ΑΓΓΛΙΚΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑΓΓΛΙΚΑ / ENGLISH
ΚωδικόςΞΓ.4.063
ΣχολήΠαιδαγωγική
ΤμήμαΕπιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID80003427

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (2012-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 321
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚορμόςΞένη Γλώσσα536

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑΓΓΛΙΚΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Class ID
600151620
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Αγγλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές θα πρέπει να είναι επιπέδου Β2 σύμφωνα με το Common European Framework of Reference.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
1. Οι φοιτητές θα πρέπει να μπορούν να διαβάσουν αλλά και να κατανοήσουν επιστημονικά κείμενα της ειδικοτητάς τους τα οποία περιέχουν ορολογία. 2. Θα πρέπει να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου χρησιμοποιόντας την ορολογία που έχουν μάθει. 3. Θα πρέπει να μπορούν να απαντήσουν σε ασκήσεις και άλλες δραστηριότητες χρησιμοποιόντας την ορολογία της επιστήμης τους στην Αγγλικη γλώσσα. 4. Θα πρέπει να μπορούν να παράγουν ένα κείμενο στην Αγγλική γλώσσα με συνοχή και συνεκτικότητα χρησιμοποιόντας την ορολογία την οποία έχουν μάθει. 5. Θα πρέπει να μπορούν να απατήσουν σε ασκήσης και δραστηριοτητες μέσω listening (ενός CD)
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
Περιεχόμενο Μαθήματος
Από το βιβλίο: Κεφάλαιο 1. The classroom Κεφάλαιο 2. Classroom suplies 1 Κεφάλαιο 3. Classroom suplies 3 Κεφάλαιο 4. Daily Schedule Κεφάλαιο 5. Kindergarten Goals Κεφάλαιο 6. Communicating with Parents 1 Κεφάλαιο 7. Communicating with Parents 2 Κεφάλαιο 8. Classroom Language: Frequency Κεφάλαιο 9. Classroom Language: Generating Responses Κεφάλαιο 10. Classroom Rules Από Σημειώσεις: 1. Choosing a Preschool: What to consider. 2. How to choose the best pre-school curriculum. 3. Pre-school activity ideas. 4. Nursery rhymes and children's songs. 5. Preschool education in Greece. 6. Kids with special needs. 7. How to help your child overcome shyness. 8. Pets and children. 9. On Montessori education 10. On language learning. 11. Homeschooling. 12. What is the best age to start a foreign language? 13. Loving with discipline. 14. Behaviour management tips for Kindergarten. Από Σημειώσεις - Επιστημονικά Κείμενα (για περαιτέρω διάβασμα) : Attachment theory, constructivism, ecological systems theory, stages of moral development, stages of psychosocial development, theories of cognitive development, zone of proximal development, mechanisms of development, social and emotional developmemt, physical development, memory development, prenatal development, infant perception, infancy, language, infant cognition: the Piagetian era, recent findings in infant cognition, critical periods of development, developmental delays, toddlerhood, childhood, parenting.
Λέξεις Κλειδιά
νηπιακή ηλικία, προσχολική αγωγή, αναπτυξιακές και γνωστικές θεωρίες.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Ήχος
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Περιγραφή
Ηχητικό υλικό μέσω CD / power-point
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις381,5
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων381,5
Εκπόνηση μελέτης (project)361,4
Εξετάσεις381,5
Σύνολο1506
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Η αξιολόγηση της επίδοσης των φοιτητών/φοιτητριών ανά εξάμηνο γίνεται, τόσο μέσω των γραπτών δοκιμασιών (ωριαία γραπτή δοκιμασία) στο τέλος του εξαμήνου, αλλά και μέσα από περισσότερα κριτήρια όπως είναι η συνολική συμμετοχή του φοιτητή/φοιτήτριας στη μαθησιακή διαδικασία (συνεργατικότητα, ενδιαφέρον, κριτική σκέψη, δημιουργικότητα κ.ά.), όπως και μέσα από εργασίες, ατομικές ή ομαδικές, ή projects που εκπονεί ο φοιτητής/φοιτήτρια κατά την ώρα του μαθήματος αλλά και στο σπίτι του.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Kindergarten Teacher. Career Paths, Book 1, by Virginia Evans, Jenny Dooley and Rebecca Minor, Express Publishing.
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις / Corpus
Τελευταία Επικαιροποίηση
11-03-2020