Σχέσεις Εδάφους-Νερού-Φυτού

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΣχέσεις Εδάφους-Νερού-Φυτού / Soil-Water-Plant Relationships
ΚωδικόςRM104
ΣχολήΓεωπονίας, Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
ΤμήμαΓεωπονίας
Κύκλος / Επίπεδο2ος / Μεταπτυχιακό, 3ος / Διδακτορικό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΧειμερινή/Εαρινή
Υπεύθυνος/ηΔημήτριος Παπαμιχαήλ
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600018815

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΜΣ Διαχείριση Εδαφικών, Υδατικών, Ενεργειακών Πόρων και Αγροτικού Περιβάλλοντος

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 15
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΥποχρεωτικό116

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΣχέσεις Εδάφους-Νερού-Φυτού
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΧειμερινή
Διδάσκοντες μέλη ΔΕΠ
Διδάσκοντες άλλων Κατηγοριών
Ώρες Εβδομαδιαία4
Ώρες Συνολικά52
Class ID
600158288
Τύπος Μαθήματος 2011-2015
Εμβάθυνσης / Εμπέδωσης Γνώσεων
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Προαπαιτήσεις
Γενικές Προαπαιτήσεις
Απαιτείται ο φοιτητής να έχει το βασικό υπόβαθρο των παρακάτω προπτυχιακών μαθημάτων Ν017Υ Εδαφολογία Ν205Υ Φυσική του Εδάφους Ν015Υ Γεωργική Υδραυλική Ν034Ε Αρχές Αρδεύσεων και Ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα: 1. γνωρίζουν τα διάφορα συστατικά του εδάφους και τις λειτουργίες τους 2. μπορούν να εκτιμήσουν την επίδραση του μεγέθους των πόρων στη συγκράτηση του νερού 3. μπορούν να εκτιμήσουν την επίδραση της υφής και της δομής του εδάφους στη συγκράτηση του νερού 4. μπορούν να μετρήσουν το διαθέσιμο νερό στα φυτά 5. κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος έδαφος-νερό για την ανάπτυξη των φυτών 6. μπορούν να μετρήσουν τη διηθητικότητα του εδάφους και να υπολογίζουν τις παραμέτρους των προσεγγιστικών σχέσεων διηθητικότητας 7. μπορούν να εκτιμήσουν τις αρδευτικές υγρασιακές μεταβλητές με τη χρήση πεδοσυναρτήσεων 8 μπορούν να υπολογίζουν την εξατμισοδιαπνοή των καλλιεργειών 9. μπορούν να υπολογίζουν τις ανάγκες σε νερό των καλλιεργειών, για πλήρη και ελλειμματική άρδευση 10. μπορούν να υπολογίζουν τις αρδευτικές παραμέτρους και να κάνουν προγραμματισμό των αρδεύσεων με τη βοήθεια του εδαφικού υδατικού ισοζυγίου
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Το σύστημα έδαφος-φυτό-ατμόσφαιρα. Η εδαφική κατατομή. Το έδαφος ως τριφασικό πορώδες σύστημα. Σχέσεις μάζας-όγκου των τριών φάσεων του εδάφους. Ιδιότητες του νερού σε σχέση με πορώδη μέσα. Προσρόφηση του νερού από τη στερεή φάση του εδάφους . Γωνία επαφής νερού-στερεής φάσης εδάφους. Το τριχοειδές φαινόμενον. Υφή και ειδική επιφάνεια του εδάφους. Τύποι εδαφων. Ιδιότητες των κολλοειδών του εδάφους. Δομή του εδάφους και συσσωμάτωση. Η επίδραση των δομικών ιδιοτήτων στην ανάπτυξη των φυτών. Εδαφική Υγρασία. Μέθοδοι προσδιορισμού της Εδαφικής Υγρασίας. Το δυναμικό του εδαφικού νερού. Μεθοδοι προσδιορισμού του δυναμικού του εδαφικού νερού. Χαρακτηριστικές καμπύλες συγκράτησης του εδαφικού νερού. Κατανομή μεγέθους πόρων. Επίδραση της υφής και της δομής στη συγκράτηση του νερού στο έδαφος και στο διαθέσιμο στα φυτά νερό. Κίνηση και ανακατανομή του νερού στο έδαφος. Διήθηση του νερού στο έδαφος, Μέτρηση της Διηθητικότητας και Προσεγγιστικές σχέσεις υπολογισμού της, Αρδευτικές Υγρασιακές Μεταβλητές (Υδατοϊκανότητα και Σημείο Μόνιμης Μάρανσης), Πεδοσυναρτήσεις για την εκτίμηση των Αρδευτικών Υγρασιακών Μεταβλητών, Εξατμισοδιαπνοή των καλλιεργειών, Μετεωρολογικές μεταβλητές διαμόρφωσης της Εξατμισοδιαπνοής, Άμεσες μέθοδοι μέτρησης της εξατμισοδιαπνοής των καλλιεργειών, Έμμεσες μέθοδοι εκτίμησης της εξατμισοδιαπνοής των καλλιεργειών με τη βοήθεια της εξατμισοδιαπνοής αναφοράς και των φυτικών συντελεστών, Διερεύνηση φυτικών συντελεστών σε συνθήκες διαθεσιμότητας και περιορισμένης εδαφικής υγρασίας, Απόδοση καλλιεργειών σε σχέση με τη διαθεσιμότητα νερού, Χρήσιμη βροχή, Αρδευτικές αποδοτικότητες, Έκπλυση αλάτων, Βάθος ριζικού συστήματος των καλλιεργειών, Διαθέσιμη και Ωφέλιμη υγρασία, Ύψος νερού άρδευσης, Διάρκεια και εύρος άρδευσης, Προγραμματισμός των αρδεύσεων με τη βοήθεια του εδαφικού υδατικού ισοζυγίου για πλήρη και ελλειμματική άρδευση καλλιεργειών.
Λέξεις Κλειδιά
Υφή, δομή, πορώδες, εδαφική υγρασία, συγκράτηση νερού από το έδαφος, κίνηση νερού στο έδαφος, Διήθηση, Πεδοσυναρτήσεις, Εξατμισοδιαπνοή καλλιεργειών, Εξατμισοδιαπνοή αναφοράς, Φυτικοί συντελεστές, Απόδοση καλλιεργειών, Αρδευτικές ανάγκες, Προγραμματισμός αρδεύσεων
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Βιβλίο
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Περιγραφή
Χρήση powerpoint και e-learning.
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις117
Άσκηση Πεδίου10
Φροντιστήριο10
Εκπόνηση μελέτης (project)28
Εξετάσεις3
Σύνολο168
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
60% Γραπτές Εξετάσεις 40% ατομικά θέματα ασκήσεων - εξέταση
Μέθοδοι Αξιολόγησης Φοιτητών
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Πολλαπλής Επιλογής (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Ερωτήσεις Εκτεταμένης Απάντησης (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εργασία (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Δημόσια Παρουσίαση (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
 • Γραπτή Εξέταση με Επίλυση Προβλημάτων (Διαμορφωτική, Συμπερασματική)
Βιβλιογραφία
Βιβλιογραφία μαθήματος (Εύδοξος)
Παναγιωτόπουλος, Κ.Π., 2009. Εδαφοφυσική, Εκδόσεις Γαρταγάνη, Θεσσαλονίκη (κωδικός Εύδοξος: 2297) Παπαζαφείρίου, Ζ.Γ., 1999. "Οι Ανάγκες σε Νερό των Καλλιεργειών", Εκδόσεις Ζήτη, Θεσσαλονίκη (κωδικός Εύδοξος: 11312) Παπαμιχαήλ, Δ.Μ. και Μπαμπατζιμόπουλος, Χ.Σ., 2014. Εφαρμοσμένη Γεωργική Υδραυλική, Εκδόσεις Ζήτη, 550 σελ. (κωδικός Εύδοξος: 41960118)
Επιπρόσθετη βιβλιογραφία για μελέτη
41960118Hillel, D., 2004. Introduction to Environmental Soil Physics, Academic Press, Elsevier, ISBN: 0-12-348655-6 Kirkham, M.B., 2005. Principles of Soil and Plant Water Relations, Academic Press, Elsevier, ISBN: 0-12-409751-0 Παπαμιχαήλ, Δ.Μ. και Γεωργίου, Π.Ε., 2005. Ασκήσεις για το μάθημα «Βασικές Αρχές και Πρακτική των Αρδεύσεων», ως Διδακτικές Σημειώσεις, Θεσσαλονίκη, σελ. 52. Allen R.G., Pereira L.S., Raes D. and Smith M., 1998. Crop evapotranspiration: Guidelines for Computing Crop Water Requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper No.56, 300 pp. Allen R.G., Wright J.L., Pruitt W.O., Pereira L.S. and Jensen M.E., 2007. Water requirements in “Design and operation of farm irrigation systems” (ed: Hoffman G.J., Evans R.G., Jensen M.E., Martin D.L. and Elliott R.L.) American Society of Agricultural and Biological Engineers.
Τελευταία Επικαιροποίηση
20-02-2020