Ρύθμιση Συστημάτων

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΡύθμιση Συστημάτων / Process Control
ΚωδικόςΡΣ7
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000837

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Χημικών Μηχανικών (2021-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΡύθμιση Συστημάτων
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600148830
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Καλή γνώση των παρακάτω γνωστικών αντικειμένων: 1. Δυναμική Προσομοίωση Διεργασιών 2. Εφγαρμοσμένα Μαθηματικά 3. Εφαρμογές Η/Υ και Χημική Μηχανική (χρήση του λογισμικού MATLAB)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Κατανόηση της έννοιας της ρύθμισης/ελέγχου μιας φυσικοχημικής διεργασίας και της εξάρτησης από τη δυναμική συμπεριφορά της διεργασίας. Κατανόηση της αναγκαιότητας της ρύθμισης μιας διεργασίας και συσχέτιση με την ασφάλεια λειτουργίας της διεργασίας, την παραγωγικότητα/ αποδοτικότητα λειτουργίας της διεργασίας και τη διασφάλιση των περιβαλλοντικών περιορισμών κατά τη λειτουργία της διεργασίας. Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας επιλογής και σχεδιασμού του κατάλληλου ρυθμιστικού συστήματος για τον έλεγχο μιας διεργασίας. Ανάπτυξη ικανότητας μαθηματικής περιγραφής του παραπάνω τύπου προβλημάτων και επίλυσής τους με ταυτόχρονη εφαρμογή/χρήση υπολογιστικών εργαλείων (π.χ., MATLAB, SIMULINK). Ανάπτυξη κριτικής σκέψης και σύνθεσης γνώσεων απαραίτητων για την επίλυση των προβλημάτων αυτών.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. Ρυθμιστές, μετρητικά στοιχεία και τελικά στοιχεία ρύθμισης 2. Συνάρτηση μεταφοράς κλειστού κυκλώματος 3. Μεταβατική συμπεριφορά διεργασιών στο κλειστώ κύκλωμα ανάδρασης 4. Ευστάθεια συστημάτων 5. Γεωμετρική απεικόνιση του τόπου των πόλων της G(s) 6. Εφαρμογή του τόπου των πόλων στη ρύθμιση ανάδρασης 7. Συχνοτική ανάλυση 8. Εφαρμογή της συχνοτικής ανάλυσης στη ρύθμιση ανάδρασης 9. Μέθοδοι προσδιορισμού των παραμέτρων του ρυθμιστή ανάδρασης 10. Ρύθμιση συστημάτων πολλαπλών εισόδων πολλαπλών εξόδων 11. Έλεγχος συστοιχίας 12. Έλεγχος πρόδρασης
Λέξεις Κλειδιά
Ρύθμιση πρόδρασης, ρύθμιση ανάδρασης, ρυθμιστικό διάγραμμα βαθμίδων, κλειστό κύκλωμα ρύθμισης, προσδιοριμός παραμέτρων PID ρυθμιστή
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Άσκηση Πεδίου26
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών75
Εξετάσεις3
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Στη βαθμολογία των φοιτητών λαμβάνεται υπόψη η επίδοσή τους σε μια σειρά προαιρετικών εργασιών (θεμάτων) που τους ανατίθενται κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και ο αλγόριθμος διαμόρφωσης του τελικού βαθμού περιγράφεται στην τάξη και στην ηλεκτρονική διεύθυνση (https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=5796) όπου αναρτώνται και οι εργασίες (θέματα). Σε περίπτωση που οι φοιτητές δεν επιθυμούν να κάνουν τις εργασίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, τότε ο τελικός τους βαθμός είναι ο βαθμός της γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. Έλεγχος Διεργασιών 1η έκδοση, Νταουτίδης Π., Μαστρογεωργόπουλος Σπ., Παπαδοπούλου Σημ. εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & YΙΟΙ Α.Ε. (2012),ISBN: 978-960-418-390-6 / [κωδικός Eύδοξος: 22722697] 2. Σύγχρονα Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου 13η έκδοση (μετάφραση), Richard D. Dorf, Robert H. Bishop, εκδόσεις Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε. (2010), ISBN: 978-960-418-704-1 / [κωδικός εύδοξος: 59396181] 3. Συστήματα Αυτόματου Ελέγχου 1η έκδοση (μετάφραση: Φ. Κοκαβέσης), Raymond T. Stefani, Bahram Shahian, Clement J. Savant, JR, Gene H. Hostetter, εκδόσεις ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ (2012) ISBN: 978-960-458-334-8 / [κωδικός εύδοξος: 22688051]
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
1. Process Dynamics and Control, D.E. Seborg, T.F. Edgar, D.A Mellichamp, F.J. Doyle III,John Wiley & Sons, 3rd Edition, 2011. ISBN: 978‐0‐470‐64610‐6 2. Process Dynamics, Modeling and Control, B. A. Ogunnaike-W.Harmon Ray, Oxford University Press, N.Y. (1994) 3. Process Control, T.E. Marlin, McGraw‐Hill, Singapore (2000)
Τελευταία Επικαιροποίηση
25-11-2020