ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ / Modelling and Optimisation of Chromatographic Separations
ΚωδικόςΚ202
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002690

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Χημείας (2016-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 39
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΠροαιρετικό845
ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ-ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ-ΗΛΕΚΤΡΟΧΗΜΕΙΑΕπιλογής Κατεύθυνσης845
ΧΗΜΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ-ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΕΦΑΡΜΟΓΕΣΠροαιρετικό845
ΧΗΜΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑΠροαιρετικό845

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΧΩΡΙΣΜΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία6
Ώρες Συνολικά78
Class ID
600145952
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής αναμένεται: -να κατανοεί τους μηχανισμούς κάτω από τους οποίους λαμβάνει χώρα ο χρωματογραφικός διαχωρισμός, αφού αποκτήσει το θεωρητικό υπόβαθρο σχετικά με τις αναλυτικές τεχνικές και τις φυσικοχημικές διεργασίες, -να κατανοεί τον τρόπο επίδρασης των χρωματογραφικών παραγόντων (σύσταση της κινητής φάσης, pH κινητής φάσης, ταχύτητα ροής και θερμοκρασία στήλης) στη συγκράτηση των ενώσεων και να επιλέγει το κατάλληλο χρωματογραφικό μοντέλο, -να αναπτύξει κριτική σκέψη για την ερμηνεία και την αξιολόγηση των χρωματογραφικών πειραματικών δεδομένων, -να εξοικειωθεί στη χρήση του excel και κατάλληλων αλγορίθμων (μακροεντολές-VBA) για την προσαρμογή πειραματικών δεδομένων, πρόβλεψη των χρόνων συγκράτησης ενώσεων και βελτιστοποίηση των χρωματογραφικών συνθηκών, - να ακολουθεί τα κατάλληλα βήματα και να εφαρμόζει τους αλγορίθμους προσαρμογής, πρόβλεψης και βελτιστοποίησης, ώστε να βρίσκει τις βέλτιστες συνθήκες διαχωρισμού των χρωματογραφικών κορυφών του προς ανάλυση μίγματος.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Μηχανισμοί χρωματογραφικών διαχωρισμών στην υγρή χρωματογραφία αντίστροφης φάσης, στη χρωματογραφία ζεύγους ιόντων και στην υγρή χρωματογραφία υδρόφιλης αλληλεπίδρασης. Επίδραση της σύστασης της κινητής φάσης, του pH της κινητής φάσης, της ταχύτητας ροής και της θερμοκρασίας της στήλης στο διαχωρισμό ουσιών. Μοντελοποίηση του διαχωρισμού ουσιών κάτω από σταθερές ή μεταβαλλόμενες συνθήκες έκλουσης. Πρόβλεψη της συγκράτησης ουσιών και βελτιστοποίηση των διαχωρισμών με τη βοήθεια αλγορίθμων.
Λέξεις Κλειδιά
Χρωματογραφία, Πρόβλεψη χρόνων συγκράτησης, Βελτιστοποίηση χρωματογραφικών διαχωρισμών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1.Teaching Simulation and Computer-Aided Separation Optimization in Liquid Chromatography by Means of Illustrative Microsoft Excel Spreadsheets. S. Fasoula, P. Nikitas, and A. Pappa-Louisi. J. Chem. Educ. 94 (2017) 1167−1173. 2.Separation optimization in HPLC analysis implemented in R programming language. Ch.Zisi,A.Pappa-Louisi,P.Nikitas, J. Chrom. A, 1617 (2020) 460823(doi:10.1016/j.chroma.2019.460823)
Τελευταία Επικαιροποίηση
03-07-2020