ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ / GENDER IDENTITIES IN FAMILY AND SCHOOL
ΚωδικόςΨΥ-632
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013528

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 214
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής634

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ ΦΥΛΟΥ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600144513
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές και οι φοιτήτριες - θα έχουν κατανοήσει τους μηχανισμούς που διαμορφώνουν τις εφηβικές ταυτότητες φύλου στη σύγχρονη κοινωνία - θα έχουν μελετήσει και θα γνωρίζουν τους τρόπους με τους οποίους το σχολικό και το οικογενειακό πλαίσιο συμβάλλουν στη διαμόρφωση και επιτέλεση του φύλου - θα έχουν εξοικειωθεί στις με μεθόδους διερεύνησης των έμφυλων ταυτοτήτων και παρέμβασης με στόχο την προώθηση της ισότητας των φύλων στην εκπαίδευση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα πραγματεύεται το ρόλο της εκπαίδευσης ως θεσμού και του σχολείου ως ειδικού πλαισίου στη διαμόρφωση, των έμφυλων ταυτοτήτων στην εφηβεία. Επιχειρεί να εισαγάγει τους φοιτητές και τις φοιτήτριες στο φεμινιστική προσέγγιση της εκπαίδευσης, εστιάζοντας στον τρόπο με τον οποίο αυτή λειτουργεί αναπαράγοντας κυρίαρχες και ηγεμονικές πτυχές του ανδρισμού και της θυλυκότητας και συμβάλλοντας σε διακρίσεις ανάμεσα στα φύλα που αντανακλούν την υπάρχουσα κοινωνική δομή. Επιπλέον, στόχος του μαθήματος είναι να δείξει στους μελλοντικούς σχολικούς ψυχολόγους τρόπους παρέμβασης στη σχολική τάξη με στόχο την ισότητα των φύλων. Το περιεχόμενο του μαθήματος δομείται στο πλαίσιο των εξής ενοτήτων: - Η διαμόρφωση των ταυτοτήτων φύλου στην εφηβεία - Ψυχο-κοινωνικές ερμηνείες για την έμφυλη ανισότητα στην εκπαίδευση - Ταυτότητες φύλου στη σχολική πραγματικότητα: ο ρόλος του σχολείου στην αναπαραγωγή ηγεμονικών ταυτοτήτων φύλου - Ιστορικές προσεγγίσεις της γυναικείας εκπαίδευσης - Φύλο και μεταβατικές διαδικασίες από την εφηβεία στην ενηλικίωση
Λέξεις Κλειδιά
φύλο, ταυτότητες φύλου, εκπαιδευση,
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις522
Σεμινάρια261
Συγγραφή εργασίας / εργασιών240,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1044
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση γίνεται με έναν από τους δύο παρακάτω τρόπους: (α) απαλλακτική ομαδική εργασία Στην περίπτωση αυτή οι φοιτητές/τριες εκπονούν την ομαδική εργασία, την παρουσιάζουν και την καταθέτουν γραπτά. Η εργασία βαθμολογείται σύμφωνα με τα εξής κριτήρια: • έκταση και ποιότητα διερεύνησης • ποιότητα παρουσίασης • ποιότητα γραπτής εργασίας (έκταση της μελέτης της βιβλιογραφίας, ποιότητα της παρουσίασης και επεξεργασίας του υλικού, δομή και σύνθεση της εργασίας, χρήση βιβλιογραφίας). Για να λειτουργήσει η εργασία ως απαλλακτική από τις γραπτές εξετάσεις, θα πρέπει να βαθμολογηθεί με 9 ή 10. Σε διαφορετική περίπτωση οι φοιτητές/τριες θα πρέπει να προσέλθουν και στις γραπτές εξετάσεις. (β) Γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Στο πλαίσιο του Εύδοξου, οι φοιτητές/τριες επιλέγουν ανάμεσα από τα εξής δύο συγγράμματα: (α) Φρόση. Λ. (2010). Τα φύλα στο σχολείο και στο λόγο των εκπαιδευτικών. Αθήνα: Πεδίο (β) Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β. & Σακκά, Δ. (2007). Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή. Αθήνα: Gutenberg
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Χορηγούνται άρθρα, φύλλα εργασίας και πρόσθετες σημειώσεις
Τελευταία Επικαιροποίηση
08-01-2019