ΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ / PARTICLE PHYSICS
ΚωδικόςΜΥΠ738
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000203

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΥΣΙΚΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΩΝ ΣΩΜΑΤΙΔΙΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600133570
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση - κατανόηση - εμβάθυνση σε έννοιες της Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων και Πειραματικών τεχνικών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Σωματίδια και αλληλεπιδράσεις. Ηλεκτρομαγνητικές αλληλεπιδράσεις, Ισχυρές αλληλεπιδράσεις, Ασθενείς αλληλεπιδράσεις. 2. Σχετικιστική κινηματική, Διασπάσεις και νόμοι διατήρησης. 3. Χρυσός κανόνας του Fermi και παράγοντας χώρου φάσεων σε διασπάσεις και σε συγκρούσεις σωματιδίων. 4. Διαγράμματα Feynman, Στοιχείο πίνακα και ο όρος του διαδότη, Πλήρης υπολογισμοί ρυθμών διάσπασης και ενεργών διατομών. 5. Φορτία των κουάρκς, αριθμός χρωμάτων, σπιν των κουάρκς. 6. Συντονισμοί , Μέγιστη ενεργός διατομή και unitarity limit. 7. Ασθενείς αλληλεπιδράσεις, ομοτιμία, ελικότητα, διάσπαση του πιονίου. 8. Μίξη των κουάρκ στις ασθενείς αλληλεπιδράσεις, μηχανισμός GIM, πίνακας CKM. 9. Δέσμιες καταστάσεις: Ποζιτρόνιουμ, Κουαρκόνιουμ, Μεσόνια ελαφρών κουάρκς, Βαρυόνια, Θεωρίες βαθμίδας. 10. Αλληλεπίδραση των σωματιδίων με την ύλη. 11. Ανιχνευτές σπινθηρισμών, Ανιχνευτές αερίου, Ανιχνευτές Cerenkov, Ανιχνευτές πυριτίου, Καλορίμετρα, Σκανδαλισμός (triggering). 12. Μεγάλες ανιχνευτικές διατάξεις και παραδείγματα μετρήσεων
Λέξεις Κλειδιά
φυσική στοιχειωδών σωματδίων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εκπόνηση μελέτης (project)
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εξετάσεις Λύσεις ασκήσεων κατά τη διάρκεια του εξαμήνου Εργασίες
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Introduction to High Energy Physics Donald Perkins Addison-Wesley
Τελευταία Επικαιροποίηση
13-11-2015