Φαρμακογονιδιωματική και Εξατομικευμένη Ιατρική (Ε)

Πληροφορίες Μαθήματος
ΤίτλοςΦαρμακογονιδιωματική και Εξατομικευμένη Ιατρική (Ε) / Pharmacogenomics and Personalised Medicine
ΚωδικόςΝΠ18-58
ΣχολήΕπιστημών Υγείας
ΤμήμαΦαρμακευτικής
Κύκλος / Επίπεδο1ος / Προπτυχιακό
Περίοδος ΔιδασκαλίαςΕαρινή
ΚοινόΝαι
ΚατάστασηΕνεργό
Course ID600013793

Πρόγραμμα Σπουδών: ΠΠΣ Τμήματος Φαρμακευτικής (2018-)

Εγγεγραμμένοι φοιτητές: 0
ΚατεύθυνσηΤύπος ΠαρακολούθησηςΕξάμηνοΈτοςECTS
ΚΟΡΜΟΣΕπιλογής844

Πληροφορίες Τάξης
ΤίτλοςΦαρμακογονιδιωματική και Εξατομικευμένη Ιατρική (Ε)
Ακαδημαϊκό Έτος2019 – 2020
Περίοδος ΤάξηςΕαρινή
Ώρες Εβδομαδιαία2
Class ID
600160914
Τύπος Μαθήματος 2016-2020
 • Επιστημονικής Περιοχής
Τρόπος Παράδοσης
 • Πρόσωπο με πρόσωπο
Ηλεκτρονική Διάθεση Μαθήματος
Γλώσσα Διδασκαλίας
 • Ελληνικά (Διδασκαλία, Εξέταση)
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Να κατανοήσουν οι φοιτητές τις βασικές αρχές της φαρμακογονιδιωματικής και εξατομικευμένη ιατρικής πρακτικής, αξιολογώντας γενετικά και γονιδιωματικά δεδομένα που σχετίζονται με τις φαρμακοδυναμικές και φαρμακοκινητικές παραμέτρους, τις διαφορετικές φαρμακολογικές ομάδες, τους μηχανισμούς δράσης των φαρμάκων, τους παράγοντες που συνεισφέρουν στο φαρμακολογικό αποτέλεσμα, την εμφάνιση των ανεπιθύμητων ενεργειών, τις αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων, αλλά και την επιλογή των φαρμάκων στην κλινική πράξη. Επιπρόσθετα, να αποκτήσουν δεξιότητες αξιοποίησης φαρμακογονιδιωματικών δεδομένων στην ανάπτυξη νέων καινοτόμων φαρμάκων και στη συνταγογράφηση στην κατεύθυνση ανάπτυξης της «φαρμακοτυπίας» (pharmacotyping) στην κλινική πράξη.
Γενικές Ικανότητες
 • Εφαρμογή της γνώσης στην πράξη
 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
Περιεχόμενο Μαθήματος
Ιστορικά στοιχεία της ανάπτυξης της φαρμακογενετικής στη σύγχρονη φαρμακολογία, Η μετεξέλιξη της φαρμακογενετικής σε φαρμακογονιδιωματική, Γονιδιωματικές τεχνολογίες και φαρμακολογική ανάπτυξη φαμάκων, Πειραματικές μεθοδολογίες κλινικής αξιοποίησης φαρμακογονιδιωματικών δεδομένων, Σημασία του γενετικού πολυμορφισμού ενζύμων και μεταφορέων στη δράση φαρμάκων στον οργανισμό, Διαφορική φαρμακολογική απόκριση στην κλινική πράξη, Αξιοποίηση φαρμακογονιδιωματικών δεδομένων στη θεωρία των υποδοχέων φαρμάκων, Ο ρόλος της φαρμακογονιδιωματικής στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων, Φαρμακοδυναμική και φαρμακογονιδιωματική προσέγγιση για ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των φαρμάκων στην κλινική πράξη, Φαρμακοκινητική και φαρμακογονιδιωματική προσέγγιση για ενίσχυση της ασφάλειας των φαρμάκων στην κλινική πράξη, Βάσεις φαρμακογονιδιωματικών δεδομένων, Φαρμακογονιδιωματική και συνταγογράφηση φαρμάκων, Φαρμακογονιδιωματική και βιοτεχνολογικά φάρμακα, Κλινικές οδηγίες φαρμακολογίας και φαρμακογονιδιωματικά δεδομένα, Ρυθμιστικό πλαίσιο φαρμάκων και Μοριακά διαγνωστικά στη σύγχρονη φαρμακολογία και θεραπευτική, Φαρμακοτυπία ως η νέα κατεύθυνση συνταγογράφησης φαρμάκων, Εξατομικευμένη ιατρική και κυτταρικές θεραπείες, Καινοτόμοι φορείς μεταφοράς φαρμάκων και εξατομικευμένη ιατρική, Νανοϊατρική και εξατομικευμένη ιατρική, Καρδιοτοξικότητα φαρμάκων και φαρμακογονιδιωματική, Ηατοτοξικότητα φαρμάκων και φαρμακογονιδιωματική, Νεφροτοξικότητα φαρμάκων και φαρμακογονιδιωματική, Φαρμακογονιδιωματική και αντικαρκινική θεραπεία, Φαρμακογονιδιωματικού ενδιαφέροντος case studies για κατηγορίες φαρμάκων: π.χ. αντιϋπερτασικά, αντιπηκτικά, αντικαταθλιπτικά, αντιψυχωτικά, αντινεοπλασματικά, υποστρώματα CYP2D6, υποστρώματα CYP2C19, υποστρώματα CYP2C9.
Τύποι Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Σημειώσεις
 • Διαφάνειες
 • Πολυμεσικό υλικό
 • Βιβλίο
 • • Εφαρμογή βιοπληροφορικών εργαλείων • Εξόρυξη και ανάλυση δεδομένων από εξειδικευμένες φαρμακογονιδιωματικές βάσεις δεδ
Χρήση Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών
Χρήση Τ.Π.Ε.
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία
 • Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές
Οργάνωση Μαθήματος
ΔραστηριότητεςΦόρτος ΕργασίαςECTSΑτομικάΟμαδικάErasmus
Διαλέξεις26
Εργαστηριακή Άσκηση13
Σύνολο39
Αξιολόγηση Φοιτητών
Περιγραφή
Οι επιδόσεις των φοιτητών αξιολογούνται με γραπτή εξέταση στο τέλος του εξαμήνου (εαρινό) ή στην εξεταστική περίοδο του Σεπτεμβρίου στις ημερομηνίες και χώρους που ανακοινώνει το Τμήμα. Ο χρόνος εξέτασης είναι 3 ώρες. • Γραπτή Εξέταση • Αξιολογήσεις εργασιών/ασκήσεων
Τελευταία Επικαιροποίηση
05-05-2020