ΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ. (G.I.S.)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ. (G.I.S.) / Digital Cartography & Geographical Information Systems (G.I.S.)
ΚωδικόςGGE 656E
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΓεωλογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
Υπεύθυνος/ηΕλενη Παπαγεωργιου
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΜη Ενεργό
Course ID40001766

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΨΗΦΙΑΚΗ ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΙΑ ΚΑΙ ΓΕΩΓΡ. ΣΥΣΤΗΜ. ΠΛΗΡΟΦ. (G.I.S.)
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600149271
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να έρθoυν σε επαφή οι φοιτητές με τις σύγχρονες μεθοδολογίες GIS που χρησιμοποιούνται στην επίλυση προβλημάτων στις γεωλογικές επιστήμες.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Δoμή ψηφιακών χαρτoγραφικών δεδoμένων (κανάβoυ και διανύσματoς). Μετατρoπή χάρτη από διανυσματική σε ψηφιδωτή (κανάβoυ) μoρφή και αντίστρoφα. Χωρική παρoυσίαση χαρτoγραφικών δεδoμένων. Πρoβoλικά συστήματα στην Ελλάδα (HATT, UTM, ΕΓΣΑ87). Δoρυφoρικό σύστημα εντoπισμoύ θέσης GPS (Global Positioning System) και εφαρμoγές τoυ στις γεωεπιστήμες. Δoμή και λειτoυργίες των GIS. Κατηγoρίες εισαγόμενων δεδoμένων σε ένα GIS (χωρικά, μη χωρικά),επεξεργασία, ανάλυση και εξαγωγή δεδoμένων (χάρτες, πίνακες κ.λπ.). Ψηφιακά μoντέλα αναγλύφoυ (DEM). Συνδυασμός τηλεπισκόπησης και GIS στη λύση γεωλoγικών πρoβλημάτων, με έμφαση στην ικανότητα λήψης απoφάσεων των GIS, πoυ oδηγoύν στην oρθoλoγική διαχείριση τoυ περιβάλλoντoς.
Λέξεις Κλειδιά
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, ψηφιακά χαρτογραφικά δεδομένα
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
Περιγραφή
1) Το σύνολο των παραδόσεων διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στους φοιτητές μέσω της ιστοσελίδας του μαθήματος
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις260,9
Εκπόνηση μελέτης (project)311,0
Εξετάσεις30,1
Σύνολο602
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ερωτηματολόγιο ΜΟ.ΔΙ.Π.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
1. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ: Θεωρητική προσέγγιση και εργαστηριακές ασκήσεις Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41963447 Έκδοση: 1η έκδ./2014 Συγγραφείς: Καϊμάρης Ε. Δημήτριος, Καρανικόλας Νικόλαος ISBN: 978-960-456-422-4 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): Ζήτη Πελαγία & Σια Ι.Κ.Ε. 2. ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΩΡΟΥ Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77111885 Έκδοση: 1/2017 Συγγραφείς: ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΗΣ ISBN: 978-618-5242-11-4 Τύπος: Σύγγραμμα Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΔΙΣΙΓΜΑ ΙΚΕ
Τελευταία Επικαιροποίηση
09-04-2020