ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ / INVESTMENTS
Κωδικός12ΕΖ01
ΣχολήΟικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Κουσενίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600000321

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 354
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣΕιδική Επιλογή743
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝΕπιλογής Κατεύθυνσης743

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600147173

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΑμφιθέατρο ΝΟΕ
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 2 (160)
ΗμερολόγιοΠέμπτη 14:00 έως 17:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχημένη ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα μπορούν να: • Κατανοήσουν τις βασικές έννοιες των κεφαλαιαγορών και των επενδύσεων σε κινητές αξίες • Κατανοήσουν τη διαδικασία λήψης επενδυτικών αποφάσεων σε κινητές αξίες • Κατανοήσουν τους παράγοντες που καθορίζουν την αξία των μετοχών και των εταιριών • Αποκτήσουν τις βασικές δεξιότητες στην αποτίμηση μετοχών και εταιριών • Κατανοήσουν τη λειτουργία των εταιριών επενδύσεων μέσα στο χρηματοοικονομικό σύστημα • Να αποκτήσουν ένα βασικό ποσοτικό υπόβαθρο για τις αποφάσεις επενδύσεων χαρτοφυλακίου και την χρήση παραγώγων προϊόντων • Να αξιολογούν επενδύσεις σε χαρτοφυλάκια χρεογράφων και να αντιλαμβάνονται την αντιστάθμιση ανάμεσα σε κίνδυνο και απόδοση.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
Περιεχόμενο Μαθήματος
Θεωρία Χαρτοφυλακίου. Υποδείγματα Αποτίμησης Περιουσιακών Στοιχείων. Χρηματιστηριακές Αγορές και Δείκτες. Οργανισμοί Συλλογικών Επενδύσεων σε Κινητές Αξίες. Αμοιβαία Κεφάλαια. Εταιρίες Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Ασφαλιστικά Ταμεία. Κερδοσκοπικά Κεφάλαια. Αξιολόγηση της Επίδοσης των Επενδύσεων Χαρτοφυλακίου. Εναλλακτικές Αγορές και Προϊόντα.
Λέξεις Κλειδιά
Κίνδυνος και απόδοση, διαφοροποίηση με χαρτοφυλάκιο χρεογράφων, ΜΑΚΣ, Δείκτες Sharpe & Treynor, Συντελεστής αλφα.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις822,9
Φροντιστήριο
Εξετάσεις20,1
Σύνολο843
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Νικόλαος Φίλιππας: Αμοιβαία Κεφάλαια, Εκδόσεις Μπάμπαλος-Στυλιανίδης, Αθήνα 2010.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Zvi Bodie, Alex Kane, Alan Ma\rcus: Investments, McGraw Hill.
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-11-2020