Φαρμακευτική Ανάλυση Ι

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦαρμακευτική Ανάλυση Ι / Pharmaceutical Analysis I
ΚωδικόςΝΠ18-22
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013743

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φαρμακευτικής (2018-)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 118
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό325,5

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦαρμακευτική Ανάλυση Ι
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία4
Class ID
600153110
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Το μάθημα δίνει τη δυνατότητα στον διδασκόμενο να μπορεί να ταυτοποιήσει τα φάρμακα αλλά και να τα προσδιορίσει ποσοτικά σε αμιγή μορφή σε φαρμακευτικά σκευάσματα αλλά και σε βιολογικά υγρά. Οι γνώσεις αυτές θεωρούνται θεμελιώδεις και απαραίτητες για την μετέπειτα πιθανή επαγγελματική αποκατάσταση του πτυχιούχου Φαρμακευτικής σε ένα Εργαστήριο Φαρμακευτικής Ανάλυσης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
Περιεχόμενο Μαθήματος
Έλεγχος ποιότητας αναλυτικών μεθόδων: Εισαγωγή, Έλεγχος σφάλματος στην ανάλυση, Ακρίβεια και πιστότητα, Επικύρωση αναλυτικών διαδικασιών. Τυποποιημένη διαδικασία λειτουργίας προσδιορισμού παρακεταμόλης σε δισκία. Συνδυασμένα τυχαία σφάλματα. Εφαρμογές στατιστικής σε μικρό αριθμό δεδομένων. Όροι που χρησιμοποιούνται για τον έλεγχο αναλυτικών διαδικασιών Φυσικές και χημικές ιδιότητες φαρμακομορίων: Εισαγωγή. Υπολογισμός τιμών pH. Όξινη, βασική ισχύς και pKa. Εξίσωση Henderson-Hasselbach. Ιοντισμός φαρμακομορίων. Ρυθμιστικά διαλύματα. Υδρόλυση αλάτων. Ενεργότητα ιοντική ισχύς και διηλεκτρική σταθερά. Συντελεστής μερισμού. Σταθερότητα φαρμάκων. Στερεοχημεία φαρμάκων. Μέτρηση στροφικής ικανότητας. Προφίλ φυσικοχημικών ιδιοτήτων φαρμακομορίων. Ογκομετρικές και χημικής ανάλυσης μέθοδοι: Άμεσες/έμμεσες ογκομετρήσεις οξέων/βάσεων, μη υδατικές ογκομετρήσεις, αργυρομετρικές, συμπλοκομετρικές, οξειδοαναγωγικές, ιωδιομετρικές ογκομετρήσεις, ογκομέτρηση Karl-Fischer, Αυτοματοποίηση μεθόδων, Εφαρμογές FIA στη φαρμακευτική ανάλυση Φασματοφωτομετρία υπεριώδους-ορατού: Παράγοντες που διέπουν την απορρόφηση στην περιοχή υπεριώδους ορατού. Νόμος του Beer-Lambert, Οργανολογία, Όργανα με συστοιχίες φωτοδιόδων, Διακριβωση οργάνων, φασματα UV ορισμένων αντιπροσωπευτικών φαρμακομορίων, Χρήση της φασματοφωτομετρίας UV/Vis στον προσδιορισμό τιμών pKa, εφαρμογές της φασματοφωτομετρίας UV/Vis στην ποσοτική φαρμακευτική ανάλυση, Διαφορική φασματφωτομετρία, φάσματα παραγώγων, Εφαρμογές φασματοφωτομετρίας απορρόφησης υπεριώδους-ορατού πριν από την μορφοποίηση και σε σκευάσματα. Φασματοφωτομετρία υπερύθρου (IR): Παράγοντες που καθορίζουν την ένταση και το ενεργγειακό επίπεδο απορρόφησης. Οργανολογία. Προετοιμασία δείγματος. Εφαρμογή φασματοφωτομετρίας IR στη διερεύνηση δομής. Παραδείγματα , εφαρμογές. Ανάλυση εγγύς υπερύθρου (ΝIR) Εισαγωγή. Παραδείγματα, πρόσθετα προβλήματα. Ατομική φασματοφωτομετρία (απορρόφησης και εκπομπής): Αρχή των μεθόδων. Οργανολογία (Φλόγα, καυστήρες εκνεφωτές). Παρεμποδίσεις. Ευαισθησία και όριο ανίχνευσης. Εφαρμογές, παραδείγματα. Φασματοσκοπία εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος. Φασματοσκοπία Φθορισμού: Εισαγωγή. Αρχές. Οργανολογία. Μόρια που εμφανίζουν φθορισμό. Παράγοντες που εμποδίζουν την ένταση φθορισμού. Εφαρμογές της φασματοσκοπίας στη φαρμακευτική ανάλυση. Φασματοσκοπία Raman: Εισαγωγή, Αρχές, Οργανολογία, Εφαρμογές. Ατομική φασματοφωτομετρία Ατομική φασματοφωτομετρία ατομικής εκπομπής: Εισαγωγή, οργανολογία, παραδείγματα ποσοτικοποίησης με AES, Παρεμποδίσεις στην ανάλυση με AES, προσδιορισμοί βσισμένοι στη μέθοδο, σταθερων (γνωστών) προσθηκών Ατομική φασματοφωτομετρία απορρόφησης: οργανολογία, παραδείγματα ποσοτικοποίησης με AAS, ορισμένα παραδείγματα ελέγχων ορίου εφαρμόζοντας AAS, φασματοσκοπία εκπομπής επαγωγικά συζευγμένου πλάσματος Φασματοσκοπία Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού: Αρχή της μεθόδου. Τεχνική σάρωσης του πεδίου. Παλμική τεχνική. Φάσματα NMR πρωτονίων. Σημασία των ηλεκτραρνητικών ατόμων στα φαρμακευτικά μόρια, Η μαγνητική ανισορροπία των χημικών δεσμών. Ποσοτικοί προσδιορισμοί φαρμακευτικών ουσιών με βάση τις απορροφήσεις συντονισμού των πρωτονίων. Φασματα ΝΜR δύο διαστάσεων. Φάσματα Πυρηνικού Μαγνητικού Συντονισμού Ανθρακα-13, Ποσοτικοί προσδιορισμοί φαρμακευτικών ουσιών με βάση τις απορροφήσεις συντονισμού του C-13 Χρησιμοποίηση εσωτερικής προτύπου ουσίας και χάραξη καμπύλης αναφοράς. Άλλες εξειδικευμένες τεχνικές.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Διαδραστικές ασκήσεις
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Περιγραφή
Oι εργαστηριακές ασκήσεις επεκτάθηκαν όσον αφορά την εξοικείωση και εξειδίκευση των προπτυχιακών φοιτητών με τα φάσματα των φαρμάκων ώστε με χρήση Η/Υ να αναπτυχθεί χρήσιμη για την εκπαίδευση των φοιτητών εποπτευόμενη αυτοδιδασκαλία Το εργαστηριακό περιεχόμενο επίσης εμπλουτίστηκε με ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό , ειδικό πρόγραμμα (software) για χρήση CD-ROM που περιέχει τα φάσματα των φαρμάκων καθώς και τη στερεοχημική τους δομή στο χώρο (μήκος δεσμών, διάταξη δακτυλίων, γωνίες διαφόρων δεσμών κ.λ.π.) ώστε να διαφαίνεται η σχέση δομής του φαρμάκου με το αντίστοιχο φάσμα
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις104
Εργαστηριακή Άσκηση39
Φροντιστήριο39
Συγγραφή εργασίας / εργασιών28
Σύνολο210
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Εφόσον ολοκληρωθεί η σειρά των εργαστηρίων με προβιβάσημο βαθμό και παραδοθεί το τετράδιο των εργαστηρίων διορθωμένο, ο κάθε φοιτητής με την ομάδα του θα πρέπει να παραδώσει κάποια εργασία στο θέμα το οποίο του έχει οριστεί (παραδίδεται διορθωμένη) και στο τέλος της Ακαδημαϊκής χρονιάς να υποβληθεί σε προφορικές εξετάσεις. Τελειώνοντας αυτές του τις υποχρεώσεις μπορεί να λάβει μέρος στις γραπτές εξετάσεις των μαθημάτων Φαρμακευτικής Ανάλυσης. Στην αξιολόγηση του φοιτητή σημαντικό ρόλο παίζει η συνεργασιμότητα και η διαπροσωπική σχέση με τον διδάσκοντα.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική)
 • Εργαστηριακή Εργασία (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41965278 ISBN 9789605830380
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης Συγγραφείς: Skoog, Holler, Crouch
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-11-2020