Από την κοινότητα στην ανακτορική πολιτεία: όψεις της εξουσίας και δύναμης στο προϊστορικό Αιγαίο της 3ης και 2ης χιλ.

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑπό την κοινότητα στην ανακτορική πολιτεία: όψεις της εξουσίας και δύναμης στο προϊστορικό Αιγαίο της 3ης και 2ης χιλ. / From the village to the palatial state: aspects of power and prestige in the Aegean in the 3rd and 2nd mill. BC
ΚωδικόςΑΠΡ 717
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015959

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Προϊστορική ΑρχαιολογίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑπό την κοινότητα στην ανακτορική πολιτεία: όψεις της εξουσίας και δύναμης στο προϊστορικό Αιγαίο της 3ης και 2ης χιλ.
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600134441
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος θα είναι σε θέση: • να εξοικειωθούν με τη σχετική βιβλιογραφία και τον τρόπο αναζήτησης άρθρων στη συγκεκριμένη θεματική • να συμμετέχουν στη σύγχρονη συζήτηση σχετικά με το αντικείμενο του σεμιναρίου • να κατανοήσουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τον προβληματισμό που θα προκύψουν από την εμβάθυνση τους σε επιμέρους ζητήματα • να αναπτύξουν ειδικές δεξιότητες και να εκπαιδευτούν στα μεθοδολογικά εργαλεία που θα τους καταστήσουν ικανούς να εκθέτουν τα επιχειρήματα και τις ιδέες τους προφορικά και γραπτά
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο σεμινάριο αυτό θα συζητηθούν ζητήματα που σχετίζονται με την εμφάνιση και το χαρακτήρα κοινωνικών δομών κεντρικής εξουσίας στο Αιγαίο κατά τη 2η χιλ. π.Χ αλλά και των εκφράσεων κοινωνικής πολυπλοκότητας που προηγούνται στη 3η χιλ. Ειδικότερα, θα γίνει εμβάθυνση σε ζητήματα οργάνωσης του χώρου, διαχείρισης του θανάτου καθώς και των κοινωνικών μηχανισμών και πρακτικών, συμβολικών και οργανωμένων τελετουργικών συστημάτων, ιδεολογικών μηχανισμών μέσω της εικονογραφίας και της οργάνωσης συναθροίσεων επιδεικτικής κατανάλωσης, ανταλλαγών και εμπορικών δικτύων που οδηγούν σταδιακά στην παρουσία οργανωμένης διοίκησης και στην εμφάνιση των ανακτορικών συστημάτων στο Αιγαίο.
Λέξεις Κλειδιά
κοινωνική πολυπλοκότητα, κοινωνικές πρακτικές, κεντρική εξουσία, ανακτορικά συστήματα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Επιλεγμένη βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Σεμινάρια150,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων963,2
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων602
Εκπόνηση μελέτης (project)1204
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1204
Σύνολο45015
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές καλούνται να μελετούν και να παρουσιάζουν προφορικά ανά εβδομάδα άρθρα σε ελληνική ή ξένη βιβλιογραφία με σκοπό την ανάπτυξη κριτικής επιχειρηματολογίας και συζήτησης. Επιπλέον, θα πρέπει να προετοιμάσουν προφορική παρουσίαση εργασίας με συγκεκριμένο θέμα που θα επιλέξουν από μια προτεινόμενη λίστα, την οποία θα παραδώσουν στο τέλος του εξαμήνου σε γραπτή μορφή.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Alram-Stern E. και G. Nightingale (επιμ.). 2007. KEIMELION: Eliten und elitärer Konsum von der mykenischen Palastzeit bis zur homerischen Epoche. Vienna. Barrett J. C. και P. Halstead (επιμ.). 2004. The Emergence of Civilisation Revisited. SCAA 6. Oxford: Oxbow Monographs Branigan, K. (επιμ.). 2001. Urbanism in the Aegean Bronze Age. SCAA 4. Oxford: Oxbow Monographs. Bretschneider, J., J. Driessen και K. van Lerberghe (επιμ.). 2007. Power and Architecture: Monumental Public Architecture in the Bronze Age Near East and Aegean. Leuven. Cappel, S., Günkel-Maschek, U. και D. Panagiotopoulos (επιμ.). 2015. Minoan Archaeology. Perspectives for the 21st Century. Proceedings of the International PhD and Post-Doc Conference at Heidelberg, 23-27 March 2011. AEGIS 08. Louvain: Presses Universitaires de Louvain Driessen, J., Schoep, I. και R. Laffineur (επιμ.). 2002. Monuments of Minos: Rethinking the Minoan Palaces. Aegaeum 23. Liège: Program in Aegean Scripts and Prehistory. Galaty, M. L. και W. A. Parkinson (επιμ.). 2007. Rethinking Mycenaean Palaces II. Monographs 60. Los Angeles: Cotsen Institute of Archaeology at UCLA. Kilian-DirlmeierI. και M. Egg (επιμ.).1999. Eliten in der Bronzezeit: Ergebnissezweier Colloquien in Mainz und Athen. Mainz. Laffineur,R. και W-D.Niemeier (επιμ.). 1995. POLITEIA: Society and State in the Aegean Bronze Age [Aegaeum 12]. Liège/Austin. Maran J., C. Juwig, H. Schwengel και U. Thaler (επιμ.). 2006. Constructing Power: Architecture and Social Practice. Hamburg. Panagiotopoulos, D. και U.Günkel-Maschek (επιμ). 2012. Minoan Realities. Approaches to Images, Architecture, and Society in the Aegean Bronze Age. AEGIS 05. Louvain: Presses Universitaires de Louvain Rehak P (επιμ.). 1995. The Role of the Ruler in the Prehistoric Aegean [Aegaeum 11]. Liège/Austin 1995. Touchais, G., A. Philippa-Touchais, S. Voutsaki και J. Wright (επιμ.). 2010. MESOHELLADIKA: The Greek Mainland in the Middle Bronze Age. Proceedings of a Conference held in Athens, 8-12 March 2006, 781-801. Bulletin de Correspondence Hellénique Suppl. 52 Voutsaki, S. και J. T. Killen (επιμ.). 2001. Economy and Politics in the Mycenaean Palace States. Cambridge: Cambridge Philological Society. Wright, J. C. 2008. (επιμ.), The Mycenaean Feast. Princeton: American School of Classical Studies.
Τελευταία Επικαιροποίηση
28-09-2018