ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II / MATHEMATICS II
Κωδικός12ΥΒ04
ΣχολήΚοινωνικών και Οικονομικών Επιστημών
ΤμήμαΟικονομικών Επιστημών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕυάγγελος Ιωαννίδης
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID100001410

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Οικονομικών Επιστημών (2013-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 937
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό216

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ II
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600147358
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα απαιτούμενα Μαθηματικά Εργαλεία (Γραμμικά συστήματα, Μήτρες, Δυναμικά οικονομικά) προκειμένου να μπορούν να συνεχίσουν αποτελεσματικά τις σπουδές τους στην Οικονομική Επιστήμη στα επόμενα εξάμηνα. Πιο συγκεκριμένα, θα είναι σε θέση να επιλύουν ασκήσεις Μαθηματικών με την χρήση των ανωτέρω εργαλείων, καθώς και να μοντελοποιούν και να επιλύουν Προβλήματα Δυναμικών Οικονομικών χρησιμοποιώντας επιτυχώς τα ανωτέρω μαθηματικά εργαλεία.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. Eπίλυση συστημάτων Μέθοδος Gauss. Μέθοδος Gauss-Jordan. Ομογενή συστήματα. Μη τετραγωνικά συστήματα. Διερεύνηση γραμμικών συστημάτων. ΜΗΤΡΕΣ Αντίστροφες Μήτρες Ορίζουσες . Αντίστροφη μήτρας . Ο ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ Rn Γραμμική εξάρτηση – ανεξαρτησία. Βάση και διάσταση ενός διανυσματικού χώρου Ιδιοτιμές - Ιδιοδιανύσματα ΔΥΝΑΜΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ. Ολοκληρωτικός λογισμός. Γενικευμένα Ολοκληρώματα Η έννοια της εξίσωσης διαφορών Γραμμικές εξισώσεις διαφορών πρώτης τάξης με σταθερούς συντελεστές Γραμμικές εξισώσεις διαφορών ανώτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές τάξης Οικονομικά μοντέλα με εξισώσεις διαφορών Η έννοια της διαφορικής εξίσωσης. Διαφoρικές εξισώσεις χωριζόμενων μεταβλητώνΓραμμικές διαφoρικές εξισώσεις πρώτης τάξης με σταθερούς συντελεστές Γραμμικές διαφoρικές εξισώσεις ανώτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές Οικονομικά μοντέλα με διαφορικές εξισώσεις
Λέξεις Κλειδιά
Γραμμικά συστήματα, Μήτρες, Διανυσματικός Χώρος, Ολοκλήρωμα, Διαφορικές Εξισώσεις, Εξισώσεις Διαφορών
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1665,9
Εξετάσεις20,1
Σύνολο1686
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, Hoy Michael, Livernois John, McKenna Chris, Stengos Thanasis. Επιμέλεια Κυρίτσης Ιωάννης Εκδόσεις Gutenberg. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Τόμος B').Λουκάκης Μαν ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (τόμος Β): Λουκάκης Μανώλης. Εκδόσεις ΣΟΦΙΑ.
Τελευταία Επικαιροποίηση
16-11-2020