεια της εκμάθησης της δεύτερης/ξένης γλώσσας, οι στρατηγικές, η γλωσσική έφεση, το μαθησιακό περιβάλλον, η αυτοεκτίμηση, κλπ. Πιο πρόσφατες έρευνες στην περιοχή των ατομικών διαφορών καταδεικνύουν την στενή σχέση μεταξύ γλωσσικής έφεσης και εργαζόμενης μνήμης καθώς επίσης και την συσχέτιση των ατομικών γνωστικών δεξιοτήτων (εργαζόμενη μνήμη -φωνολογική και οπτικοχωρική- και επιτελικές λειτουργίες του εγκεφάλου) με το τελικό μαθησιακό αποτέλεσμα.
Λέξεις Κλειδιά
ατομικές διαφορές, εργαζόμενη μνήμη, επιτελικές λειτουργίες, υποστήριξη και ενίσχυση των μαθητών/τριών με ελλειματική εργαζόμενη μνήμη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Άσκηση Πεδίου100,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων401,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων200,7
Εκπόνηση μελέτης (project)80,3
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1585,7
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική παρουσίαση, Γραπτή αναφορά-εργασία
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Άλλη / Άλλες (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Alloway, T. P. (2006). How does Working Memory work in the classroom? Educational Research and Reviews, 1(4), 134-139. Alloway, T.P. (2011). Improving Working Memory. Supporting Students' Learning. L.A., London: Sage. Alloway, T.P. & Alloway, R. (2013). The Working Memory Advantage. Train your brain to function stronger, smarter, faster. New York: Simon & Schuster Paperbacks. Andersson, U. (2010). The contribution of Working Memory capacity to foreign language comprehension in children. Memory, 18(4), 458-472. Baddeley, A. D. (2003). Working Memory and Language: An overview. Journal of Communication Disorders, 36, 189-208. Baddeley, A. D., Gathercole, S. E., & Papagno, C. (1998). The phonological loop as a language learning device. Psychological Review, 105, 158-173. Baddeley, A. D., Thomson, N., & Buchanan, M. (1975). Word length and the structure of Short-term Memory. Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour, 14, 575-589. Chan, E., Skehan, P., & Gong, G. (2011). Working Memory, coding ability and Foreign Language Aptitude: Potential for construction of specific language aptitude tests. Ilha do Desterro, 45-73. Daneman, M., & Carpenter, P. A. (1980). Individual differences in Working Memory and reading. Journal of Verbal Learning and Verbal Behaviour, 19, 450-466. Dörneyi, Z., & Skehan, P. (2003). Individual differences in Second Language Learning. In C. J. Doughty, & M. Long (Eds.), The Handbook of Second Language Acquisition (pp. 589-630). Oxford: Blackwell Publishing. Ehrman, M. E., Leaver, B. L., & Oxford, R. L. (2003). A brief overview of individual differences in second language learning. System, 31, 313-330. Gathercole, S.E., & Alloway, T.P. (2008). Working Memory and Learning: A practical guide for teachers. L.A., London: Sage. Gathercole, S. E., Willis, C. S., Emslie, H., & Baddeley, A. D. (1992). Phonological Memory and vocabulary development during the early school years: A longitudinal study. Developmental Psychology, 28(5), 887-898. Hummel, K. M. (2009). Aptitude, Phonological Memory, and second language proficiency in non-novice adult learners. Applied Psycholinguistics, 30, 225-249. Juffs, A., & Harrington, M. (2011). Aspects of Working Memory in L2 learning. Language Teaching, 44(2), 137-166. Maridaki-Kassotaki, K. (2002). The relation between Phonological Memory skills and reading ability in Greek-speaking children: Can training of Phonological Memory contribute to reading development? European Journal of Psychology of Education, 17(1), 63-73. Masoura, E. V., & Gathercole, S. E. (1999). Phonological Short-term Memory and Foreign Language Learning. International Journal of Psychology, 34(5/6), 383-388. Monette, S., Bigras, M., & Guay, M. C. (2011). The role of the executive functions in school achievement at the end of Grade 1. Journal of Experimental Child Psychology, 109, 158-173. Papagno, C., Valentine, T., & Baddeley, A. D. (1991). Phonological Short-term Memory and foreign-language vocabulary learning. Journal of Memory and Language, 30(3), 331-347. Papagno, C., & Vallar, G. (1992). Phonological Short-term Memory and the learning of novel words: The effect of phonological similarity and item length. Quarterly Journal of Experimental Psychology, 44A(1), 47-67. Service, E. (1992). Phonology, Working Memory, and Foreign-Language Learning. The Quarterly Journal of Experimental Psychology, 45A(1), 21-50. Skehan, P. (1991) Individual differences in second language learning. Studies in Second Language Acquisition, 13, 275–98. St. Clair-Thompson, H. L., & Gathercole, S. E. (2006). Executive functions and achievements in school: Shifting, Updating, Inhibition, and Working Memory. The Quarterly Journal
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-10-2018