ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ GUI/WEB

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ GUI/WEB / GUI/WEB Design
ΚωδικόςΔΜ1019
Διατμηματικό ΠρόγραμμαΔΠΜΣ Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών (2004-2018)
Συνεργαζόμενα ΤμήματαΗλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών
Ιατρικής
Μουσικών Σπουδών
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑθανάσιος Πάλλας
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600004430

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣΧΕΔΙΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΩΝ GUI/WEB
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
 • Νίκος Αντωνόπουλος
Ώρες Εβδομαδιαία24
Class ID
600134100
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα πρέπει: • Να κατέχουν τις βασικές γνώσεις σχεδίασης. • Να γνωρίζουν τη διαδικασία δημιουργίας ενός δικτυακού project. • Να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία σχεδίαση διεπαφής, ιστοσελίδας και δικτυακού τόπου • Να γνωρίζουν βασικές αρχές της διαδραστικότητας με έμφαση στη διαδραστικότητα των δικτυακών τόπων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Βασικά στοιχεία “Βασικού Σχεδίου“ (BAUHAUS): Σημείο-Γραμμή-Επίπεδο-Φόρμα-Ρυθμός-Χώρος. Σύνθεση: Χρυσές Τομές. Χρώμα: Χρωματικά Συστήματα- Χρωματικός Κύκλος του ITTEN-Συμπληρωματικά Χρώματα-Αντίθετα Χρώματα-Χρωματικές Αντιθέσεις-Ποσοτικές τροποποιήσεις. Καλλιτεχνικά παραδείγματα. Εικαστική Σύνθεση με κείμενο. Χρώμα και Γραφή. Εικαστική Σύνθεση για Ιστοσελίδες. Διαδικασία σχεδίασης δικτυακού τόπου - Διαδιακασία παραγωγής δικτυακού τόπου -Θεωρία υπερκειμένου/ιστοσελίδων – Βασικά στοιχεία HTML Σχεδίαση διεπιφάνειας χρήστη (δομή, πλοήγηση) - Σχεδίαση δικτυακού τόπου. Συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου (Content Management Systems) Εφαρμογές δημιουργίας και διαχείρισης δικτυακών τόπων. Δημοσίευση δικτυακού τόπου - Διαχείριση δικτυακού τόπου. Ολοκληρωμένο παράδειγμα δημιουργίας δικτυακού τόπου. Θέματα διαδραστικότητας δικτυακών τόπων. Είδη διαδραστικότητας. Λόγοι ενσωμάτωσης διαδραστικών εργαλείων τους δικτυακούς τόπους. Ανάλυση παραδειγμάτων διαδραστικών εργαλείων
Λέξεις Κλειδιά
Σχεδίαση διεπιφάνειας χρήστη
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Βιντεοδιαλέξεις
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις200,7
Εργαστηριακή Άσκηση100,3
Άσκηση Πεδίου
Καλλιτεχνικό Εργαστήριο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Καλλιτεχνική δημιουργία
Σύνολο301
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
3 εργασίες (50%) και τελικές εξετάσεις (50%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Καλλιτεχνική Ερμηνεία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Web Style Guide 3rd Edition Patrick Lynch, Sarah Horton, Yale University Press; 3 edition (January 15, 2009 Εισαγωγή στην επικοινωνία ανθρώπου-υπολογιστή, Νικόλαος Αβούρης, Δίαυλος, 2000. The Principles of Beautiful Web Design, Jason Beaird, Sitepoint, 2007.
Τελευταία Επικαιροποίηση
14-01-2019