ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ / PRACTICAL APPLICATIONS OF SPORT BIOMECHANICS
Κωδικός005
ΣχολήΕπιστημών Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού
ΤμήμαΕπιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, με έδρα τις Σέρρες
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID260000515

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Κινησιολογία 2017-2018

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 25
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό215

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600140542
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι οι φοιτητές να 1. Μα σχεδιάζουν ένα πείραμα εμβιομηχανικής 2. Να παρουσιάζουν ένα ολοκληρωμένο πείραμα γραπτώς και προφορικώς
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1.Εισαγωγή. Διαχωρισμός ομάδων. Ανάθεση ομάδων σε διάφορα θέματα. 2. Οργάνωση και διεξαγωγή ερευνητικής εργασίας 3-5. Επιθεώρηση εργαστηριακών μεθόδων Α. Ισομετρία Β. Δυναμοδάπεδο Γ. 2-Δ και 3-Δ κάμερες Δ. Αρχιτεκτονική Ε. Κύκλος διάτασης – βράχυνσης ΣΤ. Ηλεκτρομυογράφημα και ηλεκτροδιέγερση 6. Μετρήσεις - ομάδα 1 7. Μετρήσεις – Ομάδα 2 8. Μετρήσεις – Ομάδα 3 9. Μετρήσεις - Ομάδα 4 10. Μετρήσεις – Ομάδα 5 11. Συμπληρωματικές Μετρήσεις 12. Συγγραφή ερευνητικής εργασίας 13. Υποστήριξη ομάδων
Λέξεις Κλειδιά
Πείραμα; Κινηματική; Κινητική; Ηλεκτρομυογραφία; Αρχιτεκτονική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Σεμινάρια9
Εργαστηριακή Άσκηση30
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων26
Εκπόνηση μελέτης (project)26
Συγγραφή εργασίας / εργασιών39
Σύνολο130
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εργαστήρια και Πρακτική άσκηση: Οι φοιτητές –τριες χωρίζονται σε ομάδες. Κάθε ομάδα έχει ως στόχο την Διεξαγωγή ενός πειράματος μικρής εμβέλειας χρησιμοποιώντας τουλάχιστον 3 από τα 5 διαθέσιμα εργαστηριακά όργανα – τεχνικές. Αναλύει τα αποτελέσματα και συγγράφει την αντίστοιχη εργασία την οποία παραδίδει και παρουσιάζει την εργασία το τέλος του εξαμήνου. Η αξιολόγηση των φοιτητών γίνεται με τη τελική α) γραπτή εργασία (70%) και β) παρουσίαση της ομαδικής τους εργασίας στο τέλος του εξαμήνου σε ειδική ημερίδα (30%)
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Κέλλης, Ε (2015), Αθλητική εμβιομηχανική: ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΜΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ, Κάλλιπος, https://repository.kallipos.gr/handle/11419/4943 De Luca, C. J. 1997. The use of surface electromyography in biomechanics. Journal of Applied Biomechanics. 13:1, 35-63. Narici, M. (1999). Human skeletal muscle architecture studied in vivo by non-invasive imaging techniques: functional significance and applications. Journal of Electromyography and Kinesiology, 9, 97-103. Zatsiorsky, V. M. 1998. Kinematics of Human Motion: Human Kinetics. Winter, D. A. 1990. Biomechanics and motor control of human movement. John Wiley & Sons. Κέλλης, Ε. Νευρομηχανικές Αρχές Αξιολόγησης της δύναμης. Εκδόσεις Τελέθριο, 2009
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
http://www.physics.usyd.edu.au/~cross/PUBLICATIONS/6.%20StandingForcePlate.PDF http://www.biomed.ntua.gr/Portals/1/chapter6_hlektromuografia_new.pdf http://www.physicsclassroom.com/Physics-Tutorial/1-D-Kinematics http://www.brianmac.co.uk/biomechanics.htm http://www.intmath.com/kinematics/
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-05-2020