Στατιστική

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣτατιστική / Statistics
ΚωδικόςΣΤ3
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΧημικών Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000838

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Χημικών Μηχανικών (2021-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό325

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣτατιστική
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600148831
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή σε έννοιες και μεθόδους των πιθανοτήτων και της στατιστικής που είναι χρήσιμες σε προβλήματα χημικού μηχανικού. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην πρακτική προσέγγιση πραγματικών προβλημάτων. Επίσης στόχος είναι οι φοιτητές να μάθουν να χρησιμοποιούν το στατιστικό πρόγραμμα SPSS για επίλυση προβλημάτων και μέσα από τις προαιρετικές εργασίες να κατανοήσουν και να παρουσιάσουν κατόπιν (στην τάξη ή στο εργαστήριο) εφαρμοσμένες ενότητες της Στατιστικής στις επιστήμες του Μηχανικού. Και να μπορέσουν να συγκρίνουν την θεωρητική επίλυση προβλημάτων με την υπολογιστική.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ & ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Γενικά Συλλογή & δειγματοληψία στατιστικών στοιχείων Ταξινόμηση, παρουσίαση & περιγραφή στατιστικών στοιχείων Κατανομές συχνότητας Περιγραφικά μέτρα στατιστικών δεδομένων (τιμές θέσης και διασποράς) 2. ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΕΣ & ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑΣ Ορισμοί Πράξεις Γεγονότων Πιθανότητες: η έννοια της πιθανότητας – αξιώματα και θεωρήματα πιθανοτήτων Δεσμευμένη Πιθανότητα –Ολική πιθανότητα - Θεώρημα Bayes Στατιστική ανεξαρτησία και συναφείς έννοιες Δεντρικά διαγράμματα Τυχαίες μεταβλητές και συναρτήσεις πιθανότητας 3. ΒΑΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ Κατανομή Bernoulli - Διωνυμική κατανομή Κατανομή Poisson Κανονική κατανομή Κατανομή Χ2 Κατανομή Student Άλλες κατανομές 4. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ Δειγματοληψία Κεντρικό οριακό θεώρημα Εκτίμηση παραμέτρων Ιδιότητες και κατανομές εκτιμητριών Εκτίμηση διαστήματος εμπιστοσύνης 5. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Έλεγχος για τη μέση τιμή Έλεγχος για τη μεταβλητότητα Έλεγχος για την αναλογία p Έλεγχος για τη διαφορά μέσων τιμών Έλεγχος για τη διαφορά αναλογιών p1-p2 6. ΣΥΣΧΕΤΙΣΗ & ΠΑΛΙΝΔΡΟΜΗΣΗ Συσχέτιση δύο τυχαίων μεταβλητών Γραμμική και μη γραμμική παλινδρόμηση 7. ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΤΗΤΑΣ 8. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ΦΑΡΜΑΚΩΝ-ΧΗΜΙΚΟΣ) Διαγράμματα ελέγχου 9. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 10. ΧΡΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Η/Υ ΓΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ (3 εργαστήρια σε ομάδες) SPSS - καταχώρηση, επεξεργασία και παρουσίαση δεδομένων και περιγραφική στατιστική (υπολογισμό στατιστικών μέτρων) - στατιστικό έλεγχο υποθέσεων και εκτίμηση παραμέτρων - παλινδρόμηση και συσχέτιση Excel - Βελτιστοποίηση με Solver
Λέξεις Κλειδιά
Πιθανότητες, στατιστική
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Διαδραστικές ασκήσεις
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Προγράμματα Η/Υ: Γίνεται πρακτική εξάσκηση στο στατιστικό λογισμικό SPSS και σε χρήση Excel για την επίλυση προβλημάτων Στατιστικής.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις100
Εργαστηριακή Άσκηση
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων
Διαδραστική διδασκαλία στο Υπολογιστικό Κέντρο50
Συγγραφή εργασίας / εργασιών
Παρουσιάσεις θεμάτων
Σύνολο150
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι 10 μονάδες του μαθήματος υπολογίζονται ως εξής: - 1 μονάδα από την εκπόνηση εργασίας-θέματος (προαιρετική) και την παρουσίαση αυτής στην τάξη ή στο εργαστήριο (ανάλογα με τη φύση του θέματος) - 1 μονάδα από την εξέταση στο εργαστήριο μιας άσκησης-εφαρμογής Στατιστικής στη Χημική Μηχανική με τη χρήση του προγράμματος SPSS (προαιρετική) - 8 μονάδες από την τελική γραπτή εξέταση. Για να περάσει το μάθημα ο/η φοιτητής/τρια πρέπει να συγκεντρώσει συνολικά τουλάχιστον 5 μονάδες (από το σύνολο των εργασιών και εξετάσεων). Στη γραπτή εξέταση ο φοιτητής/η φοιτήτρια μπορεί να χρησιμοποιήσει απλό υπολογιστή (όχι επιστημονικό υπολογιστή με δυνατότητες πέρα από το να εκτελεί απλές πράξεις). Θα δοθεί επίσης τυπολόγιο. Οι στατιστικοί πίνακες που περιέχονται στο τυπολόγιο υπάρχουν στις τελευταίες σελίδες των βιβλίων και των σημειώσεων Στατιστικής και στη σελίδα του μαθήματος στην ηλεκτρονική πλατφόρμα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
• 1η επιλογή «Πιθανότητες και Στατιστική για Μηχανικούς. Μέθοδοι-Εφαρμογές», Γεώργιος Ζιούτας, Eκδόσεις Σοφία, Θεσσαλονίκη 2014. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41963482 • 2η επιλογή «Στατιστική», Δημήτρης Ψωινός, Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη 1999. Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 11365
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- Δημήτρης Κουγιουμτζής. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΓΙΑ ΧΗΜΙΚΟΥΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥΣ. 5 Μαΐου 2011, http://users.auth.gr/dkugiu/Teach/ChemicalEngineer
Τελευταία Επικαιροποίηση
15-11-2020