Ιστορία και Πολιτισμός της Γαλλίας Ι (μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΙστορία και Πολιτισμός της Γαλλίας Ι (μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση) / French History and Civilization I (until the French Revolution)
Τίτλος στα ΓαλλικάHistoire et civilisation françaises I
ΚωδικόςΥ-ΛΟΓ-02
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΓαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID280006336

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΙστορία και Πολιτισμός της Γαλλίας Ι (μέχρι τη Γαλλική Επανάσταση)
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία2
Ώρες Συνολικά26
Class ID
600155049
ΤμήμαΔιδάσκοντες
1. Α (Α-Μ) Καδόγλου Τ.Τριανταφυλλιά Καδόγλου
2. Β (Ν-Ω) Καδόγλου Τ.Τριανταφυλλιά Καδόγλου

Πρόγραμμα Τάξης

ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 108 (127)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 11:00 έως 13:30
ΚτίριοΦιλοσοφική (Νέα)
ΌροφοςΌροφος 1
ΑίθουσαΑΙΘΟΥΣΑ 108 (127)
ΗμερολόγιοΔευτέρα 13:30 έως 16:00
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Υποβάθρου
 • Γενικών Γνώσεων
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Ειδικού Υποβάθρου / Κορμού
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Γαλλικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Βασική επιδίωξη του μαθήματος είναι να εφοδιαστούν οι φοιτητές με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με την Ιστορία και τον Πολιτισμό της Γαλλίας στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα μέσα στο ευρύτερο Ευρωπαϊκό πλαίσιο, οι οποίες θα τους επιτρέψουν να εκτιμήσουν, τη συνολική πορεία του Ευρωπαϊκού πολιτισμού κατά το ίδιο χρονικό διάστημα. Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι οι γνώσεις αυτές μελλοντικά να χρησιμοποιηθούν στην πράξη και στο σχολικό περιβάλλον, δίνοντας μια διεπιστημονική προσέγγιση στη διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο μάθημα αυτό μελετώνται η ιστορία και ο πολιτισμός της Γαλλίας από το Μεσαίωνα έως τη Γαλλική Επανάσταση. Σκοπός του μαθήματος είναι η προσέγγιση τόσο του ιστορικού και κοινωνικο-πολιτικού πλαισίου, όσο και του συνόλου των πνευματικών κατακτήσεων, των καλλιτεχνικών εκφράσεων και των τεχνο-οικονομικών επιτευγμάτων της γαλλικής κοινωνίας.
Λέξεις Κλειδιά
Mεσαίωνας, Αναγέννηση, Επιστημονική επανάσταση, Διαφωτισμός, Γαλλική επανάσταση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση οπτικοακουστικού υλικού μέσω Η/Υ, power point, κ.ά.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις261,0
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων341,4
Συγγραφή εργασίας / εργασιών371,5
Εξετάσεις30,1
Σύνολο1004
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Ο βαθμός επίτευξης των στόχων του μαθήματος ελέγχεται με γραπτή τελική εξέταση διάρκειας 2.5 ωρών ή με τη συγγραφή εργασιών.
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
- 1/ Georges Duby, L'Europe au Moyen Age, Flammarion, 2011. - 2/ Jacques Le Goff, La civilisation de l'Occident medieval, Flammarion, 2008. - 3/ 12. Jacob Burckhardt, La Civilisation de la Renaissance en Italie, Le Livre de Poche, 3 Vol., BookSurge, 2001. - 4/ Ernst Cassirer, La philosophie des Lumieres, Fayard, 1995. - 5/ François Lebrun, Le XVIIème siècle, Armand Colin, 2003. - 6/ Y.M. Berce, Molinier, Peronnet, Le XVIIème siècle. 1620-1740, Hachette, 2005. - 7/ Paul Hazard, Pensée européenne au XVIIIème siècle, Hachette, 2006. - 8/ Paul Hazard, La Crise de la conscience européenne , 1680-1715, Lgf, 1994. - 9/ Michel Denis, Noël Blayau, Le XVIIIème siècle, Armand Colin, 2004. - 10/ Anne Conchon, Frédérique Leferme-Falguières, Le XVIIIème siècle 1740-1820, Hachette Progrès, 2011. - 11/ Pierre Bezbakh, Petit Larousse de l'histoire de France, Larousse, 2011. - 12/ René Rémond, Introduction à l'histoire de notre temps. L'Ancien régime et la revolution. 1750-1815, t. 1, Points, 2001. 13/ Georges Duby, Histoire de la France. Des origi nes à nos jours, Paris, Larousse, 2011.
Τελευταία Επικαιροποίηση
27-11-2019