ΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ / GEODETIC ASTRONOMY
ΚωδικόςΑ18
ΣχολήΠολυτεχνική
ΤμήμαΑγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΣπυρίδων Σπαταλάς
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID20000875

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2025-σήμερα)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (2014-2024)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 52
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Γεωδαισίας και ΤοπογραφίαςΥποχρεωτικό Επιλογής Τομέα745
Κτηματολόγιου, Φωτογραμμετρίας και χαρτογραφίαςΕπιλογή Άλλου Τομέα745
Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών ΈργωνΕπιλογή Άλλου Τομέα745

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΓΕΩΔΑΙΤΙΚΗ ΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600153238
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
 • Ανάπτυξης Δεξιοτήτων
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Βασικές Γνώσεις Γεωδαισίας και Δικτύων
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γνώση μεθόδων προσδιορισμού αστρονομικού Γεωγραφικού Πλάτους (φ) και Μήκους (λ) μιας θέσης στην επιφάνεια της Γης με παρατηρήσεις αστέρων. Κατανόηση εννοιών και υπολογισμού αστρικού και ηλιακού χρόνου. Κατανόηση συστημάτων σφαιρικών συντεταγμένων των αστέρων και μετασχηματισμοί. Κατανόηση εννοιών μετάπτωσης, κλόνισης, ετήσιας παράλλαξης, ετήσιας αποπλάνησης κ.λπ.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Αντικείμενο και σκοπός της Γεωδαιτικής Αστρονομίας. Φαινόμενες κινήσεις των αστέρων. Βασικά συστήματα σφαιρικών συντεταγμένων. Αστρικός και ηλιακός χρόνος. Τα διάφορα συστήματα χρόνου. Φαινόμενες μεταθέσεις των αστέρων. Μετατροπές χρόνου και αναγωγές συντεταγμένων. Ατμοσφαιρική διάθλαση και προσανατολισμός του θεοδολίχου. Προσδιορισμός του αστρονομικού γεωγραφικού πλάτους, μήκους και αζιμουθίου. Βαθμονομήσεις οργάνων. Εφαρμογές προσδιορισμών Α τάξης.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Επικκοινωνία και ενημέρωση γίνεται μέσω email
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εργαστηριακή Άσκηση40
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων5
Εκπόνηση μελέτης (project)15
Εξετάσεις1
Σύνολο100
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Με προφορικές εξετάσεις και συνεκτίμηση της τελικής εργασίας εξαμήνου
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Ηλεκτρονικές Σημμειώσεις
Τελευταία Επικαιροποίηση
04-06-2020