Από τους τελευταίους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες του τέλος του Πλειστόκαινου στους πρώτους γεωργούς της αρχής του Ολόκαινου (12η -9η χιλ. π.Χ.)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΑπό τους τελευταίους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες του τέλος του Πλειστόκαινου στους πρώτους γεωργούς της αρχής του Ολόκαινου (12η -9η χιλ. π.Χ.) / From the last hunter-gatherers of the end of the Pleistocene to the first farmers of the beginning of the Holocene (12η -9η mill. BC).
ΚωδικόςΑΠΡ 704
ΣχολήΦιλοσοφική
ΤμήμαΙστορίας και Αρχαιολογίας
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό, 2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015921

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ στην Αρχαιολογία, Τέχνη και Πολιτισμό

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 3
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
Προϊστορική ΑρχαιολογίαΥποχρεωτικόΧειμερινό/Εαρινό-15

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΑπό τους τελευταίους κυνηγούς-τροφοσυλλέκτες του τέλος του Πλειστόκαινου στους πρώτους γεωργούς της αρχής του Ολόκαινου (12η -9η χιλ. π.Χ.)
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Ώρες Συνολικά39
Class ID
600156205
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Γενικού Υποβάθρου
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Μαθησιακά Αποτελέσματα
• εξετάσουν το φαινόμενο της αρχής και της εξάπλωσης της γεωργίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, Ανατολίας και την Κύπρο. • μελετήσουν την ‘αρχαιολογία’ των ανθρώπινων ομάδων του τέλους του Πλειστόκαινου και των αρχών του Ολόκαινου (20.000 - 10.000 χρόνια πριν από σήμερα) στον ευρύ αυτό γεωγραφικό χώρο. • ασχοληθούν με τις πολυσήμαντες και σε μεγάλο βαθμό άγνωστες - στις ουσιαστικές πλευρές τους - αυτές πολιτισμικές αλλαγές συνεχίζουν να συσσωρεύονται με εντυπωσιακό ρυθμό μέσα από το πρόσφατο ανασκαφικό-αρχαιολογικό υλικό της περιοχής της Μ. Ανατολής, της Ανατολίας αλλά και περιοχών όπως της Κύπρου. • αναζητήσουν τις προϋποθέσεις για την κατανόηση της διαδικασίας ‘μετάβασης’ από την τροφοσυλλογή, το κυνήγι και τη μετακίνηση στις πρώτες καλλιέργειες άγριων φυτών, στη γεωργία, στην εξημέρωση των ζώων και στις μόνιμες εγκαταστάσεις. • εξοικειωθούν με την ερμηνευτική διαδικασία, την χρήση θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων που αποτελούν μια σημαντική παράμετρο της σχετικής συζήτησης
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στη σειρά των μαθημάτων αυτών θα εξεταστεί το φαινόμενο της αρχής και της εξάπλωσης της γεωργίας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, Ανατολίας και την Κύπρο. Η ‘αρχαιολογία’ των ανθρώπινων ομάδων του τέλους του Πλειστόκαινου και των αρχών του Ολόκαινου (20.000 - 10.000 χρόνια πριν από σήμερα) στον ευρύ αυτό γεωγραφικό χώρο δημιουργούν τις προϋποθέσεις για την περιγραφή και κατανόηση της διαδικασίας ‘μετάβασης’ από την τροφοσυλλογή, το κυνήγι και τη μετακίνηση στις πρώτες καλλιέργειες άγριων φυτών, στη γεωργία, στην εξημέρωση των ζώων και στις μόνιμες εγκαταστάσεις. Οι πολυσήμαντες και σε μεγάλο βαθμό άγνωστες - σε ουσιαστικές πλευρές τους - αυτές πολιτισμικές αλλαγές συνεχίζουν να συσσωρεύονται με εντυπωσιακό ρυθμό μέσα από το πρόσφατο ανασκαφικό-αρχαιολογικό υλικό της περιοχής της Μ. Ανατολής, της Ανατολίας αλλά και περιοχών όπως της Κύπρου. Από την άλλη μεριά η κατανόηση των διαδικασιών που εμπλέκονται στην ερμηνευτική διαδικασία απαιτεί την χρήση θεωρητικών και μεθοδολογικών εργαλείων η συμβολή των οποίων θα αποτελέσουν μια σημαντική παράμετρο της σχετικής συζήτησης που θα αναπτυχθεί στα πλαίσια των μαθημάτων. Στόχος του μαθήματος δεν είναι μόνο οι εξαντλητικές αναφορές σε πρωτογενές ανασκαφικό υλικό από τον χώρο της Μέσης Ανατολής ή την Κύπρο αλλά η συζήτηση και η κριτική αξιολόγηση των σύγχρονων ερμηνευτικών προσεγγίσεων ορισμών και πολιτισμικών φαινομένων και κυρίως οι ‘αφηγήσεις’ που κατατίθενται από πολλούς αρχαιολόγους όπως και η ‘ιστορικότητα’ των ανακατατάξεων που καταγράφονται από το τέλος του Πλειστόκαινου (12η χιλ π.Χ) και τις αρχές του Ολόκαινου (10η-8η χιλ π.Χ) στην περιοχή.
Λέξεις Κλειδιά
Μέση Ανατολή, Ανατολία, Κύπρος, κυνήγι-τροφοσυλλογή, γεωργία, μετάβαση
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Αξιολόγηση των Φοιτητών
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις391,3
Σεμινάρια501,7
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων1505
Φροντιστήριο511,7
Συγγραφή εργασίας / εργασιών1605,3
Σύνολο45015
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι συμμετέχοντες καλούνται να μελετούν ανά εβδομάδα συγκεκριμένη ελληνική και ξενόγλωσση (κυρίως) βιβλιογραφία και να την παρουσιάζουν ή να την σχολιάσουν κριτικά, προφορικά ή γραπτά. Η επίδοσή τους θα αξιολογείται από το βαθμό ενεργούς συμμετοχής τους στο μάθημα, την προετοιμασία τους και την παρουσίαση των εργασιών που ενδεχομένως να τους ζητηθεί να προετοιμάσουν
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
• Asouti, E and D.Q. Fuller 2012. From foraging to farming in the southern Levant: the development of Epipalaeolithic and Pre-pottery Neolithic plant management strategies, Vegetation History Archaeobotany 21, 149-162. • Bar-Yosef, O 1989. The PPNA in the Levant – An overview, Paléorient 15, 57-63. • Bar-Yosef, O 1995. Earliest food producers – Pre Pottery Neolithic (8000-5500). In T. Levy (ed) The archaeology of society in the Holy Land, 190-201 Leicester University Press: London. • Bar-Yosef, O and R. Meadow 1995. The origins of agriculture in the Near East. In T. Douglas Price and A. Gebauer (eds) Last hunters, first farmers: New perspectives on the prehistoric transition to agriculture, 39-94. School of American Research Press: Sante Fe. • Cauvin, J 2004. Γέννηση των Θεοτήτων – Γέννηση της Γεωργίας. Η επανάσταση των συμβόλων στη Νεολιθική εποχή. Πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης. • Kuijt, I 2002. Life in Neolithic farming communities. Kluwer Academic Publishers. New York. • Zeder, A.M 2008. Domestication and early agriculture in the Mediterranean Basin: Origins, diffusion, and impact, PNAS 105, 33, 11597-11604. • Zeder, A.M 2012c. The origins of agriculture in the Near East. Current Anthropology 52, 221-235.
Τελευταία Επικαιροποίηση
10-12-2019