ΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ / File Structures
Κωδικός0464
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΜαθηματικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40000488

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήμα Μαθηματικών (2014-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 124
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΕπιλογήςΧειμερινή-5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΛΓΟΡΙΘΜΟΙ ΚΑΙ ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600147610
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Προαπαιτούμενα Μαθήματα
 • 0401 ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ I
 • 0430 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Η/Υ (F Ή C)
Γενικές Προαπαιτήσεις
Αντίληψη εισαγωγικών εννοιών προγραμματισμού. Αντίληψη θεωρητικής αντιμετώπισης και περιγραφής φαινομένων και διαδικασιών που συναντάμε στην Πληροφορική.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να: 1. Κατανοήσουν την έννοια της δομής δεδομένων ως μοντέλο αποτύπωσης και διαχείρισης της πληροφορίας. 2. Κατανοήσουν την έννοια του αλγορίθμου ως μεθόδου με σκοπό την επίλυση ενός προβλήματος και τα χαρακτηριστικά που πρέπει να έχει ένας αλγόριθμος (πεπερασμένου πλήθους βήματα, σαφώς διατυπωμένες οδηγίες σε κάθε βήμα, ύπαρξη δεδομένων εισόδου-εξόδου, μοναδικότητα αποτελεσμάτων κάθε βήματος). 3. Κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο τα βασικά μαθηματικά χαρακτηριστικά της κάθε δομής σχετίζονται με τον σχεδιασμό αλγορίθμων που απαιτούν τη διαχείρισή τους. 4. Κατανοήσουν την έννοια των δεικτών πολυπλοκότητας των αλγορίθμων και να δημιουργήσουν μια αρχική αντίληψη για το πως επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός της πολυπλοκότητας ενός αλγορίθμου με θεωρητικό τρόπο. 5. Έχουν αντίληψη για τη σημαντικότητα των δομών δεδομένων και των αλγορίθμων.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εισαγωγή στους αλγορίθμους - Προβλήματα, μοντέλα και ανάλυση - Πολυπλοκότητα, φράγματα, χειρότερο κόστος - Κατηγορίες Αλγορίθμων - Αλγόριθμοι Αναζήτησης - Αλγόριθμοι Επιλογής - Αλγόριθμοι Ταξινόμησης – Κατακερματισμός - Δομές Δεδομένων και Βασικές πράξεις - Πίνακες – Ειδικές κατηγορίες πινάκων - Απλές και διπλές λίστες, Διάσχιση, Εισαγωγή, Διαγραφή - Στοίβες στατικές και δυναμικές και εφαρμογές τους - Ουρές απλές, κυκλικές, συνδεδεμένες -Δένδρα (Δυαδικά Δένδρα Αναζήτησης, AVL, Β-Δένδρα, Κόκκινα-Μαύρα Δένδρα) - Σωροί, Κωδικοποίηση Huffman – Συνδέσεις με τη Θεωρία Γράφων
Λέξεις Κλειδιά
Αλγόριθμοι, Πολυπλοκότητα, Δομές Δεδομένων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Βιβλίο
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις371,2
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1103,7
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1505
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτή τελική εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
- Δομές Δεδομένων, Π. Μποζάνης. - Δομές Δεδομένων, Αλγόριθμοι και Εφαρμογές στη C++, S. Sahni.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Εισαγωγή στους Αλγόριθμους, T.H. Cormen, C.E. Leiserson, R.L. Rivest & C. Stein. - Αλγόριθμοι – Ανάλυση και σύγκριση, G.J.E. Rawlins.
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-03-2020