Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τον Έλεγχο Ρύπανσης Περιβάλλοντος

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΜελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τον Έλεγχο Ρύπανσης Περιβάλλοντος / Environmental Impact Assessment and Geographic Information Systems for environmental pollution control
ΚωδικόςΜ2Υ36
ΣχολήΘετικών Επιστημών
ΤμήμαΧημείας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΌχι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600015642

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ "ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΧΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 6
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
"Έλεγχος Ποιότητας και Διαχείριση Περιβάλλοντος"Υποχρεωτικό2110

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΜελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τον Έλεγχο Ρύπανσης Περιβάλλοντος
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Ώρες Εβδομαδιαία3
Class ID
600158130
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Εισαγωγικές ένοιες (Χαρτογραφία, ψηφιακός χάρτης, στιςΒάσεις Δεδομένων (DBMS) και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS). Εισαγωγή, αποθήκευση και διαχείριση χωρικών δεδομένων σε περιβάλλον GIS. Λήψη αποφάσεων σε περιβάλλον GIS. Πρακτική Εφαρμογή σε περιβαλλοντικά προβλήματα. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ).Εισαγωγικές έννοιες – ορισμοί. Φάσεις εκπόνησης μίας Μ.Π.Ε. – Αναγνώριση, πρόβλεψη και εκτίμηση των επιπτώσεων. Μέθοδοι αναγνώρισης και πρόβλεψης περιβαλλοντικών επιπτώσεων –Το νομοθετικό πλαίσιο για τις Μ.Π.Ε. στην Ελλάδα και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Παραδείγματα Μ.Π.Ε. για την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές: -θα εμβαθύνουν στις επιστημονικές θεωρήσεις που διέπουν την εκπόνηση μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων -θα αποκτήσουν γνώσεις για την εκπόνηση και σύνταξη μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων -θα γνωρίσουν βασικές διαδικασίες εισαγωγής, επεξεργασίας, ανάλυσης και παρουσίασης χωρικών δεδομένων -Θα εξοικειωθούν με τη χρήση διαδεδομένων GIS λογισμικών πακέτων (ARCGIS) μέσα από παραδείγματα εφαρμογής. -Θα εξοικειωθούν με συνήθεις πηγές γεωγραφικών δεδομένων για περιβαλλοντικές εφαρμογές
Λέξεις Κλειδιά
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών, εισαγωγή, διαχείριση και επεξεργασία γεωδεδομένων, γεωβάσεις
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις39
Εκπόνηση μελέτης (project)16
Εξετάσεις70
Σύνολο125
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Γραπτές εξετάσεις (80%) και ατομική εργασία (20%) - Εξετάσεις σε Η/Υ
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Έκθεση / Αναφορά (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
Σημειώσεις διδασκόντων
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-06-2020