Ρωμαϊκή περίοδος

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΡωμαϊκή περίοδος / Roman Period
ΚωδικόςΑΚΛ 704
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015927

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 5
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Κλασική ΑρχαιολογίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΡωμαϊκή περίοδος
Ακαδημαϊκό Έτος2018 – 2019
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600141428
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Οι φοιτητές αναμένεται ότι στο πλαίσιο του μαθήματος θα • γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ρωμαϊκής αρχαιολογίας και θα εξοικειωθούν με την αναζήτηση της σχετικής βιβλιογραφίας • μελετήσουν βασικές κατηγορίες της τέχνης στη ρωμαϊκή Ελλάδα • κατανοήσουν το φαινόμενο του εκρωμαϊσμού στην αρχαιολογία και τέχνη του ελλαδικού χώρου • ευαισθητοποιηθούν σε μεθοδολογικά και πρακτικά ζητήματα που μπορεί να προκύψουν από την εμπλοκή του ερευνητή στο πεδίο που μελετά • εξασκηθούν στην προφορική και γραπτή παρουσίαση εργασιών και στον σχολιασμό και την κριτική ανάλυση σχετικών άρθρων και μελετών
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ρωμαϊκή περίοδος Η Ρωμαϊκή περίοδος αναφέρεται στα αρχαιολογικά κατάλοιπα και την τέχνη στη διάρκεια μίας ευρύτατης περιόδου που εκτείνεται χρονικά από τον 1ο αι. π.Χ. έως την ύστερη αρχαιότητα. Θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην εξέταση των αρχαιολογικών καταλοίπων και των διαφόρων κατηγοριών της τέχνης που απαντούν στον ελλαδικό χώρο στην περίοδο της ρωμαιοκρατίας και κυρίως στην περίοδο της ακμής της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. Θα συζητηθεί το πολύπλοκο ζήτημα του «εκρωμαϊσμού», που παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, με στόχο να διερευνηθεί σε ποιο βαθμό και με ποιον τρόπο συνδυάζεται η παράδοση με τα νέα στοιχεία που βαθμιαία υιοθετούνται από τη Δύση. Απώτερος στόχος είναι να προσφερθούν μέσω του μαθήματος αυτού εξειδικευμένες γνώσεις ενός πολιτισμού διαφορετικού από τον ελληνικό.
Λέξεις Κλειδιά
Ρωμαϊκή εποχή, ρωμαϊκή αρχαιολογία, ρωμαϊκή γλυπτική, ρωμαϊκή αρχιτεκτονική, ρωμαϊκή Ελλάδα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Επιλεγμένη βιβλιογραφία
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Προβολή διαφανειών, παρουσίαση με powerpoint
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις451,5
Σεμινάρια1204
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων752,5
Εκπαιδευτικές επισκέψεις και παρακολούθηση συνεδρίων / σεμιναρίων / εκδηλώσεων301
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1806
Σύνολο45015
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι φαιτητές καλούνται να μελετούν ανά εβδομάδα συγκεκριμένη ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία και να παρουσιάζουν σύντομα την κριτική τους αποτίμηση. Θα πρέπει επίσης να μελετήσουν συγκεκριμένη βιβλιογραφία σχετική με ένα θέμα που θα τους δοθεί και να συνθέσουν γραπτή εργασία επάνω στο θέμα αυτό. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στην τελική εργασία που θα συγγράψουν αλλά και στις εβδομαδιαίες παρουσιάσεις τους, τη δυνατότητα να επιχειρηματολογούν και να απαντούν επί της βιβλιογραφίας.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
P. Zanker, O Αύγουστος και η δύναμη των εικόνων (Αθήνα 2006). H. von Hesberg, Ρωμαϊκή Αρχιτεκτονική (μτφρ. Π. Παπαγεωργίου, επιμ. Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου) (Θεσσαλονίκη 2009) Σ. Βλίζος (επιμ.), Η Αθήνα κατά τη Ρωμαϊκή εποχή. Πρόσφατες ανακαλύψεις, νέες έρευνες (Αθήνα 2008) Β. Ευαγγελίδης, Η αγορά των πόλεων της Ελλάδας από τη Ρωμαϊκή κατάκτηση έως τον 3ο αι. μ.Χ. (Θεσσαλονίκη 2010) Π. Αδάμ-Βελένη, Μακεδονικοί Βωμοί, Τιμητικοί και ταφικοί βωμοί αυτοκρατορικών χρόνων στη Θεσσαλονίκη, πρωτεύουσα της επαρχίας της Μακεδονίας και στη Βέροια, πρωτεύουσα του Κοινού των Μακεδόνων (Αθήνα 2002) Β. Αλλαμανή-Σουρή, Επιτύμβιες στήλες και ανάγλυφα από τη Βέροια και την περιοχή της, (Θεσσαλονίκη 2014) Γ. Δεσπίνης – Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου – Εμμ. Βουτυράς, Κατάλογος Γλυπτών του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης Ι-ΙΙΙ (Θεσσαλονίκη 1997-2010) M. Lagogianni-Georgakarakos, Die Grabdenkmäler mit Porträts aus Makedonien, CSIR, Griechenland III, 1 (Athens 1998) Κατάκης Στυλιανός, Επίδαυρος: τα γλυπτά των ρωμαϊκών χρόνων από το ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα και του Ασκληπιού, Βιβλιοθήκη της εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας αρ. 223 (Κατάκης 2002) Θ. Στεφανίδου-Τιβερίου – Π. Καραναστάση – Δ. Δαμάσκος (επιμ.), Κλασική παράδοση και νεωτερικά στοιχεία στην πλαστική της ρωμαϊκής Ελλάδας, Πρακτικά Διεθνούς Αρχαιολογικού Συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 7-9 Μαΐου 2009 (Θεσσαλονίκη 2012) Th. Stefanidou-Tiveriou, Die lokalen Sarkophage aus Thessaloniki, Sarkophag-Studien 8 (Ruhpolding 2014)
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-12-2023