ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ / ADVANCED MEDICINAL CHEMISTRY
ΚωδικόςΑΦ0006
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID180000005

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Φαρμακευτικής (2014-)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Φαρμακοχημεία-Ανάπτυξη Φαρμακευτικών ΕνώσεωνΥποχρεωτικό2110

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Τμήματος Φαρμακευτικής (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Φαρμακοχημεία-Ανάπτυξη Φαρμακευτικών ΕνώσεωνΥποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΦΑΡΜΑΚΟΧΗΜΕΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600133190
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1) Χατζηπαύλου-Λίτινα Οι φοιτητές εξοικειώνονται με τις έννοιες της υπoλογιστικής Φαρμακοχημείας/Χημείας και τις ποσοτικές συσχετίσεις με τον χημικό-μοριακό μηχανισμό φυσικών βιολογικά δραστικών μορίων και την χημειομετρία. 2) Ρέκκα Ε. Ο σκοπός του μαθήματος είναι να καθοδηγήσει τους φοιτητές στην κατανόηση περί της τοξικότητας του οξυγόνου, του τι είναι ελεύθερες ρίζες, πώς δημιουργούνται και πώς δρουν, καθώς και η κριτική αξιολόγηση των ανωτέρω στο σχεδιασμό και στην ανάπτυξη φαρμάκων ικανών να προστατεύουν τον οργανισμό από τις δραστικές μορφές οξυγόνου και τις ελεύθερες ρίζες. 3) Κουρουνάκης Π.Ν. Στόχος του μαθήματος είναι η παρουσίαση στους φοιτητές μερικών από τις σύγχρονες προσεγγίσεις στη διαδικασία ανάπτυξης φαρμάκων, στο σχεδιασμό, στην εύρεση της οδηγού ένωσης, της φαρμακοφόρου δομής, το στάδιο της βελτιστοποίησης, μέχρι τις κλινικές μελέτες, την φαρμακοεπαγρύπνηση ή και την απόσυρση ορισμένων φαρμάκων. Δίδονται παραδείγματα που οδηγούν τη σκέψη του μεταπτυχιακού φοιτητή προς τον επιτυχή σχεδιασμό φαρμακομορίων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1) Χατζηπαύλου-Λίτινα Δ. Εισαγωγή στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών σε θέματα που αφορούν εφαρμογές στη Φαρμακοχημεία. Σχέσεις δομής δράσης και φυσικοχημικών ιδιοτήτων φαρμάκων με τη βιολογική δράση(SAR)Ποσοτικές συσχετίσεις δομής-δράσης(QSAR)Αρχές Υπολογιστικής Φαρμακοχημείας. 2) Ρέκκα Ε. Το διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον για τη δράση ελευθέρων ριζών στον οργανισμό έχει αυξηθεί πολύ κατά τα τελευταία έτη, κυρίως με την ανακάλυψη της σημασίας των αντιδράσεων ελευθέρων ριζών στη φυσιολογική χημεία του οργανισμού και στο μηχανισμό δράσης πολλών ξενοβιοτικών. Παρέχοντας αυτή τη βάση, παρουσιάζεται και αξιολογείται η σημασία των αντιδράσεων ελευθέρων ριζών σε βιολογικά συστήματα, η επίδραση φαρμάκων και άλλων ξενοβιοτικών σ’ αυτά, και αναπτύσσεται με κριτικό τρόπο ο σχεδιασμός φαρμακομορίων ικανών να ελέγξουν τις διαδικασίες αυτές. 3) Κουρουνάκης Π.Ν. Αναπτύσσονται τρόποι εφαρμογής τριών βασικών προσεγγίσεων για ορθολογικό σχεδιασμό νέων φαρμακομορίων, δηλαδή, της παθοβιοχημείας της νόσου, του χημικού μηχανισμού δράσης του φαρμάκου και ο μεταβολισμός αυτού στον οργανισμό. Ως παθολογικές καταστάσεις που απαιτούν νέα ή βελτιωμένα φαρμακομόρια αναφέρονται φλεγμονή, υπερλιπιδαιμία και αθηρωσκλήρωση, νευρωνική εκφύλιση, κυρίως γεροντική άνοια, και βιολογικό στρες. Δίδονται ακόμη παραδείγματα σύνθεσης, μηχανισμού αντιδράσεων για φαρμακομόρια που στοχεύουν σε καταστάσεις όπως άγχος και κατάθλιψη.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
1)Χατζηπαύλου-Λίτινα 1) Xατζηπαύλου-Λίτινα Παρουσίαση των διαλέξεων με μορφή ppt Εργαστηριακή εκπαίδευση στην χρήση διαφόρων υπολογιστικών πακέτων μοριακής απεικόνισης, προσδεσης ποσοτικών συσχετίσεων, μοριακής δυναμικής Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο260,9
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
1)Χατζηπαύλου-Λίτινα Οι φοιτητές αναλαμβάνουν την συγγραφή μιας εργασίας. Η εργασία αποτελεί προϊόν εργαστηριακής εκπαίδευσης μέσω διαδικτυακής ή μη χρησιμοποίησης και αξιοποίησης δεδομένων(βιολογικά δραστικά μόρια και τα βιολογικά τους αποτελέσματα) και προγραμμάτων. Στην εργασία γίνεται παρουσίαση, ερμηνεία, εξήγηση και τεκμηρίωση των αποτελεσμάτων. 2) Ρέκκα Ε. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με γραπτές εξετάσεις. Οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν με βάση τόσο τις γνώσεις που απέκτησαν από τη διδασκαλία και τη μελέτη όσο και την κριτική σκέψη και ικανότητα συνδυασμού γνώσεων και πληροφοριών. Η βαθμολογία είναι αναλογικά κατανεμημένη ανά διδάσκοντα, με βάση το πρόγραμμα των αντιστοίχων διαλέξεών τους. Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες. Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου γίνονται στις ημερομηνίες, ώρες και χώρους που ανακοινώνει το Τμήμα. 3) Κουρουνάκης Π.Ν. Η αξιολόγηση των γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησαν οι φοιτητές από τη διδασκαλία του μαθήματος γίνεται με γραπτές εξετάσεις καθώς και με γραπτή εργασία. Οι φοιτητές καλούνται να απαντήσουν με βάση τόσο τις γνώσεις που απέκτησαν από τη διδασκαλία και τη μελέτη όσο και την κριτική σκέψη και ικανότητα συνδυασμού γνώσεων και πληροφοριών. Η βαθμολογία είναι αναλογικά κατανεμημένη ανά διδάσκοντα, με βάση το πρόγραμμα των αντιστοίχων διαλέξεών τους. Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες. Οι εξετάσεις στο τέλος του εξαμήνου γίνονται στις ημερομηνίες, ώρες και χώρους που ανακοινώνει το Τμήμα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-07-2013