Διδασκαλία Ξένης Γλώσσας σε Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΔιδασκαλία Ξένης Γλώσσας σε Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες / Teaching Foreign Languages to Learners with Special Learning Difficulties
ΚωδικόςΕΔΞΓ 579
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016522

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-10

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΔιδασκαλία Ξένης Γλώσσας σε Μαθητές με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600132982
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
 • Eξ απoστάσεως εκπαίδευση
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος σχετίζονται με την ενημέρωση των φοιτητών για την φύση, τα αίτια, και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα κάθε μίας από τις ακόλουθες μαθησιακές δυσκολίες/ειδικές εκπαιδευτικές κατηγορίες: δυσλεξία, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας), ειδική γλωσσική διαταραχή, δυσαριθμησία, δυσπραξία και ADHD. Eπίσης, το μάθημα αυτό θα τους δώσει τη δυνατότητα να αναπτύξουν δεξιότητες που θα τους επιτρέψουν να σχεδιάσουν υλικό κατάλληλο για μαθητές με διαφορετικές μαθησιακές δυσκολίες στο πλαίσιο της διαφοροποιημένης διδασκαλίας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές σε παιδιά, όπως η δυσλεξία, η διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας), και η ειδική γλωσσική διαταραχή επηρεάζουν όχι μόνο την ανάπτυξη γραμματισμού στη μητρική γλώσσα αλλά και την ανάπτυξη δεξιοτήτων γραφής και ανάγνωσης στην ξένη γλώσσα. Προκειμένου να διασφαλίσουν την επιτυχή εκμάθηση της ξένης γλώσσας από τους μαθητές που εμπίπτουν σε κάποια από τις προαναφερθείσες ειδικές εκπαιδευτικές κατηγορίες, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να εμπλουτίσουν τις διδακτικές τους τεχνικές και να διαφοροποιήσουν τη διδακτική διαδικασία. Δυστυχώς, πολύ συχνά οι καθηγητές ξένων γλωσσών δεν έχουν την απαραίτητη εκπαίδευση η οποία θα τους επιτρέψει να βοηθήσουν μαθητές με διάγνωση νευροαναπτυξιακής διαταραχής στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας.
Λέξεις Κλειδιά
δυσλεξία, διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας), ειδική γλωσσική διαταραχή, μαθησιακές δυσκολίες, διαφοροποιημένη διδασκαλία, ενσωμάτωση, διευκολύνσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Όλες οι διαλέξεις, το υλικό και οι δραστηριότητες 'ανεβαίνουν' στην ηλεκτρονική πλατφόρμα (elearning) του πανεπιστημίου. Επίσης, η επικοινωνία με τους φοιτητές πραγματοποιείται είτε μέσω της πλατφόρμας είτε με την ηλεκτρονική αλληλογραφία.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,4
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1585,7
Σύνολο27510
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η συμπερασματική αξιολόγηση του μαθήματος βασίζεται στη συγγραφή εκτεταμένης εργασίας (αριθμός λέξεων: 5.000 χωρίς τη βιβλιογραφία και τα παραρτήματα) η οποία θα αποτελείται από μία επισκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας και από ένα πορτφόλιο με υλικό που θα σχεδιαστεί ειδικά για τους μαθητές που εμπίπτουν σε μία εκ των ειδικών εκπαιδευτικών κατηγοριών της δυσλεξίας, της διάχυτης αναπτυξιακής διαταραχής (αυτισμού υψηλής λειτουργικότητας) ή της ειδικής γλωσσικής διαταραχής. Το υλικό αυτό θα βασίζεται σε ένα συγκεκριμένο γλωσσικό κομμάτι (γραμματική ή λεξιλόγιο) ή σε μία συγκεκριμένη γλωσσική δεξιότητα (αναγνωστική, ακουστική, προφορική, γραπτή). Η εργασία θα παρουσιαστεί αρχικά με τη χρήση ppt και στη συνέχεια θα υποβληθεί γραπτά μαζί με το πορτφόλιο του σχετικού υλικού.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Bishop, D. V. M. (1992). The underlying nature of specific language impairment. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 33, 3-66. Bishop, D. V. M. (1994). Grammatical errors in specific language impairment: Competence or performance limitations? Applied Psycholinguistics, 15, 507-550. Frith, U. (1991). Autism & Asperger syndrome. Cambridge: CUP. Ganschow, L., Sparks, R., & Schneider, E. (1995) Learning a Foreign Language: Challenges for Students with Language Learning Difficulties, Dyslexia, 1 (2), 75-95 Leonard, L. (1998). Children with specific language impairment. Cambridge, MA: MIT Press. Nijakowska, J. (2010). Dyslexia in the Foreign Language Classroom. Multilingual matters. http://open.eblib.com.libezproxy.open.ac.uk/patron/FullRecord.aspx?p=543909&echo=1&userid=EMJy8BrF2zQ%3d&tstamp=1365673930&id=770E1CB66411F6A0EF42B06DCE90F17A1982D119 (ebook) Paradis, J. (2005). Grammatical morphology in children learning English as a second language: Implications of similarities with specific language impairment. Language, Speech and Hearing Services in Schools, 36, 172-187. Sparks R., & Miller K. (2000) Teaching a foreign language using multisensory structured language techniques to at-risk learners: a review, Dyslexia, 6 (2), 124-32. Wing, L. (1996). The autistic spectrum. London: Constable
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-11-2018