ΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙV (Κυματική-Οπτική)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙV (Κυματική-Οπτική) / Physics IV (Waves-Optics)
ΚωδικόςΓΘΥ204
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΦυσικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΙωάννης Αρβανιτίδης
Γνωστικό ΑντικείμενοΓΕΝΙΚΕΣ ΘΕΩΡΙΕΣ ΦΥΣΙΚΗΣ
Χαρακτηρισμός ΜαθήματοςΜαθήματα Τμήματος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID40002881

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ-Τμήμα Φυσικής (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 746
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΥποχρεωτικό328

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΝΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙV (Κυματική-Οπτική)
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Class ID
600150595
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• Να συνδέσουν τα βασικά χαρακτηριστικά επιμέρους φυσικών φαινομένων. • Να συνδέσουν τη θεωρία με καθημερινές συσκευές. • Να εξασκηθούν σε πρώτο στάδιο σύζευξη με την αντίστοιχη θεωρία. • Να εξασκηθούν στην ποιοτική ανάλυση και ερμηνεία πειραματικών δεδομένων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Περιεχόμενο του μαθήματος ανά εβδομάδα διδασκαλίας Ενότητα 1 (ώρες 5): Κύματα σε ελαστικά μέσα, Βασικές έννοιες κύματος, Παραγωγή κυματικής εξίσω-σης, αρμονικά κύματα, χαρακτηριστικά μηχανικών κυμάτων, ενέργεια κύματος. Ενότητα 2 (ώρες 5): Κύματα σε ελαστικά μέσα. Χαρακτηριστικά μηχανικών κυμάτων, ενέργεια κύμα-τος. Ασκήσεις Ενότητα 3 (ώρες 5): Διάδοση ελαστικών κυμάτων: Επαλληλία κυμάτων, ταχύτητα φάσεως και ομάδος, στάσιμα κύματα, κανονικοί τρόποι, διακροτήματα Ασκήσεις Ενότητα 4 (ώρες 5): Διάδοση ελαστικών κυμάτων: στάσιμα κύματα, κανονικοί τρόποι, διακροτήματα Ασκήσεις Ενότητα 5 (ώρες 5): Ηχητικά κύματα: Παραγωγή ηχητικών κυμάτων, εφαρμογές. Ασκήσεις Ενότητα 6 (ώρες 5): Κυματική φύση και διάδοση του φωτός: Κυματική εξίσωση ΗΜ-κυμάτων, Ελεύ-θερη διάδοση κυμάτων, Αρχή του Huygens, ανάκλαση διάθλαση. Ασκήσεις Ενότητα 7 (ώρες 5): Διασπορά: Εξίσωση διασποράς, Διασκεδασμός του φωτός. Ασκήσεις Ενότητα 8 (ώρες 5): Πόλωση του φωτός. Παραγωγή, ανίχνευση, εφαρμογές στη φύση, διπλοθλαστικότητα. Ασκήσεις Ενότητα 9 (ώρες 5): Πόλωση του φωτός. Ορισμοί, περιγραφή, (γραμμικό, κυκλικό, ελλειπτικό), ιδιότητες. Ασκήσεις Ενότητα 10 (ώρες 5): Συμβολή και Συμφωνία του φωτός: Χωρική και χρονική συμφωνία. Διατάξεις παραγωγής συμφώνου φωτός Συμφωνία πηγών. Ενότητα 11 (ώρες 5): Συμβολή και Συμφωνία του φωτός: Βασικές διατάξεις συμβολής. Ασκήσεις Ενότητα 12 (ώρες 5) Περίθλαση του φωτός. Έννοια περίθλασης, περίθλασης μακρινού και κοντινού πεδίου, Περίθλαση από σχισμή, Ασκήσεις Ενότητα 13(ώρες 5): Περίθλαση του φωτός. Παραδείγματα περίθλασης από τυπικά περιθλώντα διαφράγματα υψηλής συμμετρίας, (ορθογώνιο, οπή, φράγμα), διακριτική ικανότητα, εφαρμογές. Ασκήσεις
Λέξεις Κλειδιά
Κύμα, κυματική εξίσωση, συμβολή, περίθλαση, διασκεδασμός, πόλωση, γεωμετρική οπτική, ακτίνα, φακός, διάθλαση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
• Παρουσιάσεις PowerPoint • Προβολή σύντομων βίντεο των αντιστοίχων φυσικών φαινομένων ή προσομοιώσεων (Origin, Mathematica) • Σχολιασμός
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις1173,9
Φροντιστήριο782,6
Εξετάσεις30,1
Επίλυση ασκήσεων421,4
Σύνολο2408
Αξιολόγηση Φοιτητών
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Οπτική, Βασικές αρχές και εφαρμογές, E. Hecht, Εκδόσεις: Gutenberg Οπτική, Ε. Hecht, Εκδόσεις: ΕΣΠΙ ΕΚΔΟΤΙΚΗ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
M. V. Klein, "Optics" J. Wiley & Sons, 1970 E. Hecht and A. Zajac, "Optics" Addison-Wesley, 1974 M. Born and E. Wolf, "Principle of Optics" Pergamon Press, 1970 Θέματα οπτικής, Ι. Σπυριδέλης, Εκδόσεις: ΖΗΤΗ Σημειώσεις Ε. Βανίδη
Τελευταία Επικαιροποίηση
23-03-2020