ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ / T-A-1 Spatial planning, sustainable development and climate change
ΚωδικόςΘ-Α-1
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΜηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016369

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 17
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικόΧειμερινή-6

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΩΡΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ, ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600133150
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- Κατανόηση των βασικών εννοιών και θεωριών που αφορούν στη βιώσιμη και ανθεκτική ανάπτυξη των πόλεων και περιφερειών. - Εξοικείωση με τις διαστάσεις, τα εργαλεία και τα μέσα του χωρικού σχεδιασμού για την αντιμετώπιση σύγχρονων παγκόσμιων προκλήσεων, όπως οι επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής, αλλά και τοπικών πιέσεων στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον. - Εξοικείωση με τα χωρικά σχέδια καθώς και τις πολιτικές και στρατηγικές για την κλιματική αλλαγή και την ανθεκτικότητα.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Χώρος και Χωρικός Σχεδιασμός: έννοιες και εφαρμογές. Η έννοια του κινδύνου. Φυσικοί κίνδυνοι, κλιματική αλλαγή και χωρικός σχεδιασμός. Αστικοποίηση, βιώσιμη ανάπτυξη και κλιματική αλλαγή: παγκόσμιες και τοπικές διαστάσεις. Μορφές και πρότυπα αστικής ανάπτυξης και τύποι παρεμβάσεων χωρικού σχεδιασμού για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Περιφερειακός χώρος, δέσμευση γης και τύποι παρεμβάσεων χωρικού σχεδιασμού για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ευαλωτότητα, ανθεκτικότητα και βιωσιμότητα τόπων: κρίσιμες θεωρίες και προσεγγίσεις και η συζήτηση στο πλαίσιο του χωρικού σχεδιασμού. Το Ελληνικό σύστημα χωρικού σχεδιασμού και οι διαστάσεις της βιώσιμης ανάπτυξης και του κινδύνου. Ευρωπαϊκές και παγκόσμιες πολιτικές χωρικού σχεδιασμού για την κλιματική αλλαγή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Ελληνικές πολιτικές και στρατηγικές προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή. Οικοσυστημικές προσεγγίσεις στον χωρικό σχεδιασμό και ο ρόλος της πράσινης υποδομής.
Λέξεις Κλειδιά
Χωρικός σχεδιασμός, βιώσιμη ανάπτυξη, ευαλωτότητα, ανθεκτικότητα, κίνδυνοι, κλιματική αλλαγή, στρατηγικές προσαρμογής, οικοσυστημική προσέγγιση, πράσινη υποδομή, Ελληνικό σύστημα σχεδιασμού.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων20
Συγγραφή εργασίας / εργασιών20
Εξετάσεις2
Σύνολο81
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή εξέταση (70% του τελικού βαθμού) και αξιολόγηση της εργασίας (30% του τελικού βαθμού) με την προϋπόθεση και οι δύο βαθμολογίες να είναι μεγαλύτερες του έξι (6).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Davoudi S., Crawford J., Mehmood A. (Eds) (2009) Planning for Climate Change: Strategies for Mitigation and Adaptation for Spatial Planners; Earthscan: London, UK European Environment Agency (2017) Climate change adaptation and disaster risk reduction in Europe: Enhancing coherence of the knowledge base, policies and practices https://www.eea.europa.eu/publications/climate-change-adaptation-and-disaster Galderisi, A. Colucci A. (2018) Smart, Resilient and Transition Cities: Emerging Approaches and Tools for a Climate-Sensitive Urban Development, Elsevier Newman P., Beatley T., Boyer H. (2009) Resilient Cities: Responding to Peak Oil and Climate Change, Island Press: London, UK UN-Habitat (2014) Planning for Climate Change: A strategic, values-based approach for urban planners, United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) https://unhabitat.org/books/planning-for-climate-change-a-strategic-values-based-approach-for-urban-planners-cities-and-climate-change-initiative/
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-11-2018