ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ / ADVANCED ECOLOGY
ΚωδικόςAKA804
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή
Υπεύθυνος/ηΑνδρέας Μαμώλος
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600017439

Πρόγραμμα Σπουδών: Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών Αειφορικά Γεωργικά Συστήματα Παραγωγής και Κλιματική Αλλαγή

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 2
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό Κατ' Επιλογήν118

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία5
Ώρες Συνολικά65
Class ID
600156541
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Erasmus
Το μάθημα προσφέρεται και σε φοιτητές προγραμμάτων ανταλλαγής.
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
 • Αγγλικά (Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Οι φοιτητές πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με οικολογικούς όρους με υπολογιστές και με εύρεση βιβλιογραφίας.
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. έχουν μια προχωρημένη και σε βάθος επιστημονική γνώση σε θέματα Οικολογίας. 2. κατανοήσουν σε βάθος γενικότερα οικολογικά θέματα. 3. αποκτήσουν την απαραίτητη υποδομή για περιβαλλοντικούς κλάδους.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Εξέλιξη ειδών. Διειδικός ανταγωνισμός. Αρπακτικότητα. Παράγοντες που επηρεάζουν τη δομή των βιοκοινοτήτων. Μέθοδοι καταπολέμησης επιζήμιων οργανισμών. Περιορισμοί στη γεωγραφική κατανομή των οργανισμών. Ξενικά είδη. Κλίσεις ποικιλότητας ειδών. Βιογεωγραφία νησιών. Βιοποικιλότητα. Επίδραση ακραίων κλιματικών συνθήκων σε χερσαία οικοσυστήματα. Κλίμα και φυτογενετικοί πόροι.
Λέξεις Κλειδιά
Οικολογία, Οικοσύστημα, Πληθυσμός, Βιοκοινότητα, Ενέργεια, Παραγωγικότητα, Βιογεωχημικός κύκλος.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις40
Μελέτη και ανάλυση βιβλίων και άρθρων12
Φροντιστήριο12
Πρακτική (Τοποθέτηση)12
Εκπόνηση μελέτης (project)12
Συγγραφή εργασίας / εργασιών12
Εξετάσεις12
Σύνολο112
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
100% γραπτές εξετάσεις
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Προφορική Εξέταση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Βερεσόγλου Δ. "Οικολογία 2010 ΓΑΡΤΑΓΑΝΗΣ ΑΓΙΣ-ΣΑΒΒΑΣ
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Press M.C., Scholes J.D. and Barker M.G. 1998. Physiological Plant Ecology. British Ecological Society. Krebs C.J. 2001. Ecology: The Experimental Analysis of Distribution and Abundance, 5th Edition. Benjamin Cummings. Schulze E.D., Beck E., and Muller-Hohenstein K. 2002. Plant Ecology. Springer. Pugnaire F.I., Valladares F. (Eds.) 2007. Functional Plant Ecology 2nd Edn. CRC press. Craine J.M. 2009. Resource Strategies of Wild Plants. Princeton Univwersity Press. Ritchie M.E. 2010. Scale, Heterogeneity, and the Structure and Diversity of Ecological Communities. Princeton Press. Schmitz O.J. 2010. Resolving Ecosystem Complexity. Princeton Press. WEB of SCIENCE.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-05-2020