Το Βόρειο Αιγαίο στην 3η και 2η χιλ. π.Χ.: Εναλλακτικές πορείες προς την κοινωνική και οικονομική πολυπλοκότητα

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤο Βόρειο Αιγαίο στην 3η και 2η χιλ. π.Χ.: Εναλλακτικές πορείες προς την κοινωνική και οικονομική πολυπλοκότητα / Τhe northern Aegean in the 3rd and 2nd mill. BC: Alternative pathways to social and economic complexity
ΚωδικόςΑΠΡ 718
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015960

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Προϊστορική ΑρχαιολογίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤο Βόρειο Αιγαίο στην 3η και 2η χιλ. π.Χ.: Εναλλακτικές πορείες προς την κοινωνική και οικονομική πολυπλοκότητα
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600134442
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές στο πλαίσιο του μαθήματος θα είναι σε θέση: • να εξοικειωθούν με τη σχετική βιβλιογραφία και τον τρόπο αναζήτησης άρθρων στη συγκεκριμένη θεματική • να συμμετέχουν στη σύγχρονη συζήτηση σχετικά με το αντικείμενο του σεμιναρίου • να κατανοήσουν τις θεωρητικές προσεγγίσεις και τον προβληματισμό που θα προκύψουν από την εμβάθυνση τους σε επιμέρους ζητήματα • να αναπτύξουν ειδικές δεξιότητες και να εκπαιδευτούν στα μεθοδολογικά εργαλεία που θα τους καταστήσουν ικανούς να εκθέτουν τα επιχειρήματα και τις ιδέες τους προφορικά και γραπτά
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Οι κοινωνίες της Μακεδονίας σύμφωνα με τα πρόσφατα δεδομένα, φαίνεται να είχαν έναν σημαντικό και δυναμικό ρόλο στη διαμόρφωση των πολιτισμικών χαρακτηριστικών της ΝΑ Ευρώπης και του Αιγαίου κατά τη Νεολιθική περίοδο μέχρι το τέλος της 5ης χιλ. Η 3η και 2η χιλιετία στο βορειοελλαδικό χώρο διαφέρουν σημαντικά σε σχέση με τις μεταβολές που σημειώνονται στο νότιο Αιγαίο και οδηγούν σταδιακά στη διαμόρφωση ιεραρχημένων κοινωνιών και πολιτικών και διοικητικών συστημάτων κεντρικής εξουσίας. Το παρόν σεμινάριο θα εξετάσει ζητήματα οργάνωσης και χρήσης του χώρου, τεχνολογικών παραδόσεων και καινοτομιών, εκμετάλλευσης πρώτων υλών και συστήματα ανταλλαγών και δικτύων, κοινωνικών και τελετουργικών πρακτικών καθώς και ταφικών εθίμων που χαρακτηρίζουν τις κοινωνίες του βορειοελλαδικού χώρου. Έμφαση θα δοθεί ειδικά στα τοπικά χαρακτηριστικά ενώ θα συζητηθούν και τα πολιτισμικά και τεχνολογικά στοιχεία που έχουν υιοθετηθεί επιλεκτικά από γειτονικές περιοχές των Βαλκανίων και του νοτίου Αιγαίου στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των κοινωνιών της Μακεδονίας.
Λέξεις Κλειδιά
οργάνωση του χώρου, τεχνολογικές παραδόσεις και καινοτομίες, δίκτυα και ανταλλαγές, ταφικά έθιμα, χαρακτήρας κοινωνιών βορείου Αιγαίου
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Επιλεγμένη βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Σεμινάρια150,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων963,2
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων
Εκπόνηση μελέτης (project)1204
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1204
Σύνολο39013
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φοιτητές καλούνται να μελετούν και να παρουσιάζουν προφορικά ανά εβδομάδα άρθρα σε ελληνική ή ξένη βιβλιογραφία με σκοπό την ανάπτυξη κριτικής επιχειρηματολογίας και συζήτησης. Επιπλέον, θα πρέπει να προετοιμάσουν προφορική παρουσίαση εργασίας με συγκεκριμένο θέμα που θα επιλέξουν από μια προτεινόμενη λίστα, την οποία θα παραδώσουν στο τέλος του εξαμήνου σε γραπτή μορφή.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Andreou, S. 2001. Exploring the Patterns of Power in the Bronze Age Settlements of Northern Greece. Στο Branigan, K. (επιμ.), Urbanism in the Aegean Bronze Age, 160-173. London and New York: Sheffield Academic Press. Sheffield Studies in Aegean Archaeology. Andreou, S. 2010. Northern Aegean. Στο Cline, Ε. H. (επιμ.), The Oxford Handbook of the Bronze Age Aegean (ca. 3000-1000 BC), 643-659. Oxford: Oxford University Press. Andreou, S, M. Fotiadis, και K. Kotsakis. 1996. The Neolithic and Bronze Age of Northern Greece. AJA 100: 537-597. Andreou, S, M. Fotiadis, και K. Kotsakis. 2001. The Neolithic and Bronze Age of Northern Greece. Στο Cullen, T. (επιμ.), Aegean Prehistory: A Review, Boston, Archaeological Institute of America, AJA Supplement I, 259-319, Reprint of AJA 100.3 (1996). Andreou, S. και K. Psaraki. 2007. Tradition and Innovation in the Bronze Age Pottery of the Thessaloniki Toumba. Food and drink consumption and 'tableware' ceramics. Στο Todorova, H., M. Stefanovich και G Ivanov (επιμ.), The Struma/Strymon River Valley in Prehistory: Proceedings of the International Symposium Strymon Praehistoricus, Kjustendil-Blagoevgrad (Bulgaria) and Serres-Amphipolis (Greece), 27.09-01.10.2004, In the Steps of James Harvey Gaul 2, 397-420. Düsseldorf: Gerda Henkel Stiftung. Grammenos, D. V. (επιμ). 2003. Recent Research in the Prehistory of the Balkans. Thessaloniki: The Archaeological Institute of Northern Greece, Publications of the Archaeological Institute of Northern Greece 3. Kiriatzi, Ε., S. Andreou, S. Dimitriadis, και K. Kotsakis. 1997. Co-existing Traditions: Handmade and Wheelmade Pottery in Late Bronze Age Central Macedonia. Στο Laffineur, R. και P. P. Betancourt (επιμ.), TEHNI: Craftsmen, Craftswomen and Craftsmanship in the Aegean Bronze Age. Proceedings of the 6th International Aegean Conference, Philadelphia, Temple University, 18-21 April 1996. Aegaeum 16, 361-367. Université de Liège, Histoire de l'art et archéologie de la Grèce antique; University of Texas at Austin, Program in Aegean Scripts and Prehistory. Kiriatzi, Ε. και S. Andreou. 2016. Mycenaean and Mycenaeanising Pottery across the Mediterranean: A Multi-Scalar Approach to Technological Mobility, Transmission and Appropriation. Στο Kiriatzi, Ε. και C. Knappett, (επιμ.) Human Mobility and Technological Transfer in the Prehistoric Mediterranean, 128-153. British School at Athens Studies in Greek Antiquity. Cambridge: Cambridge University Press. Psaraki, K. και S Andreou. 2010. Regional Processes and Interregional Interactions in Northern Greece during the Early Second Millennium B.C. Στο Philippa-Touchais, A., G. Touchais, S. Voutsaki, και J. Wright (επιμ.), Mesohelladika. Μεσοελλαδικά: La Grèce continentale au Bronze Moyen. Η ηπειρωτική Ελλάδα στη Μέση εποχή του Χαλκού. The Greek Mainland in the Middle Bronze Age. Actes du colloque international organisé par l'École française d'Athènes, en collaboration avec l'American School of Classical Studies at Athens et le Netherlands Institute in Athens, Athènes, 8-12 mars 2006, BCH Suppl. 52, 995-2003. Athènes: École française d'Athènes. Στεφανή, E., Ν. Μερούσης, και Α. Δημουλά (επιμ). 2002. 1912-2012. Εκατό χρόνια έρευνας στην προϊστορική Μακεδονία: Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, 22-24 Νοεμβρίου 2012. A Century of Research in Prehistoric Macedonia: International Conference Proceedings, Archaeological Museum of Thessaloniki, 22-24 November 2012, Έκδοση Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης 22, Θεσσαλονίκη: Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Triantaphyllou, S. 2001. A Bioarchaeological Approach to Prehistoric Cemetery Populations from Western and Central Greek Macedonia. Oxford, Archaeopress, BAR-IS 976. Triantaphyllou, S. και S. Andreou. υπό εκτύπωση. Claiming social identities in the mortuary landscape of the Late Bronze Age communities of Macedonia. Στο J. Murphy και K. Shelton (επιμ.), Death in Late Bronze Age Greece Valamoti, S. M. 2004. Plants and People in Late Neolithic and Early Bronze Age Northern Greece: An archaeobotanical investigation. Oxford, Archaeopress, BAR-IS 1258. Wardle, K. A. 1993. Mycenaean Trade and Influence in Northern Greece. Στο Zerner, C., P. Zerner, και J. Winder (επιμ.) Wace and Blegen: Pottery as Evidence for Trade in the Aegean Bronze Age 1939-1989. Proceedings of the International Conference held at the American School of Classical Studies, Athens, Dec. 2-3, 1989, 117-141. Amsterdam: J.C. Gieben.
Τελευταία Επικαιροποίηση
30-09-2018