ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ 1

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ 1 / Chemical Analysis of Soils, Plant Tissues & Water
ΚωδικόςΕΔΝ711
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID420000701

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΕΔΑΦΩΝ, ΝΕΡΩΝ ΚΑΙ ΦΥΤΙΚΩΝ ΙΣΤΩΝ 1
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600146350
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
H κατοχή βασικών γνώσεων, ποσοτικής χημικής ανάλυσης, εδαφολογίας και χημείας εδάφους.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα: 1. Έχουν εξοικειωθεί με μεθόδους κλασσικής και κυρίως ενόργανης χημικής ανάλυσης. 2. Μπορούν να εφαρμόζουν τις πλέον κοινές μεθόδους προσδιορισμού των κύριων μετάλλων και αμετάλλων σε εδάφη, νερά άρδευσης και φυτικούς ιστούς. 3. Μπορούν να ερμηνεύουν τα αποτελέσματα της χημικής ανάλυσης.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Δειγματοληψία εδάφους και προετοιμασία για την ανάλυση. Ολική ανάλυση του εδάφους, διαλυτοποίηση με HF, σύντηξη με Na2CO3. Αρχές φασματομετρίας ατομικής απορρόφησης, φλογοφωτομετρίας και φασματοφωτομετρίας Uv-Vis. Προσδιορισμός Al, Si, Fe, Ca, Mg, Na, K και ιχνοστοιχείων. Πάστα εδάφους, παραλαβή του εκχυλίσματος κορεσμού, μέθοδος φυγοκέντρισης. Προσδιορισμός υδατοδιαλυτών κατιόντων και ανιόντων. Προσδιορισμός pH και αναγκών σε ασβέστιο των όξινων εδαφών. Προσδιορισμός της οργανικής ουσίας, ολικό Ν. Παραλαβή και χαρακτηρισμός χημικών ουσιών (χουμικά και φουλβικά οξέα). Ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων και ιοντική ανταλλαγή, ισόθερμοι ανταλλαγής. Προσρόφηση ιόντων, ισόθερμοι προσρόφησης. Προσδιορισμός διαθεσίμων στα φυτά θρεπτικών. Δειγματοληψία νερού, ανάλυση και χαρακτηρισμός για διάφορες χρήσεις. Υγρή οξείδωση και ξηρή καύση φυτικών ιστών. Προσδιορισμός θρεπτικών στοιχείων στους φυτικούς ιστούς.
Λέξεις Κλειδιά
Μέθοδοι ενόργανης χημικής ανάλυσης, χημική ανάλυση εδαφών, χημική ανάλυση νερών, χημική ανάλυση φυτικών ιστών
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint και διαδικτύου (ιστοσελίδα και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο).
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Φροντιστήριο
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Υποχρεωτική παρακολούθηση των εργαστηριακών ασκήσεων και των διαλέξεων της θεωρίας. Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας. Γραπτές εξετάσεις.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος Χημική Ανάλυση Εδαφών, Νερών και Φυτικών Ιστών. 2015. Πανεπιστημιακές Εκδόσεις, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη. Sparks, D.L. 1996. Methods of soil analysis. Part 3 - Chemical methods. SSSA Book Series 5. ASA, SSSA, Madison, WI. Mills, H.A., and J. Benton-Jones Jr. 1996. Plant Analysis Handbook II. Micro-Macro Publishing, Athens, Georgia.
Τελευταία Επικαιροποίηση
07-02-2018