Ζητήματα Παλαιολιθικής αρχαιολογίας

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΖητήματα Παλαιολιθικής αρχαιολογίας / Issues of Palaeolithic archaeology
ΚωδικόςΑΠΡ 720
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015962

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Προϊστορική ΑρχαιολογίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΖητήματα Παλαιολιθικής αρχαιολογίας
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Class ID
600134444
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• ασχοληθούν με ζητήματα θεωρίας και μεθοδολογίας της Παλαιολιθικής Αρχαιολογίας αλλά και ερμηνείας των υλικών καταλοίπων που συνδέονται με την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου και στη συνέχεια την εξέλιξή του σ' όλα τα επίπεδα της ζωής και συμπεριφοράς του • γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία των λιθοτεχνιών που σημάδεψαν την τεχνολογική εξέλιξη του ανθρώπου από την Κατώτερη Παλαιολιθική και μέχρι το τέλος του Πλειστόκαινου (Ανώτερη Παλαιολιθική) • εξοικειωθούν με ερμηνευτικά ζητήματα του κυνηγετικού τρόπου ζωής που απασχολούν τις τελευταίες δεκαετίες την παλαιολιθική έρευνα • εξειδικευθούν σε θέματα παλαιολιθικής έρευνας του ελλαδικού χώρου όπως αυτά αναδεικνύονται από τη μέχρι σήμερα αρχαιολογική πρακτική σε διαφορετικές περιοχές του
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το αντικείμενο του μαθήματος αφορά ζητήματα θεωρίας και μεθοδολογίας της Παλαιολιθικής Αρχαιολογίας δηλ. των υλικών καταλοίπων που συνδέονται με την πρώτη εμφάνιση του ανθρώπου και στη συνέχεια την εξέλιξή του σ' όλα τα επίπεδα της ζωής και συμπεριφοράς του. Οι συμμετέχοντες θα κληθούν να γνωρίσουν τα βασικά στοιχεία των λιθοτεχνιών που σημάδεψαν την τεχνολογική εξέλιξη του ανθρώπου από την Κατώτερη Παλαιολιθική και μέχρι το τέλος του Πλειστόκαινου (Ανώτερη Παλαιολιθική) στον παγκόσμιο χώρο, την Βαλκανική και την Ελλάδα. Παράλληλα θα εξοικειωθούν με ερμηνευτικά ζητήματα του κυνηγετικού τρόπου ζωής που απασχολούν τις τελευταίες δεκαετίες την παλαιολιθική έρευνα διεθνώς αλλά και θα εξειδικευτούν - όταν υπάρχει η δυνατότητα - σε θέματα παλαιολιθικής έρευνας στον ελλαδικό χώρο όπως αυτά αναδεικνύονται από τη μέχρι σήμερα αρχαιολογική έρευνα σε διαφορετικές περιοχές του πλανήτη
Λέξεις Κλειδιά
Κατώτερη, Μέση, Ανώτερη Παλαιολιθική, κυνήγι-τροφοσυλλογή, Ελλάδα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Σεμινάρια501,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1505
Φροντιστήριο511,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1605,3
Σύνολο45015
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι συμμετέχοντες καλούνται να μελετούν ανά εβδομάδα συγκεκριμένη ελληνική και ξενόγλωσση (κυρίως) βιβλιογραφία και να την παρουσιάζουν ή να την σχολιάσουν κριτικά, προφορικά ή γραπτά. Η επίδοσή τους θα αξιολογείται από το βαθμό ενεργούς συμμετοχής τους στο μάθημα, την προετοιμασία τους και την παρουσίαση των εργασιών που ενδεχομένως να τους ζητηθεί να προετοιμάσουν
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Adam, E. 1989. A technological and typological analysis of Upper Palaeolithic stone industries of Epirus, northwestern Greece. Oxford:British Archaeological Reports. International series S512. • Bailey, G. N. (Ed.). 1999. The Palaeolithic archaeology of Greece and adjacent areas: Proceedings of the ICOPAG Conference, Ioannina, September 1994 (Vol. 3). British School of Athens. • Dakaris, S.I., Higgs, E.S. & Hey, R.W. 1964. The climate, environment and industries of Stone Age Greece, part I, Proceedings of the Prehistoric Society 30: 199–244. • Galanidou, N. 2014. Advances in the Palaeolithic and Mesolithic archaeology of Greece for the new millennium. Pharos (Journal Of The Netherlands Institute At Athens) , 1 (20), σσ. 1-40. • Galanidou, N., Cole, J., Iliopoulos, G., & McNabb, J. 2013. East meets West: The Middle Pleistocene site of Rodafnidia on Lesvos, Greece. Antiquity , 87 (336). • Higgs, E.S. & Vita-Finzi, C. 1966. The climate, environment and industries of Stone Age Greece, part II, Proceedings of the Prehistoric Society 32: 1–29. • Higgs, E.S., Vita-Finzi, C. Harris, D.R. & Fagg, A.E. 1967. The climate, environment and industries of Stone Age Greece, part III,Proceedings of the Prehistoric Society 33: 1–29. • Jacobsen, T.W. 1973. Excavation in the Franchthi Cave, 19691971, Part I and Part II, Hesperia 42: 45–88, 253–83. • Perlès, C. 1987. Les industries lithiques taillées de Franchthi (Argolide, Grèce). Tome I: présentation général et industries paléolithiques. Bloomington (IN): Indiana University Press. Excavations at Franchthi Cave, Greece, fascicule 3. • Runnels, C. 2001. The stone age of Greece from the Palaeolithic to the advent of the Neolithic, with an addendum. Στο Cullen, T. (2001). Aegean prehistory: a review (Vol. 1) (σσ. 225-58). Boston: Archaeological Institute of America. • Tourloukis, V. & Karkanas, P. 2012. The Middle Pleistocene archaeological record of Greece and the role of the Aegean in hominin dispersals: new data and interpretations. Quaternary Science Reviews, 43, 1-15. • Van Andel, TJ.H. & Sutton, S.B. 1987. Landscape and people of the Franchthi Region. Bloomington (IN): Indiana University Press. Excavations at Franchthi Cave, Greece, fascicule 2.
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-09-2018