Εικονικά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Εκμάθηση

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕικονικά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Εκμάθηση / Virtual Enviroments and Online Learning
ΚωδικόςΕΚΠ 516
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΑγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004061

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 2016-2017

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γλώσσα, Λογοτεχνία και Ψηφιακά Μέσα στην ΕκπαίδευσηΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-7,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕικονικά Περιβάλλοντα και Ηλεκτρονική Εκμάθηση
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600133290
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
- 'Εκθεση σε ποικίλα πρωτογενή κείμενα με έμφαση στη ψηφιακή λογοτεχνία (κυρίως Αμερικανική λόγω ανάπτυξής της στην άλλη όχθη του Ατλαντικού) και δευτερογείς πηγές (θεωρητικά δοκίμια των Marie-Laure Ryan, Nick Motfort, Noah Wardrip-Fruin, N.Katherine Hayles, Jessica Pressman, Chris Funkhouser, Henry Jenkins, Johanna Drucker). - Eξοικείωση με βασικούς όρους όπως υπερκειμενικότητα, εικονικότητα, διαδραστικότητα, διείσδυση στο εικονικό περιβάλλον, και πολυτροπικότητα. - Ανάλυση των στρατηγικών ανάγνωσης, συγγραφής και ερμηνείας ψηφιακών λογοτεχνικών αφηγήσεων. - Σχεδιασμός εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε συνάρτηση με τα υπό μελέτη ψηφιακά λογοτεχνικά κείμενα. - Οργάνωση μικροδιδασκαλιών κάνοντας χρήση της ψηφιακής λογοτεχνικής παραγωγής.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αυτό στόχο του έχει τη σύζευξη της ψηφιακής λογοτεχνικής αφήγησης με την εκπαιδευτική πράξη. Για το λόγο αυτό ξεκινά με τη διερεύνηση βασικών εννοιών όπως υπερκειμενικότητα, εικονικότητα, διαδραστικότητα, διείσδυση, εικονικό περιβάλλον, και πολυτροπικότητα μέσα από χαρακτηριστικά θεωρητικά κείμενα στο πλαίσιο των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών με σκοπό να περάσει στη συνέχεια σε πρακτικά παραδείγματα ψηφιακών κειμένων και δραστηριoτήτων. Το πρωτογενές υλικό που θα μελετηθεί θα προέρχεται από διάφορα είδη ψηφιακής αφήγησης όπως εκείνα της διαδραστικής μυθιστοριογραφίας, ψηφιακής ποίησης, υπερκειμένων, αφηγήσεων επαυξημένης πραγματικότητας, αφηγηματικές εκπαιδευτικές εφαρμογές μέσω κινητών τηλεφώνων κ.ά. Τις τρεις τελευταίες εβδομάδες του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να χρησιμοποιήσουν την ψηφιακή λογοτεχνία αλλά και να σχεδιάσουν τις δικές του εκπαιδευτικές δραστηριότητες στο πλαίσιο των μικροδιδασκαλιών που θα οργανωθούν. Κατά τη διάρκεια του εξαμήνου θα πραγματοποιηθούν επίσης 2-3 σεμινάρια στο πλαίσιο του μαθήματος από εξωτερικούς/ές ερευνητές/τριες οι οποίοι/ες θα εμβαθύνουν με πρακτικό τρόπο σε κάποιες χρήσεις ψηφιακών εργαλείων και ψηφιακών λογοτεχνικών πρακτικών.
Λέξεις Κλειδιά
ψηφιακές ανθρωπιστικές σπουδές, υπερκειμενικότητα, εικονικότητα, διαδραστικότητα, διείσδυση, εικονικό περιβάλλον, πολυτροπικότητα, ψηφιακή λογοτεχνία
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Περιγραφή
Διαδικτυακό υλικό από τις ανθολογίες ψηφιακής λογοτεχνίας (electronic literature collections) και υλικό μέσω της πλατφόρμας elearning. 'Οσον αφορά την επικοινωνία με τους φοιτητές αυτή πραγματοποιείται πάντα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή elearning. Για την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών θα γίνει χρήση διαφόρων εργαλείων (twitter, blogging, twinery κ.ά) με σκοπό την εκπαιδευτική διάνθιση των υπό μελέτη ψηφιακών λογοτεχνικών κειμένων.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις782,8
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1284,7
Σύνολο2067,5
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Παρουσιάσεις, blogging και συμμετοχή σε φόρουμ συζητήσεων, μικροδιδασκαλία με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, και αναστοχαστικά δοκίμια.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Aarseth, Espen J. Cybertext: Perspectives on Ergodic Literature. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1997. Jenkins. Henry et. al. Confronting the Challenges of Participatory Culture. Chicago: The MacArthur Foundation, 2007. Hayles, N. Katherine, and Jessica Pressman. Comparative Textual Media: Transforming the Humanities in the Postprint Era. Minneapolis and London: University of Minneapolis Press, 2013. Hayles, N. Katherine. Electronic Literature: New Horizons for the Literary. Notre Dame, Indiana: University of Notre Dame, 2008. Funkhouser, Chris (2012). New Directions in Digital Poetry. London: Bloomsbury, 2012. ---. Prehistoric Digital Poetry: An Archaeology of Forms, 1959-1995. Tuscaloosa, AL: University of Alabama Press, 2007. Landow, George P. Hypertext 3.0. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2006. ---. Hypertext 2.0. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1997. Montfort, Nick. Twisty Little Passages. Cambridge, MA: The MIT Press, 2005. Portela, Manuel. Scripting Reading Motions: The Codex and the Computer as Self-Reflexive Machines. Cambridge, MA: MIT Press, 2013. Ryan, Marie-Laure. Storyworlds across Media. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2014. ---. Narrative across Media. Lincoln and London: University of Nebraska Press, 2004. ---. Narrative as Virtual Reality. Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 2003. Salen, Katie. Presentations, Forum discussions, blogging and podcasting, reports and essays. Cambridge, MA: The MIT, 2007.
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-01-2020