ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ / Epidemiology
Κωδικός9.12
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΚτηνιατρικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΜαρία ελένη Φιλιππιτζή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID200000919

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Κτηνιατρικής (2020-2021)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό952

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία36
Class ID
600146777
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
  • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρητική επιδημιολογία 1η -3η ώρα • Σκοπός και αρχές της Επιδημιολογίας. Δυναμική των πληθυσμών και η σημασία της πληθυσμιακής θεώρησης στην πρόληψη και αντιμετώπιση των νοσημάτων. Επιδημιολογία και παραδοσιακή Κτηνιατρική επιστήμη. Ιστορική αναδρομή των πρώτων επιδημιολογικών διερευνήσεων 4η- 5η ώρα • Χαρακτηριστικά ζωικών πληθυσμών. Μέτρηση της συχνότητας των νοσημάτων σε ζωικούς πληθυσμούς. Μέτρα επιπολασμού και επίπτωσης 6η -9η ώρα • Περιγραφική Επιδημιολογία. Περιγραφή νοσημάτων σε πληθυσμούς ως προς χαρακτηριστικά ατόμου, τόπου και χρόνου. Προτυποποίηση μέτρων της συχνότητας των νοσημάτων (άμεση και έμμεση)–Προτυποποιημένος λόγος νοσηρότητας και θνησιμότητας. Συστήματα επιτήρησης. Ανάλυση κινδύνου που συνδέεται με τις μετακινήσεις ζώων ή ζωικών προϊόντων 10η -11η ώρα • Αιτιολογία των νοσημάτων. Πολυπαραγοντική θεώρηση της αιτιολογίας των νοσημάτων και ο ρόλος της στην πρόληψη και αντιμετώπιση των νοσημάτων σε ζωικούς πληθυσμούς 12η ώρα • Δειγματοληψίες από πληθυσμούς ζώων για επιδημιολογικές μελέτες 13η-14η ώρα •Καταρτισμός ερωτηματολογίων για επιδημιολογικές μελέτες 15η-16η ώρα •Διαγνωστικές δοκιμές: Χαρακτηριστικά και εφαρμογές στις επιδημιολογικές μελέτες και στην κλινική πράξη 17η-18η ώρα • Διερεύνηση επιδημικών εκρήξεων 19η ώρα • Αναλυτικές επιδημιολογικές μελέτες. Εκθέσεις, παράγοντες κινδύνου και αποτελέσματα ενδιαφέροντος. Διερεύνηση αιτιολογικών παραγόντων και πολυπαραγοντικών συσχετισμών σε επιδημιολογικές μελέτες 20η ώρα • Αναλυτικές επιδημιολογικές μελέτες. Οικολογικές επιδημιολογικές μελέτες, μελέτες διατομής και μελέτες με παρακολούθηση ομάδων 21η ώρα • Επιδημιολογικές μελέτες ασθενών-μαρτύρων και πειραματικές επιδημιολογικές μελέτες 22η-23η ώρα • Συστηματικά λάθη στις αναλυτικές επιδημιολογικές μελέτες: λάθος επιλογής, λάθος πληροφόρησης, λάθος σύγχυσης. Τρόποι πρόληψης και αντιμετώπισης του λάθους σύγχυσης 24η ώρα • Παρακολούθηση της παραγωγικότητας και υγιεινής κατάστασης των εκτρεφόμενων παραγωγικών ζώων. Θεωρητική επιδημιολογία Ασκήσεις - Εργαστήρια 1η ώρα • Εξέταση και ερμηνεία περιγραφικών επιδημιολογικών ευρημάτων (περιγραφή νοσημάτων σε πληθυσμούς ως προς τον χρόνο, τρόπο άτομο). Επίλυση επιδημιολογικών προβλημάτων βασιζόμενα σε πραγματικές και σε υποθετικές επιδημικές εκρήξεις 2η-3η ώρα • Υπολογισμός, ερμηνεία και αξιολόγηση μέτρων συχνότητας νοσημάτων σε ζωικούς πληθυσμούς 4η ώρα • Άμεση και έμμεση προτυποποίηση μέτρων της συχνότητας των νοσημάτων (άμεση και έμμεση) – Προτυποποιημένος λόγος νοσηρότητας και θνησιμότητας 5η ώρα • Διερεύνηση αιτιολογίας νοσημάτων 6η ώρα •Διερεύνηση επιδημικών εκρήξεων. Παράδειγμα διερεύνησης επιδημικής έκρηξης τροφογενούς λοίμωξης σε ανθρώπινο πληθυσμό 7η ώρα • Υπολογισμός και ερμηνεία δεικτών απόδοσης διαγνωστικών δοκιμών – ευαισθησία, ειδικότητα, θετική και αρνητική τιμή πρόβλεψης 8η-9η ώρα • Σχεδιασμός και εκτίμηση των αποτελεσμάτων επιδημιολογικών μελετών. Συζήτηση δημοσιευμένων επιδημιολογικών μελετών 10η-12η ώρα • Χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών και απαραίτητου λογισμικού για επιδημιολογικές μελέτες. Σχεδιασμός, συμπλήρωση και διαχείριση δεδομένων ερωτηματολογίων για επιδημιολογικές μελέτες με την χρήση του λογισμικού επιδημιολογικής ανάλυσης EPI-INFO. Σχεδιασμός και ανάλυση δεδομένων από μελέτες για την διερεύνηση της ελευθερίας από νόσημα σε ζωικούς πληθυσμούς με την χρήση του λογισμικού επιδημιολογικής ανάλυσης FREECALC. Υπολογισμός μεγέθους δείγματος για επιδημιολογικές μελέτες και ανάλυση των αποτελεσμάτων απλών μελετών με τη χρήση του λογισμικού επιδημιολογικής ανάλυσης WINPEPI
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
  • Σημειώσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
  • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις
Εργαστηριακή Άσκηση
Εξετάσεις
Σύνολο
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
  • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Τελευταία Επικαιροποίηση
19-11-2020