Προστασία και εξυγίανση των υπόγειων νερών

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠροστασία και εξυγίανση των υπόγειων νερών / Protection and restoration of groundwater
ΚωδικόςΠΠΒΑΒ06-2018
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΠολιτικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600016709

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ ΠΠΒΑ 2018-2023

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 22
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠροστασία και εξυγίανση των υπόγειων νερών
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600133895
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. ΠΠΒΑΒ06-2018Νικόλαος Θεοδοσίου, Κωνσταντίνος Κατσιφαράκης, Περικλής Λατινόπουλος
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή παρακολούθηση του μαθήματος, ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα πρέπει να είναι ικανός: • να διακρίνει τις διάφορες κατηγορίες ρύπων και τον βαθμό ρύπανσης των υπόγειων νερών, • να γνωρίζει τους μηχανισμούς μεταφοράς των ρύπων στους υδροφορείς και τη σημασία των φυσικο-χημικών παραμέτρων και διαδικασιών, • να αντιμετωπίζει και επιλύει προβλήματα σχετικά με την προστασία των υπόγειων νερών, • να εφαρμόζει μεθόδους και τεχνικές εξυγίανσης των υπόγειων νερών για διάφορες κατηγορίες ρύπων και υδροφορέων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ρύπανση των υπόγειων νερών: Η σημασία της προστασίας των υπόγειων υδατικών πόρων. Διαφορές μεταξύ υπόγειων και επιφανειακών πόρων. Πηγές ρύπανσης και τύποι ρύπων. Στοιχεία γεωχημείας των υπόγειων νερών: Ιδιότητες, συστατικά και ρύποι του υπόγειου νερού. Μονάδες ανάλυσης και επιτρεπόμενα όρια. Φυσικο-χημικά φαινόμενα και η επίδρασή τους στη ρύπανση των υπόγειων νερών. Δειγματοληψία και ανάλυση: Μέθοδοι και συστήματα δειγματοληψίας υπόγειων νερών. Χημική ανάλυση υπόγειου νερού στο πεδίο και στο εργαστήριο. Μέθοδοι επεξεργασίας και ανάλυσης των αποτελεσμάτων. Υπόγειες ροές και μεταφορά ρύπων: Υπόγεια νερά και υδροφορείς. Το μαθηματικό πρόβλημα της κίνησης των υπόγειων νερών και της μεταφοράς των ρύπων. Θεμελιώδεις νόμοι. Διδιάστατα προβλήματα οριζόντιων ροών και κατακόρυφων τομών. Η εξίσωση συναγωγής-διασποράς. Προσομοίωση διάφορων διεργασιών των ρύπων. Επίλυση του μαθηματικού προβλήματος: Μοντέλα και μέθοδοι επίλυσης. Αναλυτικές και ημι-αναλυτικές λύσεις. Αριθμητικές λύσεις και αξιολόγηση των αντίστοιχων μοντέλων προσομοίωσης. Φαινόμενα ρύπανσης υπόγειων νερών: Ταξινόμηση φαινομένων ρύπανσης από διάφορες δραστηριότητες. Εξειδικευμένη ανάλυση από διάφορες μορφές ρύπανσης, κρίσιμες για τον ελλαδικό χώρο (απόβλητα και απορρίμματα, νιτρικά, υφαλμύρινση). Προστασία των υπόγειων υδατικών πόρων: Ταξινόμηση μεθόδων προστασίας υπόγειων νερών. Προστασία υδρευτικών πηγών (τρωτότητα υδροφορέων, ζώνες προστασίας). Έλεγχος των πηγών διάφορων μορφών ρύπανσης. Εξυγίανση των υπόγειων υδατικών πόρων: Εφαρμογή και αποτελεσματικότητα των μεθόδων εξυγίανσης. Συστήματα άντλησης-επεξεργασίας. Σύγχρονες μέθοδοι εξυγίανσης και εναλλακτικές τεχνικές.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις923,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων100,4
Εκπόνηση μελέτης (project)301,2
Συγγραφή εργασίας / εργασιών150,6
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-11-2023