ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: ΒΙΟΜΗΧ.- ΠΝΕΥΜ.)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: ΒΙΟΜΗΧ.- ΠΝΕΥΜ.) / COMMERCIAL LAW (INTELLECTUAL PROPERTY LAW:PATENT,TRADEMARK,COPYRIGHT)
ΚωδικόςΥ21
ΣχολήΝομική
ΤμήμαΝομικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001658

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Νομικής (2015-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 794
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Ενιαία ΚατεύθυνσηΥποχρεωτικό424

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΔΙΚΑΙΟ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ: ΒΙΟΜΗΧ.- ΠΝΕΥΜ.)
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600143481

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 3
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 8 (167)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 18:00 έως 21:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές έχουν αποκτήσει 1) Μια γενική αντίληψη του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας 2) Ικανότητα κριτικής σκέψης στο χώρο του δικαίου αυτού 3) Δυνατότητα εμβάθυνσης επί των ειδικότερων κλάδων του δικαίου των σημάτων, της ευρεσιτεχνίας και της πνευματικής ιδιοκτησίας και 4) Ανάπτυξη πρακτικών δυνατοτήτων να εφαρμόσουν τις θεωρητικές γνώσεις στην πράξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Η επιλεγείσα διδακτέα ύλη στόχο έχει να εισάγει τους φοιτητές στο ευρύ γνωστικό αντικείμενο του δικαίου της διανοητικής ιδιοκτησίας. Μετά από μια εισαγωγική συνολική παρουσίαση όλων των δικαιωμάτων που εμπίπτουν στο δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας, διδάσκονται ειδικότερα: το δίκαιο των σημάτων, το δίκαιο της ευρεσιτεχνίας και το δίκαιο της πνευματικής ιδιοκτησίας στο πλαίσιο της ελληνικής έννομης τάξης, όπως αυτή έχει διαμορφωθεί με ενσωμάτωση οδηγιών και την ισχύ Κανονισμών της Ε.Ε. Ο σκοπός της εις βάθος κατανόησης των τριών ειδικότερων γνωστικών αντικείμενων που διδάσκονται, επιτυγχάνεται με την επίλυση πρακτικών ζητημάτων κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας καθώς με σχολιασμό αποφάσεων (ελληνικής νομολογίας και του ΔΕΕ). Ειδικότερα, το μάθημα περιλαμβάνει τις παρακάτω ενότητες: 1) Εισαγωγή στο δίκαιο της διανοητικής ιδιοκτησίας.(Η παρουσία και η σημασία του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας στην καθημερινότητα όλων, η επίδραση του δικαίου διανοητικής ιδιοκτησίας στην οικονομία και τον πολιτισμό και ειδικότερα στον ανταγωνισμό, την πολιτιστική βιομηχανία, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της καινοτομίας - Ο διεθνής χαρακτήρας και οι θεμελιώδεις αρχές του εν λόγω δικαιικού κλάδου- οι διεθνείς συμβάσεις και το νομικό πλαίσιο της ΕΕ) 2) Εισαγωγή στο δίκαιο του σήματος - έννοια και νομική φύση, σκοπός και λειτουργίες του σήματος - κατηγορίες σημάτων, γένεση του δικαιώματος στο σήμα. 3) Ουσιαστικές προϋποθέσεις κτήσης του δικαιώματος (υποκειμενικές προϋποθέσεις, απολύτως και σχετικώς απαράδεκτα σήματα) 4) Περιεχόμενο του δικαιώματος στο σήμα και η οικονομική του εκμετάλλευση (μεταβίβαση και άδειες χρήσεις σήματος) 5) Απώλεια του δικαιώματος στο σήμα, προσβολές δικαιώματος, αστική προστασία 6) Εισαγωγή στο δίκαιο της ευρεσιτεχνίας, έννοια της εφεύρεσης, ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις κτήσης διπλώματος ευρεσιτεχνίας 7)Δικαιούχοι διπλώματος ευρεσιτεχνίας, εφευρέσεις εργαζομένων, είδη διπλωμάτων, εξουσίες του δικαιούχου 8)Οικονομική εκμετάλλευση (μεταβίβαση, άδειες εκμετάλλευσης), διάρκεια του δικαιώματος, έννομη προστασία 9) Εισαγωγή στο δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας και στα συγγενικά δικαιώματα, η έννοια του έργου πνευματικής ιδιοκτησίας (στοιχεία του έργου, πρωτοτυπία, κατηγορίες έργων, κλπ.) 10)Η έννοια του δημιουργού (ανεξάρτητος, μισθωτός, εργαζόμενος στο δημόσιο, κ.ά.),νομική φύση του δικαιώματος και γενικά χαρακτηριστικά των περιουσιακών και ηθικών δικαιωμάτων 11) Τα περιουσιακά και ηθικά δικαιώματα σύμφωνα με το Ν. 2121/1993 (κατ' ιδίαν εξέταση των επιμέρους περιουσιακών και ηθικών δικαιωμάτων) 12)Οικονομική εκμετάλλευση των έργων, συμβάσεις και άδειες εκμετάλλευσης, οργανισμοί συλλογικής διαχείρισης 13) Περιορισμοί, έννομη προστασία.
Λέξεις Κλειδιά
Διανοητική Ιδιοκτησία, βιομηχανική ιδιοκτησία, πνευματική ιδιοκτησία, σήμα, ευρεσιτεχνία, εφεύρεση, δημιουργός, έργο πνευματικής ιδιοκτησίας, συμβάσεις οικονομικής εκμετάλλευσης, άδειες χρήσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1004
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Προφορική ή γραπτή εξέταση στο τέλος εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1) Λ. Κοτσίρη/Β. Αντωνόπουλου/Ρ.Γιοβαννόπουλου, Δίκαιο Διανοητικής Ιδιοκτησίας (Βιομηχανική-Πνευματική) Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. 2015, 50661192 2) Σ. Ψυχομάνης/ Β. Αντωνόπουλος, Εμπορικό Δίκαιο, Γενικό Μέρος, Εκδόσεις Σάκκουλα ΑΕ, 1η εκδοση 2012, ΚΩΔ. 22766628
Τελευταία Επικαιροποίηση
21-07-2015