ΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ / FEMINIST PSYCHOLOGY
ΚωδικόςΨΥ-756
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΨυχολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013550

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Ψυχολογίας (2017-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 130
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογήςΧειμερινό/Εαρινό-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦΕΜΙΝΙΣΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600144519
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Δεν υπάρχουν προαπαιτήσεις για το μάθημα
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/φοιτητές (α) θα κατανοήσουν τις θεωρητικές αρχές και το πλαίσιο μιας κριτικής προσέγγισης στην επιστήμη και την έρευνα της Ψυχολογίας, (β) θα αναγνωρίσουν τις πατριαρχικές κοινωνικές δομές και θα εξοικειωθούν με τη φιλοσοφία των φεμινιστικών προσεγγίσεων, (γ) θα αντιληφθούν τις έμφυλες σχέσεις στην κοινωνία και τους θεσμούς, (δ) θα αποκτήσουν φεμινιστική συνείδηση και, τέλος, (ε) θα αναπτύξουν εναλλακτικές δεξιοτήτες άσκησης του επαγγέλματος και προσέγγισης του επαγγελματικού ρόλου των ψυχολόγων συμβούλων-θεραπευτών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το μάθημα αποτελεί εισαγωγή στον Κλάδο και τις εφαρμογές της Φεμινιστικής Ψυχολογίας. Ο συγκεκριμένος Κλάδος έχει αναπτύξει την έρευνα και τη θεωρία σε σχέση με τις γυναίκες και την ταυτότητα του φύλου. Αποτελεί ένα είδος Κριτικής Ψυχολογίας, καθώς αμφισβητεί τους ηθικούς, πολιτικούς και επιστημονικούς ισχυρισμούς της Ψυχολογίας και προσπαθεί να επηρεάσει την κατεύθυνση/τον προσανατολισμό του πεδίου της Ψυχολογίας συνολικά. Οι θεματικές του μαθήματος περιλαμβάνουν τα εξής: (1) φεμινισμός, γυναικείο κίνημα και σεξισμός, (2) πατριαρχία και φεμινιστικές προσεγγίσεις, (3) ταυτότητες φύλου και στερεότυπα, (4) φεμινιστική κριτική στην ψυχολογία, (5) φεμινιστικές θεωρίες προσωπικότητας, (6) φεμινιστική συμβουλευτική και θεραπεία, (7) συμβουλευτική για την κακοποίηση γυναικών, (8) συμβουλευτική ΛΟΑΤ (LGBT), (9) φύλο και εκπαίδευση, και (10) γυναίκες και εργασία.
Λέξεις Κλειδιά
Φεμινισμός, Ταυτότητα Φύλου, Συμβουλευτική Γυναικών, Φεμινιστική Συμβουλευτική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού Χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις783
Εργαστηριακή Άσκηση130,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων271,0
Συγγραφή εργασίας / εργασιών100,4
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1305
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Συμπλήρωση βιωματικών ασκήσεων στο μάθημα (εργαστήριο) (20%). Πρόοδος, ενδιάμεση γραπτή εξέταση (30%). Τελική γραπτή εξέταση (υποχρεωτική (50%).
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Δεν υπάρχει σύγγραμμα στον Εύδοξο για το μάθημα.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Οι διαφάνειες του μαθήματος, άρθρα και σημειώσεις θα αναρτώνται στη σελίδα του μαθήματος στο e-learning. Ενδεικτικά αναφέρονται τα παρακάτω άρθρα, βιβλία και κεφάλαια σε συλλογικούς τόμους: Arnot, M. (2005). Διαδικασίες αναπαραγωγής του φύλου. Εκπαιδευτική θεωρία και φεμινιστικές πολιτικές. Αθήνα: Μεταίχμιο. 
 Αθανασιάδου, Χ. (2012). Φεμινισμός και Ψυχολογία: Συνέπειες στην έρευνα, στην κλινική πρακτική και στη συλλογική κοινωνική δράση. Ψυχολογία, 19(2), 230-236. 
 Αθανασιάδου, Χ. (2002). Νέες γυναίκες με πανεπιστημιακή μόρφωση και η συμφιλίωση της ιδιωτικής και δημόσιας σφαίρας στο σχεδιασμό της ενήλικης ζωής. Αδημοσίευτη διδακτορική διατριβή. Θεσσαλονίκη: Τμήμα Ψυχολογίας, Α.Π.Θ. Chester, A., & Bretherton, D. (2001). What makes feminist counseling feminist? Feminism & Psychology, 11(4), 527-545. Chodorow, N. (1978). The Reproduction of Mothering: Psychoanalysis and the Sociology of Gender. Berkeley and Los Angeles: University of California Press. Coogan, P. A., & Chen, C. P. (2007). Career development and counselling for women: Connecting theories to practice. Counselling Psychology Quarterly, 20(2), 191-204. Δεληγιάννη, Β., & Αθανασιάδου, Χ. (2017). Κουλτούρες της θηλυκότητας και γυναικείες ταυτότητες στο ελληνικό πλαίσιο: Εφηβικές αναμνήσεις δύο γενεών γυναικών. Στο Κ. Δαλακούρα, Β. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Χ. Τζήκας, & Β. Φούκας (Επ. Επιμ.) Θέματα ιστορίας της ελληνικής εκπαίδευσης και φύλο (19ος και 20ος αιώνας) (σελ. 413-430). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Κυριακίδη. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, B., Στογιαννίδου, A., & Αθανασιάδου, X. (Επ. Επιμ.) (2010). Συμβουλευτική με την οπτική του φύλου. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Δεληγιάννη-Κουϊμτζή, Β., & Σακκά, Δ. (2007) (Επ. Επιμ.). Από την εφηβεία στην ενήλικη ζωή: Μελέτες για τις ταυτότητες φύλου στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. Αθήνα: Gutenberg. 
 Gill, R. (2008). Empowerment/Sexism: Figuring female sexual agency in contemporary advertising. Feminism & Psychology, 18(1): 35-60. Gilligan, C. (1993). In a different voice: Psychological theory and women's development, 2nd edn. Cambridge, MA: Harvard University Press. Goodman, L.A., Liang, B., Helms, J.E., Latta, R.E., Sparks, E., & Weintraub, S.R. (2004). Training counselling psychologists as social justice agents: feminist and multicultural principles in action. The Counseling Psychologist, 32(6), 793-837. Hakim, C. (2006). Women, careers, and work-life preferences. British Journal of Guidance & Counselling, 34(3), 279-294. Herlihy, B., & Corey, G. (2000). Feminist therapy. In G. Corey (Ed.) Theory and practice of counseling and psychotherapy (pp. 340-381). Belmont, CA: Wadsworth. Kastrani, Th., Deliyanni-Kouimtzis, V., & Athanasiades, C. (2017). Women as counselling and psychotherapy clients: Researching the therapeutic relationship. The European Journal of Counselling Psychology, 6(1), 138-161.
 Kastrani, Th., Deliyanni-Kouimtzi, V., & Athanasiades, C. (2014). Greek female clients’ experience of the gendered therapeutic relationship: An interpretative phenomenological analysis. International Journal for the Advancement of Counselling, 37, 77-92. Kopala, M. & Keitel, M. A. (2003). Handbook of counseling women. London: Sage. Κοτρώνη, Ε., & Αθανασιάδου, Χ. (2011). Η δια του λόγου κατασκευή της ταυτότητας των ανύπανδρων γυναικών. Ψυχολογία, 18(3), 363-380. 
 Μαλικιώση-Λοΐζου, Μ., Σιδηροπούλου-Δημακάκου, Δ., & Κλεφτάρας, Γ. (Επ. Επιμ.) (2006). Η Συμβουλευτική Ψυχολογία στις γυναίκες. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Τατά-Αρσέλ, Λ., Χαρίτου-Φατούρου, Μ., & Αδαμάκη, Θ. (Επ. Επιμ.) (2008). Καταργώντας τα εμπόδια: Συμβουλευτική και ενδυνάμωση γυναικών. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. Villaverde, L. E. (2008). Feminist theories and education. New York: Peter Lang. Walby, S. (1990). Theorizing patriarchy. Oxford UK and Cambridge USA: Basil Blackwell.
Τελευταία Επικαιροποίηση
12-12-2019